Calendario. Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña

Sector Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2022 en adelante

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 46 del 10/03/2021

  ...Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña... ...15000465011981... ...1500465... ...Derivados DEL cemento A CORUÑA... ...Derivados DEL cemento CORUÑA... ...Derivados DO cemento A CORUÑA... ...Derivados cemento A CORUÑA... ...Derivados cemento CORUÑA... ...Derivados do cemento... ...Comisión Paritaria...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 174 del 13/09/2019

  ...15000465011981... ...1500465... ...Derivados DEL cemento A CORUÑA... ...Derivados DEL cemento CORUÑA... ...Derivados DO cemento A CORUÑA... ...Derivados cemento A CORUÑA... ...Derivados cemento CORUÑA... ...Derivados do cemento... ...Con data 12 de xuño de 2019 tivo entrada, no rexistro de convenios colectivos e acordos colectivos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, a... ...Comisión Paritaria...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 77 del 25/04/2017

  ...Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña... ...15000465011981... ...1500465... ...Derivados DEL cemento A CORUÑA... ...Derivados DEL cemento CORUÑA... ...Derivados DO cemento A CORUÑA... ...Derivados cemento A CORUÑA... ...Derivados cemento CORUÑA... ...Derivados do cemento... ...Vista a acta da xuntanza celebrada o día 07.04.2017 pola Comisión paritaria do Convenio colectivo do sector de Derivados do Cemento da provincia da...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 63 del 05/04/2016

  Convenio colectivo de Derivados do cemento. A CORUÑA Resolucion de inscricion e publicacion das taboas salariais para o ano 2015 do convenio colectivo do sector de derivados do cemento da provincia da Coruña DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 120 del 29/06/2015

  ...15000465011981... ...1500465... ...Derivados DEL cemento A CORUÑA... ...Derivados DEL cemento CORUÑA... ...Derivados DO cemento A CORUÑA... ...Derivados cemento A CORUÑA... ...Derivados cemento CORUÑA... ...Derivados do cemento... ...Vista a acta da xuntanza celebrada o día 18.05.2015 pola comisión negociadora do convenio colectivo do sector de derivados do cemento da provincia... ...Actualización salarial... ...Comisión Paritaria... ...Comisión negociadora...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 3 del 07/01/2015

  Convenio colectivo de Derivados do cemento. A CORUÑA Resolucion da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se ordena o rexistro e publicacion do Convenio Colectivo provincial do sector de industrias de DERIVADOS DO CEMENTO da provincia da Coruña DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 98 del 24/05/2013

  Convenio colectivo de Derivados do cemento. A CORUÑA Resolucion de inscricion e publicacion do convenio colectivo do sector de industrias de derivados do cemento da provincia da Coruña. Codigo de convenio 15000465011981 DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 87 del 09/05/2012

  Convenio colectivo de Derivados do cemento. A CORUÑA Resolucion de inscricion e publicacion das taboas salariais definitivas para o ano 2010 do convenio colectivo das industrias de derivados do cemento da provincia da Coruña. Codigo 15000465011981 DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 96 del 23/05/2011

  Convenio colectivo de Derivados do cemento. A CORUÑA Resolucion pola que se aproban as taboas salariais para o ano 2010 do convenio colectivo de derivados do cemento da provincia da Coruña. Codigo 15000465011981 DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 112 del 19/05/2009

  ...15000465011981... ...1500465... ...Derivados DEL cemento A CORUÑA... ...Derivados DEL cemento CORUÑA... ...Derivados DO cemento A CORUÑA... ...Derivados cemento A CORUÑA... ...Derivados cemento CORUÑA... ...Derivados do cemento... ...Visto o expediente da revisión salarial do convenio colectivo do sector de DERIVADOS DO CEMENTO, que tivo entrada neste Departamento Territorial de... ...Depósito de convenios colectivos... ...Comisión negociadora... ...Comisión Paritaria...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 142 del 21/06/2008

  Convenio colectivo de Derivados do cemento. A CORUÑA Revision salarial para o ano 2007 do Convenio Colectivo do Sector de Derivados do Cemento (Codigo de Convenio nº 1500465) DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 135 del 13/06/2008

  Convenio colectivo de Derivados do cemento. A CORUÑA Revision salarial do convenio colectivo do sector de derivados do cemento DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 67 del 22/03/2006

  Convenio colectivo de Derivados do cemento. A CORUÑA Revision salarial e calendario laboral do convenio colectivo do sector de derivados do cemento, Codigo de Convenio nº 1500465 DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 50 del 14/03/2005

  ...organo paritario sectorial... ...15000465011981... ...1500465... ...Derivados DEL cemento A CORUÑA... ...Derivados DEL cemento CORUÑA... ...Derivados DO cemento A CORUÑA... ...Derivados cemento A CORUÑA... ...Derivados cemento CORUÑA... ...Derivados do cemento... ...Visto o expediente da revisión salarial do convenio colectivo do sector de derivados do cemento, que tivo entrada nesta delegación provincial o día... ...Depósito de convenios colectivos... ...Comisión Paritaria...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 49 del 02/03/2005

  Convenio colectivo de Derivados do cemento. A CORUÑA Revision salarial do convenio colectivo do sector de derivados do cemento DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 133 del 12/07/2004

  Convenio colectivo de Derivados do cemento. A CORUÑA Resolución do 11 de xuño de 2004, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo de modificación e revisión salarial do convenio colectivo do sector de derivados do cemento. DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 125 del 30/06/2003

  Convenio colectivo de Derivados do cemento. A CORUÑA Resolución do 21 de maio de 2003, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial e calendario laboral do convenio colectivo do sector de derivados do cemento. DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 135 del 14/06/2003

  Convenio colectivo de Derivados do cemento. A CORUÑA Revisión salarial e calendario laboral do Convenio Colectivo do sector de derivados do cemento DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 68 del 09/04/2002

  Convenio colectivo de Derivados do cemento. A CORUÑA Resolucion do 25 de febreiro de 2002, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial do convenio colectivo do sector de derivados do cemento. DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 88 del 08/05/2001

  Convenio colectivo de Derivados do cemento. A CORUÑA Resolución do 4 de abril de 2001, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial do convenio colectivo do sector de derivados do cemento da provincia da Coruña para o ano 2000. DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 16900 del 31/08/2000

  Convenio colectivo de Derivados do cemento. A CORUÑA Resolución do 12 de xullo de 2000, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial e adaptación da xornada para o ano 2000 do convenio colectivo do sector de derivados do cemento da provincia da Coruña. DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 17600 del 10/09/1999

  ...organo paritario sectorial... ...15000465011981... ...1500465... ...Derivados DEL cemento A CORUÑA... ...Derivados DEL cemento CORUÑA... ...Derivados DO cemento A CORUÑA... ...Derivados cemento A CORUÑA... ...Derivados cemento CORUÑA... ...Derivados do cemento... ...Visto o expediente de revisión salarial e adaptación da xornada para o ano 1999 do convenio colectivo do sector de derivados do cemento da provincia... ...Depósito de convenios colectivos... ...Comisión Paritaria...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 10600 del 04/06/1998

  Convenio colectivo de Derivados do cemento. A CORUÑA Resolución do 12 de maio de 1998, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo asinado o día 27 de abril de 1998 pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector de derivados do cemento da provincia da Coruña. DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 12700 del 03/07/1997

  Convenio colectivo de Derivados do cemento. A CORUÑA Resolución do 11 de xuño de 1997, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial, calendario laboral e táboa de axudas de custo do convenio colectivo do sector de derivados do cemento para 1997. DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Resolucion de inscricion e publicacion do convenio colectivo provincial do sector de derivados do cemento da Coruña 2017-2020 Convenio afectado por 05/10/2018 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2017 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se ordena o rexistro e publicacion do Convenio Colectivo provincial do sector de industrias de DERIVADOS DO CEMENTO da provincia da Coruña Convenio afectado por 07/01/2015 Boletín Oficial de A Coruña 08/01/2015 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion de inscricion e publicacion do convenio colectivo do sector de industrias de derivados do cemento da provincia da Coruña. Codigo de convenio 15000465011981 Convenio afectado por 24/05/2013 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2011 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de derivados do cemento. Codigo convenio 1500465 Convenio afectado por 18/06/2008 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2007 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de derivados do cemento (codigo convenio 1500465) Convenio afectado por 17/01/2007 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2006 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 5 de decembro de 2001, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de derivados do cemento (código de convenio 1500465) . Convenio afectado por 30/01/2002 Diario Oficial de Galicia 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 5 de xuño de 1997, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector dos derivados de cemento. Convenio afectado por 23/07/1997 Diario Oficial de Galicia 01/01/1996 No Vigente
C. Colectivo Resolucion do 18 de xullo de 1995, da Delegacion Provincial de Pontevedra, pola que se dispon a inscricion no rexistro e a publicacion no Diario Oficial de Galicia do convenio colectivo do sector de derivados do cemento. Convenio afectado por 22/09/1995 Diario Oficial de Galicia 01/03/1995 No Vigente Documento oficial en PDF
Resolucion de inscricion e publicacion do calendario laboral do ano 2022 do convenio colectivo sectorial de Derivados do cemento da provincia da Coruña (Boletín Oficial de A Coruña núm. 91 de 13/05/2022)

Logo de constituirse a comisión negociadora do convenio colectivo sectorial de Derivados do cemento da provincia da Coruña, (código de convenio número 15000465011981 e publicado no BOP núm 191 o 05 de outubro de 2018), subscríbese con data 21 de abril de 2022 o calendario laboral do ano 2022 polas partes lexitimadas e solicítase a súa inscrición e publicación con data 27 de abril de 2022.

De acordo co disposto no artigo 90 e concordantes do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores (BOE núm 255, do 24 de outubro de 2015) e no artigo 2.1 e concordantes do Real Decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo, (BOE núm.143, do 12 de xuño de 2012), así coma na Orde do 29 de outubro de 2010 pola que se crea o rexistro de convenios e acordos colectivos de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm 222, do 18 de novembro) modificada pola Orde do 14 de marzo (DOG núm. 60 de 26 de marzo de 2013).

Considerando que a Xefatura Territorial da Consellería de Emprego e Igualdade da Coruña é competente para resolver a inscrición do calendario laboral do ano 2022 do convenio colectivo sectorial de Derivados do cemento da provincia da Coruña e para dispoñer a súa publicación ao abeiro do disposto nos artigos 28 e 62.2 do Decreto 215/2020, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Emprego e Igualdade (DOG núm. 253, do 17 de decembro de 2020).

De acordo con todo o indicado, RESOLVO:

1. A inscrición do calendario laboral do ano 2022 do convenio colectivo sectorial de Derivados do cemento da provincia da Coruña no rexistro de convenios e acordos colectivos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. A remisión do calendario laboral do ano 2022 do convenio colectivo sectorial de Derivados do cemento da provincia da Coruña ao Boletín Oficial da provincia da Coruña para a súa publicación.

A Coruña, 10 de maio de 2022

A xefa territorial da Consellería de Emprego e Igualdade

Judit Fontela Baro

CONVENIO COLECTIVO DO SECTOR DE DERIVADOS DO CEMENTO DA PROVINCIA DE A CORUÑA

COMISIÓN NEGOCIADORA

2ª Reunión 2022

21 de Abril de 2022

ASISTENTES:

Representación social:

CCOO:

Ricardo Oscar Santos Reiriz

DNI: 52.459.796-Q

UGT:

Felipe López Calvo

DNI: 32.684.425-E

CIG:

Mario Maceiras Dosil

DNI: 44.828.275-X

Marcos Sánchez Branco

DNI:32.686.805-X

Representación empresarial:

ASFADECE

Francisco García Carrillo

DNI: 32.755.668-B

En A Coruña, nos locáis da Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), sendo as 10:30 horas do día 21 de Abril de 2022, reúnese a mesa da comisión negociadora do Convenio Colectivo do sector de Derivados do Cemento da provincia de A Coruña.

Acordase por todas partes asistentes fixar o calendario laboral con vixencia exclusiva para o ano 2022:

De acordo co artigo 35 do Convenio Colectivo Provincial de Derivados do Cemento de A Coruña 2017-2020, a duración da xornada anual será de 1.736 horas anuales. Por tanto, para axustar a xornada anual ao calendario do ano 2022, e traballando a razón de 8 horas diarias, habería que fixar 9 días festivos de convenio por axuste de xornada ou 72 horas. Dadas as datas do ano en que nos encontramos, fixanse 7 días e os restantes 2 días, de non haberse disfrutado, serán fixados en cada centro entre a empresa e os traballadores/as. Polo que esta comisión acorda fijxar un calendario laboral do 2022 para aquelas empresas que non dispoñan de calendario e non axustaran a xornada anual.

Por unanimidad acuerdase fixar os seguintes días como axuste de xornada:

16 de maio

31 de outubro

5, 7, 9, 23 e 30 de decembro

Os días sinalados no párrafo anterior poderán ser modificados por acordo entre a empresa e os traballadores/as para axustalos ás necesidades das partes. Así mesmo, no caso de non haberse disfrutado algún dos días de Convenio sinalados no Párrafo anterior, as partes (Empresa e Traballadores), acordaran unha nova data de disfrute.

Se nalgún Concello fosen sinaladas como festividades locais día que teñan o carácter de Festivo-Convenio, establécese a súa substitución como día festivo polo día laborable inmediatamente anterior ou, no seu caso posterior.

As partes fixan a seguinte reunión para o día 18 de maio de 2022, ás 10:30 horas nos locáis da Confederación de Empresarios de A Coruña.

As partes acoerdan autorizar a Don Ignacio Bouzada Gil, con DNI 35468859F, do Consello Galego de Relacións Laborais, para proceder a facer cantos trámites sexan necesarios ante a autoridad laboral para a inscripción e rexistro dos presentes na plataforma REGCON, así como en todos os rexistros que sexan precisos coa finalidade da sua validación e publicación.

E non habendo máis asuntos que tratar, levantase a reunión sendo as 12:30 horas da data arriba indicada, do cal as partes dan fe coa sua firma.

2022/2606