Convenio Colectivo de Empresa de NORSALNES, S.L. (82000602012001) de Galicia

Empresa Autonomico.

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Resolución do 28 de outubro de 2004, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo da empresa Norsalnés, S. L. 22/12/2004 Diario Oficial de Galicia
Resolución do 26 de decembro de 2000, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se ordena o rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo da empresa Norsalnés, S. L. 15/02/2001 Diario Oficial de Galicia

Resolución do 26 de decembro de 2000, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se ordena o rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo da empresa Norsalnés, S. L. (Diario Oficial de Galicia núm. 33 de 15/02/2001)

(Para poder le-los documentos é necesario o lector Adobe Acrobat)