PUBLICIDAD

l
m
x
j
v
s
d
01
06
07
13
14
20
21
27
28
04
05
Boletín Oficial de A Coruña
30 de noviembre de 2010

I. ADMINISTRACION CENTRAL

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO. A CORUNA. PERDIDA DE VIGENCIA.
DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO. A CORUNA. SANCIONES.
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION PROVINCIAL DE A CORUNA. ADMINISTRACION 15/02.
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION PROVINCIAL DE A CORUNA. ADMINISTRACION 15/05.
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION PROVINCIAL DE A CORUNA. UNIDAD DE IMPUGNACIONES.
INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE A CORUNA. INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
DEMARCACION DE COSTAS.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN A CORUNA. SERVICIO DE ASUNTOS JURIDICOS.

III. ADMINISTRACION AUTONOMICA

XUNTA DE GALICIA. CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
DEPARTAMENTO TERRITORIAL DA CORUNA. SERVIZO DE INFRAESTRUTURAS.
AUGAS DE GALICIA. SERVIZO TERRITORIAL DA ZONA GALICIA CENTRO.
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERIA DE ECONOMIA E INDUSTRIA
DEPARTAMENTO TERRITORIAL DA CORUNA.

IV. ADMINISTRACION LOCAL

PROVINCIAL

DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUNA
INTERVENCION XERAL. PRESUPOSTOS E ESTUDOS ECONOMICOS.
SECRETARIA XERAL. SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACION.
TESOURERIA. CONCELLO DE BERGONDO.
TESOURERIA. CONCELLO DE CABANAS.
TESOURERIA. CONCELLO DE CAMBRE.
TESOURERIA. CONCELLO DE ARTEIXO.

MUNICIPAL

ABEGONDO
ARES
ARTEIXO
SERVIZOS ECONOMICOS.
A BANA
BETANZOS
BOIMORTO
BRION
CAMBRE
A CAPELA
CEE
A CORUNA
AREA DE FACENDA, PLANIFICACION, INTERIOR E SERVIZOS SOCIAIS. SERVIZO DE INTERIOR. CONTRATACION.
CULLEREDO
SECRETARIA XERAL.
FENE
SERVIZOS ECONOMICOS E TRIBUTARIOS.
FISTERRA
IRIXOA
A LARACHA
MINO
MUGARDOS
NEGREIRA
PONTEDEUME
PORTO DO SON
ROIS
SANTA COMBA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
SECCION MUNICIPAL DE CONTRATACION.
PERSOAL.
SOBRADO
VEDRA
SECRETARIA-INTERVENCION.
VILASANTAR
VILARMAIOR

V. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO SOCIAL

SOCIAL 5 A CORUNA

I. ADMINISTRACION CENTRAL

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO. A CORUNA. PERDIDA DE VIGENCIA.
DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO. A CORUNA. SANCIONES.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION PROVINCIAL DE A CORUNA. ADMINISTRACION 15/02.
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION PROVINCIAL DE A CORUNA. ADMINISTRACION 15/05.
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION PROVINCIAL DE A CORUNA. UNIDAD DE IMPUGNACIONES.
INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE A CORUNA. INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

DEMARCACION DE COSTAS.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN A CORUNA. SERVICIO DE ASUNTOS JURIDICOS.

III. ADMINISTRACION AUTONOMICA

XUNTA DE GALICIA. CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DA CORUNA. SERVIZO DE INFRAESTRUTURAS.
AUGAS DE GALICIA. SERVIZO TERRITORIAL DA ZONA GALICIA CENTRO.

XUNTA DE GALICIA. CONSELLERIA DE ECONOMIA E INDUSTRIA

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DA CORUNA.

IV. ADMINISTRACION LOCAL

PROVINCIAL

DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUNA

INTERVENCION XERAL. PRESUPOSTOS E ESTUDOS ECONOMICOS.
SECRETARIA XERAL. SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACION.
TESOURERIA. CONCELLO DE BERGONDO.
TESOURERIA. CONCELLO DE CABANAS.
TESOURERIA. CONCELLO DE CAMBRE.
TESOURERIA. CONCELLO DE ARTEIXO.

MUNICIPAL

ABEGONDO

ARES

ARTEIXO

SERVIZOS ECONOMICOS.

A BANA

BETANZOS

BOIMORTO

BRION

CAMBRE

A CAPELA

CEE

A CORUNA

AREA DE FACENDA, PLANIFICACION, INTERIOR E SERVIZOS SOCIAIS. SERVIZO DE INTERIOR. CONTRATACION.

CULLEREDO

SECRETARIA XERAL.

FENE

SERVIZOS ECONOMICOS E TRIBUTARIOS.

FISTERRA

IRIXOA

A LARACHA

MINO

MUGARDOS

NEGREIRA

PONTEDEUME

PORTO DO SON

ROIS

SANTA COMBA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SECCION MUNICIPAL DE CONTRATACION.
PERSOAL.

SOBRADO

VEDRA

SECRETARIA-INTERVENCION.

VILASANTAR

VILARMAIOR

V. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO SOCIAL

SOCIAL 5 A CORUNA

PUBLICIDAD