Convenio Colectivo de Empresa de 2005 HOSPITALET GRAN VIA, S.L.U. (08101032012015) de Barcelona
Convenios
Convenio Colectivo de Emp... Barcelona

Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de 2005 HOSPITALET GRAN VIA, S.L.U. (08101032012015) de Barcelona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2015 en adelante

Tiempo de lectura: 1 min

Modificacio del conveni collectiu de treball de l empresa 2005 Hospitalet Gran Via, SLU, per als anys 2015-2019. (codi de conveni num. 08101032012015) (Boletín Oficial de Barcelona num. 130 de 09/07/2015)

ÿADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Serveis Territorials

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de …