Correccion. Convenio Colectivo de Sector de GUINDASTRES MOBILES AUTOPROPULSADOS DE GALICIA (82000945012008) de Galicia

Sector Autonomico. Versión VIGENTE. Validez desde 10 de Marzo de 2011 en adelante

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 8200945
 • Código Nuevo: 82000945012008
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 227 del 10/11/2020

  ...82000945012008... ...8200945... ...Grua movil autopropulsada Galicia... ...Gruas moviles autopropulsada Galicia... ...Grúa móvil autopropulsada de Galicia... ...Grúas móviles autopropulsadas... ...Grúas móviles autopropulsadas GALICIA... ...Grúas móviles autopropulsadas de Galicia... ...Guindastre móbil autopropulsado de galicia... ...Guindastres móbiles autopropulsados de galicia... ...Sindicatos... ...Depósito de convenios colectivos... ...Registro del convenio colectivo...

 • Código: 8200945
 • Código Nuevo: 82000945012008
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 110 del 12/06/2019

  ...8200945... ...Grua movil autopropulsada Galicia... ...Gruas moviles autopropulsada Galicia... ...Grúa móvil autopropulsada de Galicia... ...Grúas móviles autopropulsadas... ...Grúas móviles autopropulsadas GALICIA... ...Grúas móviles autopropulsadas de Galicia... ...Guindastre móbil autopropulsado de galicia... ...Guindastres móbiles autopropulsados de galicia... ...Sindicatos... ...Depósito de convenios colectivos... ...Registro del convenio colectivo... ...Tabla salarial...

 • Código: 8200945
 • Código Nuevo: 82000945012008
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 38 del 22/02/2019

  ...8200945... ...Grua movil autopropulsada Galicia... ...Gruas moviles autopropulsada Galicia... ...Grúa móvil autopropulsada de Galicia... ...Grúas móviles autopropulsadas... ...Grúas móviles autopropulsadas GALICIA... ...Grúas móviles autopropulsadas de Galicia... ...Guindastre móbil autopropulsado de galicia... ...Guindastres móbiles autopropulsados de galicia... ...Sindicatos... ...Depósito de convenios colectivos... ...Registro del convenio colectivo... ...Tabla salarial...

 • Código: 8200945
 • Código Nuevo: 82000945012008
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 47 del 09/03/2011

  Convenio Colectivo de Sector de GUINDASTRES MOBILES AUTOPROPULSADOS DE GALICIA Galicia Resolucion do 14 de febreiro de 2011, da Direccion Xeral de Relacions Laborais, pola que se dispon o rexistro, o deposito e a publicacion, no Diario Oficial de Galicia, do acordo subscrito entre a representacion empresarial e os representantes dos traballadores do convenio colectivo de guindastres mobiles autopropulsados de Galicia, relativo a aprobacion das taboas salariais para o ano 2011. GUINDASTRES MOBILES AUTOPROPULSADOS DE GALICIA Convenio Colectivo de Sector de GUINDASTRES MOBILES AUTOPROPULSADOS DE GALICIA (82000945012008) de Galicia Visto o acordo polo que se aproban as táboas salariais para o ano 2011, que se subscribiu entre a representación empresarial e os representantes do...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Resolucion do 26 de novembro de 2010, da Direccion Xeral de Relacions Laborais, pola que se dispon o rexistro, o deposito e a publicacion, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de guindastres mobiles autopropulsados de Galicia. Convenio afectado por 22/12/2010 Diario Oficial de Galicia 01/01/2010 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Resolucion do 10 de xuño de 2008, da Direccion Xeral de Relacions Laborais, pola que se dispon o rexistro, o deposito e a publicacion, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de guindastres mobiles autopropulsados de Galicia. (codigo de convenio 8200945) 10/07/2008 Diario Oficial de Galicia 01/01/2008 No Vigente Documento oficial en PDF
Correccion de erros.-Resolucion do 14 de febreiro de 2011, da Direccion Xeral de Relacions Laborais, pola que se dispon o rexistro, o deposito e a publicacion, no Diario Oficial de Galicia, do acordo subscrito entre a representacion empresarial e os representantes dos traballadores do convenio colectivo de guindastres mobiles autopropulsados de Galicia, relativo a aprobacion das taboas salariais para o ano 2011. (Diario Oficial de Galicia núm. 48 de 10/03/2011)

Advertido erro na orde de colocación da devandita resolución no Diario Oficial de Galicia número 47, do mércoles 9 de marzo de 2011, cómpre facer a oportuna corrección no sentido de resituala a seguir da Orde do 3 de marzo de 2011 pola que se regula o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo e Benestar para 2011/2012 que comeza na páxina 3.918 e conclúe na 3.935.