C. Colectivo , Revision. Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

Sector Provincial. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2011

Volver al Convenio Vigente

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 46 del 07/03/2018

  ...Catering Coruña... ...Cervecerias Coruña... ...Cervecerías Coruña... ...Discotecas Coruña... ...Hamburgueserias Coruña... ...Hamburgueserías Coruña... ...Hosteleria... ...Hostelería... ...Hoteles Coruña... ...Pizzerias Coruña... ...Pizzerías Coruña... ...Restaurantes Coruña... ...Tabernas Coruña... ...Producidos erros na inserción do contido do anuncio 2018/1582 publicado no BOP número 43 do día 2 de marzo de 2018 relativo a Resolución de... ...Convenio colectivo...

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 43 del 02/03/2018

  ...Catering Coruña... ...Cervecerias Coruña... ...Cervecerías Coruña... ...Discotecas Coruña... ...Hamburgueserias Coruña... ...Hamburgueserías Coruña... ...Hosteleria... ...Hostelería... ...Hoteles Coruña... ...Pizzerias Coruña... ...Pizzerías Coruña... ...Restaurantes Coruña... ...Tabernas Coruña... ...RESOLUCIÓN DE INSCRICIÓN E PUBLICACIÓN DO ACTA DA COMISIÓN PARITARIA DO CONVENIO COLECTIVO DE HOSTELERÍA DA PROVINCIA DA CORUÑA Logo de ver o... ...Convenio colectivo...

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 135 del 18/07/2017

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolucion pola que se inscribe no Rexistro e se da publicidade ao convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña Visto o expediente do convenio colectivo do sector de Hostalería da provincia da Coruña (código de convenio 15000745011981), que subscribiu a...

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 94 del 20/05/2014

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolucion da Xefatura Territorial da Coruña pola que se ordena o rexistro e publicacion das taboas salariais para o ano 2013 do convenio colectivo de traballo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo 15000745011981 HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 165 del 30/08/2013

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolucion de inscripcion e publicacion do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo nº15000745011981 HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 214 del 10/11/2011

  ...Cafeterias Coruña... ...Cafeterías Coruña... ...Pizzerias Coruña... ...Pizzerías Coruña... ...Tabernas Coruña... ...Catering Coruña... ...Hamburgueserias Coruña... ...Hamburgueserías Coruña... ...Cervecerias Coruña... ...Cervecerías Coruña... ...Bares Coruña... ...Vistas as táboas salariais definitivas para o ano 2010 do convenio colectivo provincial de hostalaría da provincia da Coruña, aprobadas pola comisión... ...Convenio colectivo... ...Convenio colectivo...

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 66 del 12/04/2010

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Acordo de modificacion da revision salarial do convenio colectivo do sector de hosteleria HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 178 del 12/08/2009

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Revision salarial do convenio Colectivo de hostaleria HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 63 del 15/03/2008

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Revision salarial para o exercicio 2007, do convenio colectivo do sector de hostalaria (Codigo de Convenio n 1500745) HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 67 del 22/03/2006

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Revision salarial e modificacion dos artigos 6, 19 e 20 do convenio colectivo do sector de hostaleria, Codigo de Convenio nº 1500745 HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 135 del 14/07/2005

  ...Cafeterías Coruña... ...Pizzerias Coruña... ...Pizzerías Coruña... ...Tabernas Coruña... ...Catering Coruña... ...Hamburgueserias Coruña... ...Hamburgueserías Coruña... ...Cervecerias Coruña... ...Cervecerías Coruña... ...Bares Coruña... ...Visto o expediente da revisión salarial do convenio colectivo do sector de hostalaría, que tivo entrada nesta delegación provincial o día 16-5-2005 e... ...Depósito de convenios colectivos... ...Comisión negociadora...

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 133 del 13/06/2005

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Revision salarial do convenio colectivo do sector de hostaleria HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 78 del 23/04/2004

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolución do 29 de marzo de 2004, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial para os anos 2003 e 2004 do convenio colectivo do sector de hostalaría. HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 88 del 19/04/2004

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Revision salarial do convenio colectivo do sector de hostaleria HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 71 del 10/04/2001

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolución do 16 de febreiro de 2001, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial correspondente ó ano 2000 do convenio colectivo do sector da hostalería da provincia da Coruña. HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 7600 del 18/04/2000

  ...Pizzerías Coruña... ...Tabernas Coruña... ...Catering Coruña... ...Hamburgueserias Coruña... ...Hamburgueserías Coruña... ...Cervecerias Coruña... ...Cervecerías Coruña... ...Bares Coruña... ...> Visto o texto da acta asinada o día 2 de marzo de 2000 pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña,... ...Depósito de convenios colectivos... ...Salario base... ...Comisión negociadora... ...Comisión Paritaria...

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 5900 del 24/03/2000

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolución do 22 de febreiro de 2000, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión das táboas salariais do ano 1999 e táboas salariais para o ano 2000 do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña. HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 9500 del 20/05/1999

  ...Pizzerias Coruña... ...Pizzerías Coruña... ...Tabernas Coruña... ...Catering Coruña... ...Hamburgueserias Coruña... ...Hamburgueserías Coruña... ...Cervecerias Coruña... ...Cervecerías Coruña... ...Bares Coruña... ...Visto o expediente da revisión salarial para o ano 1999 do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña que tivo entrada nesta de... ...Comisión Paritaria... ...Depósito de convenios colectivos... ...Comisión negociadora...

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 7500 del 17/04/1996

  ...Discotecas Coruña... ...Alojamiento Coruña... ...Cafeterias Coruña... ...Cafeterías Coruña... ...Pizzerias Coruña... ...Pizzerías Coruña... ...Tabernas Coruña... ...Catering Coruña... ...Hamburgueserias Coruña... ...Hamburgueserías Coruña... ...Cervecerias Coruña... ...Cervecerías Coruña... ...Bares Coruña... ...Advertidos erros e omisións na publicación das táboas salariais do citado convenio colectivo no DOG nº 40, do 26 de febreiro, cómpre face– las oportun...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion pola que se inscribe no Rexistro e se da publicidade ao convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña Convenio afectado por 18/07/2017 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2016 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion de inscripcion e publicacion do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo nº15000745011981 Convenio afectado por 30/08/2013 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2011 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostaleria (codigo convenio 1500745) Convenio afectado por 29/09/2007 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2006 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 31 de xullo de 2003, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería. Convenio afectado por 26/09/2003 Diario Oficial de Galicia 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostalería 04/09/2003 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 12 de xaneiro de 1999, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña. Convenio afectado por 17/02/1999 Diario Oficial de Galicia 01/01/1997 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 21 de decembro de 1995, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do convenio colectivo do sector de hostelería. Convenio afectado por 26/02/1996 Diario Oficial de Galicia 01/01/1995 No Vigente
Convenio Colectivo
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion de inscripcion e publicacion do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo nº15000745011981 30/08/2013 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2011 Documento oficial en PDF
Convenio afectado por
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Modificacion/Interpretacion Resolucion pola que se inscribe no rexistro e se da publicidade ao acordo relativo a prorroga da ultraactividade do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña 19/04/2017 Boletín Oficial de A Coruña 30/03/2017 Documento oficial en PDF
Modificacion/Interpretacion Resolucion pola que se inscribe no rexistro e se da publicidade a prorroga da ultraactividade do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña
 • ...
 • 13/03/2017 Boletín Oficial de A Coruña 09/02/2017 Documento oficial en PDF
  Modificacion/Interpretacion Resolucion de inscricion e publicacion da acta da comision paritaria do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña, na que aclara o artigo 22.6 do convenio colectivo
 • ...
 • 29/06/2015 Boletín Oficial de A Coruña 20/05/2015 Documento oficial en PDF
  Revision Resolucion da Xefatura Territorial da Coruña pola que se ordena o rexistro e publicacion das taboas salariais para o ano 2013 do convenio colectivo de traballo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo 15000745011981
 • ...
 • 20/05/2014 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2013 Documento oficial en PDF
  Modificacion/Interpretacion Resolucion de inscricion e publicacion da acta da comision paritaria do convenio colectivo de hostaleria da Coruña. Codigo 15000745011981
 • ...

 • Artículos afectados
  30/10/2013 Boletín Oficial de A Coruña 03/10/2013 Documento oficial en PDF

  Resolucion de inscripcion e publicacion do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo nº15000745011981 (Boletín Oficial de A Coruña núm. 165 de 30/08/2013)
  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Preambulo

  Visto o expediente do convenio colectivo do sector de HOSTALERÍAda provincia da Coruña (código nº15000745011981), que foi subscrito pola comisión negociadora o dia 27 de xuño de 2013, de conformidadecodisposto no artigo 90.º.2 e 3.º do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei do Estatuto dos traballadores, no Real decreto 713/2010, do 28 de maio,sobrerexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo, e a Orde do 29 de outubro de 2010 pola que se crea o Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia

  ESTA XEFATURA DE TRABALLO E BENESTAR

  ACORDA:

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  1º.

  Ordenar a súainscrición no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  2º.

  Dispoñer a súa publicación no Boletin Oficial da Provincia da Coruña.

  A Coruña, 13 de agosto de 2013.

  Xefa Territorial de Traballo e Benestar

  MARIA PILAR CARIDAD ALONSO

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  CONVENIO DE HOSTALERÍA DA PROVINCIA DA CORUÑA

   

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 1. Ámbito funcional

  Este convenio colectivo afectará a tódalas as empresas e establecementos encadrados no sector de hostalería, ós que lles sexa de aplicación o acordo laboral de ámbito estatal para o sector da hostalería.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 2. Ámbito persoal

  Este convenio é de aplicación ás relacións laborais das empresas e traballadores que prestan os seus servicios naquelas encadradas no sector da hostalería, conforme ó que dispón o artigo 1.1 do Estatuto dos Traballadores.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 3. Ámbito territorial

  O presente convenio é de ámbito provincial e aplicarase, polo tanto, ás empresas e ós seus traballadores a que fan referencia os anteriores artigos, sempre que estean radicadas na provincia da Coruña.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 4. Vixencia, duración e prórroga

  O presente convenio entrará en vigor o día 1 de Xaneiro do 2011, independentemente da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. Terá unha duración de cinco anos, ata o día 31 de decembro do ano 2015*.

  Poderase denunciar por calquera das partes cun mes de antelación, como mínimo, ó datado no seu vencemento. Se non fose denunciado, entenderase prorrogado por períodos dun ano sucesivamente.

  No caso de prorroga por un ano, efectuarase un aumento salarial equivalente ó incremento do IPC.

  *NOTA: Por Resolución publicada no Boletín Oficial de A Coruña núm. 48 de 13/03/2017,  o convenio se prorroga ata o 31 de marzo de 2017.

  Artigo 5. Compensacións e melloras

  As melloras que se implantan neste convenio, así como as voluntarias que se establezcan no sucesivo, serán compensables e absorbibles ata onde acaden os aumentos, melloras ou condicións superiores de calquera natureza que, fixadas por disposición legal, contrato individual ou concesión voluntaria, poidan establecerse no sucesivo.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 6. Retribucións

  Os salarios garantidos e fixos que corresponden ás diversas categorías profesionais serán, a partir da vixencia de este convenio, os que figuran para calquera clase e categoría nas táboas anexas.

  Os traballadores que tivesen xa recoñecido o dereito da manutención e aloxamento, incrementaránselle, durante o ano 2013 a 52,99 e 15,00 euros mensuais, respectivamente, os salarios garantidos que figuran nas taboas citadas, sempre e cando non fagan uso de tal dereito. Durante os anos 2013, 2014 e 2015 as devanditas cantidades aumentarán nas mesmas contías cós salarios.

  A tódolos efectos entenderanse como salarios reais os garantidos establecidos nas táboas salariais anexas, incrementados co importe de aloxamento, manutención e antigüidade consolidada, en cada caso.

  Estos salarios teránse en conta, a todolos efectos, nas pagas mensuais.

  Os incrementos salariais de este convenio durante a súa vixencia serán os seguintes:

  * Para o ano 2011: o 0% sobre todolos conceptos salariais, salvo a antigüidade.

  * Para o ano 2012: o 0% sobre todolos conceptos salariais, salvo a antigüidade.

  Para os anos 2011 y 2012, non se produce o incremento salarial en compensación co 4,5% que se incrementou a maiores do IPC durante os anos 2006 e 2010 e polo disposto no artigo 4 do convenio colectivo anterior.

  * Para o ano 2013: o IPC real (máximo 1%) sobre todolos conceptos salariais, salvo a antigüidade.

  * Para o ano 2014: o IPC real (máximo 1%) sobre todolos conceptos salariais, salvo a antigüidade.

  * Para o ano 2015: o IPC real (máximo 1%) sobre todolos conceptos salariais, salvo a antigüidade.

  No obstante, e dito o que antecede, a parte empresarial comprometese o incremento do IPC, anos 2013 a 2015,no que respeta aos salarios mensuais na sua totalidade para o suposto de que a situación económica mude e mellore, o que se demostraria se o P.I.B. se actualiza en máis de un 1%.

  Como quera que o IPC real de cada ano coñécese no mes de xaneiro do vindeiro ano, para a aplicación dos sucesivos incrementos anuais partirase do IPC previsto polo Goberno nos presupuestos xerais do Estado. Os atrasos derivados dos incrementos salariais do convenio poderanse aboar en cinco mensualidades, computándose como a primeira, desde ó mes seguinte a publicación do convenio no Boletín Oficial da Provincia.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 7. Condicións mais beneficiosas

  Tódalas condicións económicas establecidas neste convenio teñen a condición de mínimas, polo que os actos, cláusulas, condicións e situacións actuais implantadas que impliquen condicións mais beneficiosas ás aquí convidas subsistirán para aqueles productores que as viñesen gozando.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 8. Antigüidade

  A partir do 1 de xaneiro de 1999, este incluido, quedou abolido este concepto, sin que desde enton se houbesen reportado novos dereitos polo mesmo.

  Non obstante, os traballadores que tiveran xerado antes de dita data contías en concepto de antigüidade manterán a cantidade consolidada na devandita data. Dita contía reflictirase na nómina como complemento "ad personam" baixo o concepto de "antigüidade consolidada", non sendo compensable ni absorbible.

  A cantidade consolidada de esa forma, sofrirá un incremento anual igual o que experimente ó Indice de Prezos ó Consumo, durante a vixencia do presente convenio.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 9. Gratificacións extraordinarias

  As gratificacións extraordinarias serán tres:

  Nadal, xullo e setembro que se aboarán a razón de salario garantido, incrementado coa antigüidade consolidada, manutención e aloxamento no seu caso respectivo.

  O abono destas pagas realizarase antes do día 15 do mes correspondente a cada paga, aínda que podrán ser prorrateadas nas doce mensualidades a elección da empresa.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 10. Quebranto de moeda

  A partires do 1 de Xaneiro de 2007, este concepto queda abolido, sen que dende entón se reporten novos dereitos polo mesmo. Nembargantes, os traballadores que tivesen cerrado antes de dita data, contías por este concepto, manterán a cantidade consolidada na devandita data. A antedita contía reflictirase na nómina como "Quebranto de Moeda Consolidada", non sendo compensable nin absorvible.

  A contía consolidada nesta forma, sufrirá un incremento igual ó que experimente o índice de prezos ó consumo, durante a vixencia do presente convenio.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 11. Horas extraordinarias

  Cada hora de traballo que se realice sobre a duración máxima da semana ordinaria de traballo aboarase cun incremento que nunca será inferior ó 25% sobre o salario que corresponda a cada hora ordinaria, podendo compensarse en tempo de descanso, neste caso, cada hora de traballo equivalerá a unha hora E quince minutos de descanso, sendo a opción de cobrala ou descansala, decisión da empresa en función da carga de traballo e das previsións laborais da mesma. As horas extraordinarias realizadas e que se compensen por descanso, deberán ser compensadas dentro dos 4 meses seguintes a sua realización.

  A efectos do cómputo de horas extraordinarias, a xornada de cada traballador rexistrarase diariamente, e totalizarase no período fixado para o abono das retribucións, entregando copia do resumen o traballador e o recibo correspondente.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 12. Servicios extraordinarios

  O persoal alleo á empresa que realice servicios extraordinarios percibirá as seguintes retribucións

  Durante o ano 2011 e 2012:

  Persoal de cociña:

  * Xefe de Cociña: 96,88 euros por servicio.

  * Cociñeiro: 75,10.

  * Cociñeiro: 75,10.

  * Cociñeiro: 75,10.

  * Cociñeiro: 75,10

  Persoal de comedor:

  * Xefe de comedor: 95,09 euros por servicio.

  * Camareiro: 75,10.

  * Axudante: 75,10.

  Cando o persoal extra realice a faena de montaxe, percibirá por iso a cantidade de 5,82 euros durante os anos 2011 e 2012.

  O servicio corrente de restaurante ou limoada será retribuído con 2,35 euros de soldo inicial e tanto por cento correspondente garantido de 51,42 euros diarios, durante os anos 2011 e 2012.

  Os servicios de esta índole fóra da localidade producirán un aumento do 15 % correspondente, e sendo a cargo da empresa os portes de desplazamento, manutención e aloxamento a que houbere lugar.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 13. Vacacións

  Tódolos traballadores terán dereito a 30 días naturais de vacacións anuais, podéndose gozar en bloque ou fraccionadas (en períodos minimos de 7 días cada un).

  O período ou períodos do seu disfrute, así como a decisión de gozalas en un período ou máis, fixarase de mutuo acordo entre a empresa e o representante do traballador. No obstante, os traballadores que opten por disfrutar os seus periodos de vacacións en témpada baixa, é decir, nos meses de outubro ata febreiro (ámbolos dous incluídos) e excluíndose deste cómputo as datas de festas sinaladas como o período de Nadal (do 22 de decembro o 7 de xaneiro, ambos días incluidos), ponte da Constitución, entroido…, que son de gran importancia para o sector de restauración e hospedaxe, terán dereito a 7 días máis naturais, acumulables o 30 días naturais anteriores, que se prorratearán en función dos períodos de disfrute e computarán como tempo efectivo de traballo.

  No caso de desacordo entre as partes, a xurisdicción competente fixará a data que para o seu disfrute corresponda e a sua decisión será irrecorrible.

  Con independencia das vacacións, os traballadores gozarán dos días non laborais legalmente establecidos.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 14. Xornada laboral

  A duración máxima da xornada de traballo será de 1.782 horas anuais de traballo efectivo, distribuídas en 40 horas semanais de promedio. Tódolos traballadores terán dereito, como mínimo, a día e medio ininterrompido de descanso semanal, si a sua xornada e continuada. No caso dos traballadores que realicen a sua labor en xornada partida, o descanso será de dous días, sendo o seu disfrute en una xornada minima de 1 dia e medio ininterrumpido ou de dous días ininterrumpidos a conveniencia do traballador, sempre que as necesidades do servizo o permitan. No caso dos traballadores menores de idade o descanso será de dous días ininterrumpidos. Será xornada, continuada nos departamentos de recepción, conserxería, teléfonos, pisos, lencería, administración e contabilidade, sempre en centros de traballo de máis de 50 traballadores.

  As horas traballadas durante o período comprendido entre as 10 da noite e as 12 da noite, terán unha retribución específica incrementada nun 1% sobre o salario base, asimismo as horas traballadas entre as 12 da noite e as 6 da mañan, terán unha retribución específica incrementada nun 25% sobre o salario base, salvo que o salario se establecese atendendo a que o traballo sexa nocturno pola súa natureza ou cando exista acordo entre a empresa e o traballador sobre este concepto, ou se acordase a compensación de este traballo por descansos. A xornada dos traballadores nocturnos non poderá exceder de 8 horas diarias de promedio nun período de 15 días. Os traballadores menores de idade non poderán traballar xornadas de máis de 8 horas de traballo efectivo.

  NOTA: Interprétase o artigo 14, parágrafo segundo, do convenio colectivo da seguinte forma: "A modificación da porcentaxe da nocturnidade establecida no mesmo, será de aplicación a partir da data de publicación do presente convenio, excluíndose por tanto os efectos retroactivos do mesmo sobre este concepto."


  Artigo 15. Calendario laboral

  As empresas e establecementos regulados polo presente convenio deberán contar cun calendario laboral no que figuren as quendas de traballo, descansos semanais, quendas de vacacións para cada traballador e festas anuais.

  Este calendario laboral será realizado pola representación da empresa e os representantes dos traballadores, tendo que quedar fixado antes do 31 de decembro do ano anterior ó que se trate das vacacións, salvo os traballadores que as disfruten nos meses de xaneiro e febreiro que se fixarán dous meses antes o seu disfrute. Mentras que os descansos semanais e demais serán realizados de forma trimestral, sendo este calendario susceptible de cambios por necesidades imperiosas da empresa ou por cambios previamente consensuados entre os propios compañeiros de traballo.

  Se establece un banco de horas trimestral de un máximo de 42 horas que se poderá distribuir de forma irregular ó longo deste periodo, debendo preavisar o empresario o traballador con cinco días de antelación.

  Os empresarios deberán facer unha copia, asinada convenientemente polas representacións respectivas, expoñendoo nun lugar visible do centro de traballo, para coñecemento de tódolos traballadores, así como copia ós representantes.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 16. Día da patrona

  Os días 29 e 30 de Xullo, festividade de Santa Marta, consideraranse festivos, para os efectos laborais, con opción por parte da empresa, para poder sustituilos por pagamento metálico ou compensar con outras datas, basándonos na carga de traballo, co fin de mantene-lo normal funcionamento da mesma; a sustitución en metálico será a que corresponda ó traballador polo seu salario garantido maila antigüidade dunha xornada normal.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 17. Contratación

  a) Contrato de Formación:

  Incorpórase ó texto do convenio ó disposto nesta materia no Acordo Laboral Estatal da Hostalería (ALEH). En canto a su retribución acordase que durante tódala duración deste contrato, aboarase ó traballador contratado desta maneira o 85% do salario fixado no convenio para o posto de traballo obxeto da contratación.

  b) Contrato por esixencias circunstanciais do mercado, acumulación de tarefas ou exceso de pedidos:

  Para este tipo de contrato acordase que terá unha duración máxima de 12 meses nun período de 18 meses.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 18. Período de proba

  Nesta materia aplicarase o disposto no Acordo Laboral Estatal da Hostelería (ALEH).

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 19. Porcentaxe de fixos nas empresas

  Establecese como obligatorio nas empresas a seguinte porcentaxe de traballadores que deberán estar contratados como fixos naquelas, sempre e cando na empresa na que os traballadores no que exercen habitualmente a sua actividade laboral esté aberto ao público un ano:

  * Empresas de 1 a 5 traballadores: un traballador fixo

  * Empresas de 6 a 20 traballadores: 40% de traballadores fixos.

  * Empresas de 21 a 40 traballadores: 45% de traballadores fixos

  * Empresas de 41 a 55 traballadores: 55% de traballadores fixos

  * Empresas de 56 traballadores en adiante: 65% de traballadores fixos.

  Cando por aplicación da porcentaxe resultase unha fracción, esta completarase ata a unidade tanto por exceso como por defecto. O tope será ata o 0,5 incluído, por defecto.

  A vixilancia e o cumplimento do pactado en este artigo será función de comisión paritaria do convenio.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 20. Conversión de contratos temporais en indefinidos

  De conformidade coa lexislación vixente acórdase que os contratos de duración determinada, incluidos os contratos formativos, poderán ser convertidos en contratos para o fomento da contratación indefinida suxeitos ó réxime xurídico establecido.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 21. Incremento do período legal de descanso nos casos de maternidade, adopción o acoximento

  Nos casos de maternidade, adopción o acoximento, os periodos de descanso prescritos para tales supostos no artigo 48.4 do Estatuto dos Traballadores, incrementaranse a mayores, entodos eses casos, en duas semanas, o incremento destas duas semanas, as retribucións correrán a cargo das empresas.

  Para ter dereito ó disfrute do beneficio reseñado no parrafo antererior, seran necesarias duas condicións:

  a.-Solo poderá ser disfrutado polo traballador/a que leve como mínimo, dous anos de permanencia na empresa.

  b.-Unicamente poderá disfrutalo so un dos pais

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 22. Permisos retribuidos

  Sin perda de retribución ningunha, as empresas, sin aviso previo para os apartados 2, 3, 7 e 8, que a continuación se expoñen, e con un preaviso mínimo de 7 días para os restantes apartados por parte do traballador, con xustificación, concederanse licencias nos casos seguintes e coa seguinte duración que se dí a continuación:

  1.-Matrimonio do traballador: 16 días.

  2.-Enfermidade grave, hospitalización, accidente, intervención cirúrxica, morte do cónxuxe, pais, fillos ou familiares ata 2º grao de consanguinidade o afinidade: 4 días.

  3.-Por nacemento de filla ou fillo, adopción o acogimento: 4 días.

  4.-Voda de fillos, irmáns, bautizos, e primerias comunións: 1 día, se é dentro da provincia, e 3 días se é fóra dela.

  5.-Traslado de enderezo habitual: 1 día.

  6.-Libre disposición, non acumulable vacacións: 2 días.*

  7.-Polo tempo necesario e con xustificación do mesmo, naqueles casos nos que sexa precisa a asistencia médica do traballador/a por parte dun especialista da Seguridade Social e coincida o horario de consulta coa sua xornada de traballo, debendo estar prescrita a devandita consulta polo facultativo de medicina xeral, estando obrigado o traballador/a a xustificar diante da empresa a devandita prescripción.

  8.-Os traballadores afectados polo presente convenio terán dereito a acompañar ó consultorio, tanto da Seguridade Social coma de Centro de Saude privada aos fillos/as menores de 12 anos polo tempo indispensable da consulta, debendo en calquera caso aportar á empresa o xustificante médico de dita asistencia, no que se fará constar a hora de entrada e de saída. Este dereito sólo poderá ser exercido ata un máximo de 12 horas anuais.

  9.-As traballadoras embarazadas, poderán ausentarse do traballo polo tempo preciso para a realización de exámenes prenatais e técnicas de preparación ó parto, sempre que xustifiquen a imposibilidade de asistir a ditas probas fora do horario de traballo.

  10.-As traballadoras por lactancia do fillo menor de nove meses, terán dereito a unha hora de ausencia do traballo, que poderán dividir en dúas fraccións. A muller, pola súa vontade, poderá sustituir este dereito pola reducción da xornada normal en unha hora coa mesma finalidade. Este permiso poderá ser disfrutado indistintamente polo pai ou pola nai no caso de que ámbolos dous traballen.

  A traballadora poderá optar por acumular este permiso de lactancia nun período de 15 días.

  *NOTA: Aclaración do artigo 22.6 do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña.

  "Os días de libre disposición recollidos no parágrafo 6.º do artigo 22 do convenio colectivo en ningún caso necesitan xustificación por parte do traballador ou traballadora que os solicite, debendo, unicamente, preavisarse con 7 días de antelación." 


  Artigo 23. Excedencia

  O traballador cunha antigüidade na empresa, polo menos, de un ano, terá dereito a que se lle recoñeza a situación de excedencia voluntaria por un período máximo de 5 anos, sen que en ningún caso se poida producir tal situación nos contratos de duración determinada.

  Reunirá o traballador as condicións seguintes:

  a) Contar cunha antigüidade na empresa superior a un ano.

  b) A excedencia terá unha duración mínima de catro meses e máxima de cinco anos, concedéndose polo tempo solicitado, en proporción o tempo de antiguedade do traballador na empresa, é decir, un traballador que leve un ano na empresa podera solicitar o tempo máximo de excedencia, é decir, catro meses.

  c) O traballador que desexa incorporarse ó seu posto de traballo, notificarao á empresa con tres meses de anticipación á data en que remate o plazo.

  d) Perderá o dereito a incorporación ó seu posto de traballo todo aquel excedente que, en tal período de tempo, preste os seus servicios por conta propia ou allea en calquera posto de traballo, dentro do territorio nacional, en empresas comprendidas no ámbito estatal para o sector da hostelería.

  e) Se a empresa dese emprego a outro traballador para sustituí-lo excedente, aquel tería a condición de interino, causando baixa ó reincorporarse o sustituído. Se este no se incorporase no plazo e condicions sinaladas, quedaría destituído definitivamente na empresa, adquirindo o interino a condición de fixo.

  f) Os traballadores terán dereito a un período de excedencia non superior a tres anos para atende-lo coidado de cada fillo, tanto cando o sexa por natureza como por adopción o nos supostos do acollemento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde a data de nacemento o no seu caso da resolución xudicial ou administrativa. Tamén terán dereito a un período de excedencia, non superior a dous anos, para atende-lo coidado dun familiar, ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade que por razóns de idade, accidente, enfermidade ou discapacidade, non poidan valerse por sí mesmos, e non desempeñen actividade retribuida.

  g) Asemade poderán solicita-la situación de excedencia os traballadores que exerzan funcións sindicais de ámbito provincial ou superior, e mentres dure o exercicio do seu mandato.

  h) Para acollerse a outra excedencia voluntaria, o traballador terá que cubrir un novo período de, polo menos, 4 anos de servicios efectivos na empresa.

  i) A excedencia concederase sen ningún dereito a retribución, e o tempo que dure será computable a efectos de antigüidade. O traballador que estea nesta situación terá dereito á asistencia a cursos de formación profesional, para cuia participación haberá de ser solicitado pola sua parte a empresa, en especial con ocasión da sua reincorporación.

  Asemade, durante o primeiro ano de excedencia terá dereito á reserva do seu posto de traballo.

  Pasado dito prazo, a reserva referirase exclusivamente a un posto de traballo do mesmo grupo profesional o categoría equivalente.

  j) A concesión outorgarase dentro do plazo dun mes a partir da data da súa petición.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 24. Enfermidade

  No caso de incapacidade temporal derivada de enfermidade común ou accidente non laboral, computada en periodos anuales, na primeira baixa percibirase o 100% do salario desde o primeiro día de baixa.

  Igualmente, se aboará o 100% do salario desde o primeiro día da baixa, cando esta sexa superior a 10 días.

  Estas prestacións manteranse por un período máximo de 12 meses.

  Na segunda e sucesivas baixas, caso de producirse e ser inferiores a 11 días, non serán aboados ós tres primeiros días da baixa. A partir do carto día se aboará o 100% do salario.

  No caso de accidente de traballo, a baixa aboarase co 100% do salario desde o primeiro día durante 12 meses.

  Asemade os períodos de enfermidade ou accidente de traballo non se terán en conta para deduci-lo período de vacacións.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 25. Xubilación

  A xubilación realizarase dacordo coa lexislación vixente.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 26. Póliza de seguro de accidentes

  As empresas contratarán, para todo persoal afectado por este convenio, un seguro de accidentes durante a prestación do traballo ou "in itinere", de morte o invalidez permanente dos graos de total, absoluta ou grande invalidez, pola cantidade de 24.000 euros para cada un dos casos mencionados anteriormente.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 27. Póliza colectiva de seguro de vida

  As empresas afectadas por este convenio, virán obligadas a suscribir unha póliza colectiva de seguro de vida en favor dos seus traballadores, por valor de 12.000 euros.

  Esta póliza cubrirá toda-las circunstancias do falecemento do traballador salvo a morte por suicidio.

  As devanditas empresas terán un prazo de 4 meses para suscribir este seguro, contados a partir da publicación do convenio no Boletín Oficial correspondente.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 28. Plazo de preaviso

  Os prazos de preaviso nos casos de cesamento voluntario dos traballadores serán os seguintes: xefe de recepción, Xefe de administración, encargado do economato e adega, eccargado de traballo, xefe de Cociña, 1º conserxe de dia, encargado xeral ou gobernanta, Xefes de restaurante ou sala, cafés- bares, bares americanos, salas de festa: 30 días.

  Resto do persoal: 20 dias.

  O incumplimento deste plazo por parte dos traballadores dará lugar á perda de tantos días de salario e cargas inherentes ao mesmo, como deixe de preavisar

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 29. Dereitos sindicais

  As garantías sindicais que no artigo 68 do Estatuto dos Traballadores se establece para os membros do Comité de empresa e delegados do persoal electos enténdense ós candidatos a estes postos durante os seis meses seguintes de celebradas as eleccións as que se presentaron na calidade o condición de candidatos. Recoñecerase a existencia de seccións sindicais das empresas de máis de 50 traballadores así como dos delegados das seccións sindicais que terán os mesmos dereitos e garantías cós membros do comité de empresa.

  Os traballadores terán dereito a celebrar as asambleas con carácter ordinario, unha vez ó mes, fóra da xornada laboral e cunha duración dunha hora naquelas empresas que dispoñan dun espacio para o desenvolvemento das mesmas sen interrompe-la actividade dos servicios. Nos demais dereitos estarase ó disposto no Acordo Laboral Estatal de Hostelería (ALEH), Estatuto dos Traballadores, Lei Orgánica de Liberdade Sindical e demais normas complementarias.

  O total das horas sindicais mensuales retribuidas recoñecidas legalmente á representación dos traballadores, poderá ser acumulado para o seu disfrute por un o varios representantes, sen rebasar o máximo total, sempre que medie acordo ó respecto da sección sindical afectada, debidamente comunidaco á Dirección da empresa, e non supoña grave alteración do réxime laboral da mesma.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 30. Roupa de traballo

  Naquelas empresas onde se esixe uniformidade, estas facilitarán a todo persoal un mínimo de dous uniformes anuais (inverno e verán), aboandolles unha cantidade, en concepto de limpeza e mantemento; no caso de non ser obrigatorio o uso do uniforme, facilitaráselle a tódolos traballadores roupa de traballo axeitada para as funcións que desempeñan.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 31. Recoñecementos médicos

  Realizaráselles unha revisión médica anual lo máis completa posible, e que incluirá análises, exploración radiolóxica, auditiva e visual a tódolos traballadores. Dos resultados de dita revisión médica entregaraselle copia ó traballador.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 32. Comisión mixta paritaria de vixilancia, interpretación e aplicación

  Para interpretación, aplicación, arbitraxe e vixilancia deste convenio, crease unha comisión paritaria integrada polos representantes dos sindicatos UGT, CC.OO. e CIG e os representantes das asociacións empresariais de hostalería de Santiago de Compostela, Ferrol e HOSPECO.

  A citada comisión está obligada a reunirse cantas veces sexa necesario, sendo a sede da mesma nos locais da Asociación Hostaleria Compostela, sita na rúa Salvadas, 29, Santiago de Compostela, devandita comisión reunirase unha vez cada seis meses, e no plazo improrrogable de 10 días, a requerimiento de calquera dos seus membros, o ben por recibir comunicacións previstas no artigo 35 do convenio sobre aplicación da cláusula de descolgue.

  No caso de non comparecer algunhas das partes (pese a estar notificadas), para dictaminar sobre requerimientos do artigo 35, será válida a resolución dictada pola maioría dos membros asistentes, seguindo os trámites do mencionado artigo ata a resolución definitiva, que será comunicada ó requerimiento no prazo máximo fixado.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 33. Resolución de conflictos

  As partes asinantes do presente convenio, axeitándose ó establecido na recomendación número 92 da OIT e no seu artigo número 6 da Carta Social Europea, sobre conciliación, mediación e arbitrase voluntario, acordan, no caso de conflictos non individuais xurdidos como consecuencia da aplicación e interpetración deste convenio colectivo, someterse ós procedementos extraxudiciais de solución de conflictos de traballo establecidos no Acordo Interprofesional (AGA), suscrito entre a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) e as centrais sindicais Comisións Obreiras de Galicia (CC.OO.), Unión Xeral de Traballadores (UXT) e a Confederación Intersindical Galega (CIG), nos propios termos nos que no mesmo están formulados.

  Este precedemento utilizaráse tamén nas discrepancias xurdidas pola aplicación dos artigos 40.2, 41.4 e 51 do texto refundido dos Estatuto dos Traballadores.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 34. Cláusula de descolgué.

  Os convenios colectivos regulados pola Lei do Estatuto dos Traballadores obligan a todos os empresarios e traballadores incluidos dentro do seu ámbito de aplicación e durante todo o seu tempo de vixencia.

  Sen perxuicio do anterior, cando concurran causas económicas, técnicas, organizativas ou de producción, por acuerdo entre a empresa e os representantes dos traballadores lexitimados para negociar un convenio colectivo conforme ó previsto no artigo 87.1 do ET, poderase proceder, previo desarrollo dun periodo de consultas nos térmos do artigo 41.4, a inaplicar na empresa as condicións de traballo previstas no convenio colectivo aplicable, sea de este sector ou da empresa, que afectan as seguintes materias:

  A) Xornada de traballo.

  B) Horario e a distribución do tempo de traballo.

  C) Réximen de traballo a turnos.

  D) Sistema de remuneración e cuantía salarial.

  E) Sistema de traballo e rendemento.

  F) Funcións, cando excedan dos límites que para a movilidade funcional prevé o artigo 39 do ET.

  G) Melloras voluntarias de acción protectora da Seguridade Social.

  Entendese que concurren causas económicas, cando dos resultados da empresa desprendese unha situación económica negativa, en casos tales como la existencia de perdidas actuales ou previstas, ou a disminución persistente do seu nivel de ingresos ou ventas. En todo caso, entenderase que a disminución é persistente do seu nivel de ingreses ou ventas. En todo caso, entenderase que a disminución e persistente si se producise durante dous trimestres consecutivos.

  Entendese que concurren causas técnicas cando se produzcan cambios, entre outros, no ámbito dos medios ou instrumentos de producción: causas organizativas cando se produzan cambios, entre outros, no ámbito dos sistemas e métodos de traballo do personal ou na forma de organizar a producción e causas productivas cando se produzan cambios, entre outros, na demanda dos productos ou servicios que a empresa pretende colocar no mercado.

  Nos supostos de ausencia de representación legal dos traballadores na empresa, éstos poderán atribuir a sua representación a unha comisión designada conforme o disposto no art. 41.4.

  Cando no periodo de consultas finalice con acordo presumirase que concurren as causas xustificativas as que alude o parrafo segundo, e sólo poderá ser impugnado ante a jurisdicción social pola existencia de fraude, dolo, coacción ou abuso de dereito na sua conclusión. O acordo deberá determinar con exactitude as novas condicións de traballo aplicables na empresa e a sua duración, que non podrá prolongarse máis alá do momento no que resulte aplicable o novo convenio en dita empresa. Asimismo, o acordo, deberá ser notificado á comisión paritaria do convenio colectivoe a autoridad laboral.

  No caso de desacordo durante o periodo de consultas calquera das partes podra someter a discrepancia á Comisión paritaria do convenio que, disporá dun plazo máximo de sete días para pronunciarse, a contar dende que a discrepancia foi plantexada. Cando ésta non alcanzará un acordo, as partes podrán recurrir os procedementos que deben establecerse nos supostos interprofesionais do ámbito estatal ou autónomico, previstos no art. 83 da presente Lei, para solventar de maneira efectiva as discrepancias surxidas na negociación dos acuerdos a que se refire este apartado, incluido o compromiso previo de someter as discrepancias a un arbitraxe vinculante, en este caso o laudo arbitral terá a misma eficacia que os acuerdos en periodos de consulta e soamente será recurrible conforme o procedemento e en base os motivos establecidos no art. 91.

  Cando o periodo de consultas finalice sen acordo e as partes non se someteran os procedementos mencionados os que se refire o párrafo anterior ou éstes non solucionaran a discrepancia, calquera das partes poderá someter a solución das discrepancias á Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cando a inaplicación das condicións de traballo afectase a centros de traballo da empresa situados no territorio de máis dunha comunidades autónoma, ou os órganos correspondentes das comunidades autónomas nos demais casos. A decisión destes órganos, que poderá ser adoptada no seu propio seno o por un árbitro designado o efecto a contar desde a data de sometemento do conflicto ante ditos órganos. Tal decisión terá a eficacia dos acordos alcanzados no periodo de consultas e soamente será recurrible conforme o procedemento e en base os motivos establecidos no art.91 do ET.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 35. Formación profesional

  As partes asinantes deste convenio remítense á regulación que desta materia fai o acordo laboral de ámbito estatal do sector de hostalería.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  Artigo 36. Adscrición ó acordo laboral de ámbito para o sector da hostalería

  O acordo laboral de ámbito estatal para o sector da hostalería pasa a formar parte integrante do presente convenio en todas aquelas materias que o mesmo regula.

  Asinan o presente convenio en representación da parte empresarial: Asociación de Hostelería de Ferrol, Asociación Hostalería Compostela e Hospeco, e en representación sindical por UGT, CCOO e CIG.

  • Texto Original. Publicado el 2013-08-30, en vigor desde 2011-01-01

  TÁBOAS DO ANO 2013 ACTUALIZADAS (incremento do 0,3% sobre as táboas do 2012)

  SECCIÓN 1.ª

  HOTEIS, HOTEIS APARTAMENTOS, HOTEIS RESIDENCIAS, HOSTAIS

  CATEGORÍAS PROFESIONAIS

  5 ESTRELAS

  5 ESTRELAS

  4 ESTRELAS

  4 ESTRELAS

  3 ESTRELAS

  3 ESTRELAS

  2 ESTRELAS

  2 ESTRELAS

  1 ESTRELA

  1 ESTRELA

  1.-Persoal de recepción, conserxería e Admón.

  Recepción

  Xefe/a de recepción

  1.206,88

  1203,27

  1137,59

  1134,18

  1099,22

  1095,94

  1099,22

  1095,94

  1099,22

  1095,94

  2.º Xefe/a de recepción

  1.169,61

  1166,11

  1120,12

  1116,77

  1087,06

  1083,81

  1087,06

  1083,81

  1087,06

  1083,81

  Recepcionista

  1.123,65

  1120,29

  1087,06

  1083,81

  1060,87

  1057,70

  1047,81

  1044,67

  1047,81

  1044,67

  Telefonista

  1.094,66

  1091,39

  1069,66

  1066,46

  1048,54

  1045,40

  1027,81

  1024,74

  1006,83

  1003,82

  Conserxería

  1.º conserxe

  1.419,40

  1415,16

  1112,18

  1108,85

  1087,06

  1083,81

  1052,18

  1049,03

  1019,05

  1016,00

  Conserxe

  1.244,37

  1240,65

  1087,06

  1083,81

  1060,87

  1057,70

  1045,18

  1042,06

  1012,00

  1008,97

  Axudante de conserxe

  1.073,11

  1069,90

  1055,58

  1052,42

  1036,52

  1033,42

  1019,05

  1016,00

  1010,33

  1007,31

  Auxiliar de conserxería e recepción

  1.046,97

  1043,84

  1036,53

  1033,43

  1024,30

  1021,24

  1010,33

  1007,31

  1001,61

  998,62

  Administración

  Xefe de administración

  1.206,88

  1203,27

  1137,59

  1134,18

  1099,22

  1095,94

  1099,22

  1095,94

  1099,22

  1095,94

  Administrativo/a

  1.123,70

  1120,34

  1087,06

  1083,81

  1060,87

  1057,70

  1047,91

  1044,77

  1047,91

  1044,77

  Axudante de administrativo/a

  1.120,12

  1116,77

  1087,06

  1083,81

  1055,58

  1052,42

  1055,57

  1052,41

  1055,57

  1052,41

  2.-Persoal de cociña.

  Xefe/a de cociña

  1.206,88

  1203,27

  1137,59

  1134,18

  1103,38

  1100,08

  1066,69

  1063,50

  1024,29

  1021,22

  2.º Xefe/a de cociña

  1.169,61

  1166,11

  1120,12

  1116,77

  1087,06

  1083,81

  1058,88

  1055,71

  1012,00

  1008,97

  Xefe/a de partida

  1.123,65

  1120,29

  1087,06

  1083,81

  1060,87

  1057,70

  1047,91

  1044,77

  1011,13

  1008,11

  Cociñeiro/a

  1.094,66

  1091,39

  1069,62

  1066,42

  1049,10

  1045,96

  1027,81

  1024,74

  1006,82

  1003,81

  Reposteiro/a

  1.108,13

  1104,82

  1087,06

  1083,81

  1055,58

  1052,42

  1055,58

  1052,42

  1055,58

  1052,42

  Axudante de cociña

  1.046,97

  1043,84

  1036,52

  1033,42

  1024,30

  1021,24

  1010,33

  1007,31

  1001,61

  998,62

  Auxiliar de cociña

  1.001,61

  998,62

  1001,61

  998,62

  1001,61

  998,62

  1001,61

  998,62

  1001,61

  998,62

  Encargado/a de economato

  1.091,33

  1088,06

  1069,66

  1066,46

  1049,10

  1045,96

  1049,10

  1045,96

  1049,10

  1045,96

  Axudante de economato

  1.046,97

  1043,84

  1036,52

  1033,42

  1024,30

  1021,24

  1024,30

  1021,24

  1024,30

  1021,24

  3.-Persoal de comedor

  Xefe/a de restaurante ou de sala

  1.206,88

  1203,27

  1137,59

  1134,18

  1102,71

  1099,42

  1060,87

  1057,70

  1024,30

  1021,24

  2.º Xefe/a de restaurante ou de sala

  1.169,61

  1166,11

  1119,86

  1116,51

  1087,05

  1083,80

  1052,18

  1049,03

  1019,06

  1016,01

  Xefe/a de sector

  1.147,96

  1144,53

  1102,74

  1099,44

  1102,74

  1099,44

  1102,74

  1099,44

  1102,74

  1099,44

  Camareiro/a

  1.123,65

  1120,29

  1100,29

  1097,00

  1062,70

  1059,52

  1036,52

  1033,42

  1036,52

  1033,42

  Sumiller

  1.123,65

  1120,29

  1100,29

  1097,00

  1060,87

  1057,70

  1060,87

  1057,70

  1060,87

  1057,70

  Axudante de camareiro/a

  1.046,97

  1043,84

  1036,52

  1033,42

  1024,30

  1021,24

  1010,33

  1007,31

  1001,61

  998,62

  4.-Persoal de pisos e limpeza.

  Encargado/a xeral ou gobernanta/e

  1.169,61

  1166,11

  1120,12

  1116,77

  1086,87

  1083,62

  1086,87

  1083,62

  1086,87

  1083,62

  Encargado/a de sección

  1.121,92

  1118,56

  1087,06

  1083,81

  1060,87

  1057,70

  1039,48

  1036,37

  1027,81

  1024,74

  Camareiro/a de pisos

  1.046,97

  1043,84

  1036,52

  1033,42

  1024,30

  1021,24

  1024,30

  1021,24

  1024,30

  1021,24

  Auxiliar pisos e limpeza

  1.046,79

  1043,66

  1036,52

  1033,42

  1024,30

  1021,24

  1024,30

  1021,24

  1024,30

  1021,24

  5.-Servicios auxiliares

  Encargado/a de mantenemento

  1.147,96

  1144,53

  1147,96

  1144,53

  1147,96

  1144,53

  1147,96

  1144,53

  1147,96

  1144,53

  Especialista de mantenemento e servicios

  1.022,50

  1019,44

  1019,05

  1016,00

  1010,33

  1007,31

  1003,38

  1000,38

  1001,61

  998,62

  Auxiliar de mantenemento e servicios

  1.001,61

  998,62

  1001,61

  998,62

  1001,61

  998,62

  1001,61

  998,62

  1001,61

  998,62

  SECCIÓN 2.ª

  PENSIONES Y POSADAS

  CATEGORÍAS PROFESIONAIS

  3 ESTRELAS

  3 ESTRELAS

  2 ESTRELAS

  2 ESTRELAS

  1 ESTRELA

  1 ESTRELA

  1.-Persoal de comedor

  Xefe/a de restaurante ou sala

  1060,87

  1057,70

  1052,18

  1049,03

  1024,30

  1021,24

  2.º Xefe/a de restaurante ou sala

  1046,97

  1043,84

  1036,52

  1033,42

  1036,52

  1033,42

  Camareiro/a

  1036,52

  1033,42

  1010,33

  1007,31

  1010,33

  1007,31

  Axudante de camareiro/a

  1012,51

  1009,48

  1001,61

  998,62

  1001,61

  998,62

  2.-Persoal de Recepción e Conserxería

  Recepcionista

  1036,52

  1033,42

  1006,82

  1003,81

  1006,82

  1003,81

  Telefonista

  1027,81

  1024,74

  1006,82

  1003,81

  1006,82

  1003,81

  1.º conserxe

  1052,18

  1049,03

  1019,06

  1016,01

  1019,06

  1016,01

  Conserxe

  1036,52

  1033,42

  1012,00

  1008,97

  1001,61

  998,62

  Axudante de conserxe

  1027,81

  1024,74

  1027,81

  1024,74

  1027,81

  1024,74

  Auxiliar de recepción e conserxeria

  1027,81

  1024,74

  1027,81

  1024,74

  1027,81

  1024,74

  3.-Persoal de Administración

  Xefe/a de administración

  1036,52

  1033,42

  1036,52

  1033,42

  1036,52

  1033,42

  Administrativo/a

  1036,52

  1033,42

  1036,52

  1033,42

  1036,52

  1033,42

  Axudante administrativo/a

  1027,81

  1024,74

  1027,81

  1024,74

  1027,81

  1024,74

  4.-Persoal de cociña.

  Xefe/a de cociña

  1024,54

  1021,48

  1024,30

  1021,24

  1024,30

  1021,24

  Xefe/a de partida

  1012,61

  1009,58

  1012,00

  1008,97

  1012,00

  1008,97

  Cociñeiro/a

  1010,78

  1007,75

  1010,33

  1007,31

  1010,33

  1007,31

  Axudante de cociña

  1007,02

  1004,01

  1001,61

  998,62

  1001,61

  998,62

  5.-Persoal de pisos e limpeza

  Encargado/a xeral

  1025,86

  1022,79

  1006,72

  1003,71

  1003,38

  1000,38

  Encargado/a de sección

  1010,78

  1007,75

  1010,33

  1007,31

  1010,33

  1007,31

  Camareiro/a de pisos

  1010,33

  1007,31

  1001,61

  998,62

  1001,61

  998,62

  Auxiliar de pisos e limpeza

  996,64

  993,66

  996,64

  993,66

  996,64

  993,66

  6.-Servicios auxiliares

  Especialista de mantenemento e servicios

  1010,33

  1007,31

  1001,61

  998,62

  1001,61

  998,62

  Auxiliar de mantenemento e servicios

  1001,61

  998,62

  1001,61

  998,62

  1001,61

  998,62

  SECCIÓN 3.ª

  RESTAURANTES, CASA DE COMIDAS E TABERNAS QUE SERVEN COMIDAS

  CATEGORÍAS PROFESIONAIS

  LUXO

  LUXO

  PRIMEIRA

  PRIMEIRA

  SEGUNDA

  SEGUNDA

  TERCEIRA

  TERCEIRA

  CUARTA

  CUARTA

  1.-Persoal vario

  Xefe/a de administración

  1206,88

  1203,27

  1099,22

  1095,94

  1099,22

  1095,94

  1099,22

  1095,94

  1099,22

  1095,94

  Administrativo/a

  1169,30

  1165,80

  1087,06

  1083,81

  1087,06

  1083,81

  1087,06

  1083,81

  1087,06

  1083,81

  Axudante administrativo/a

  1123,65

  1120,29

  1066,11

  1062,92

  1066,11

  1062,92

  1066,11

  1062,92

  1066,11

  1062,92

  Telefonista

  1097,49

  1094,21

  1048,66

  1045,53

  1020,25

  1017,20

  1020,25

  1017,20

  1066,11

  1062,92

  Encargado/a de sección de lencería e limpeza

  1123,65

  1120,29

  1066,11

  1062,92

  1036,52

  1033,42

  1024,42

  1021,36

  1010,33

  1007,31

  Auxiliar de lencería e limpeza

  1001,61

  998,62

  1001,61

  998,62

  1001,61

  998,62

  1001,61

  998,62

  1001,61

  998,62

  2.-Persoal de cociña

  Xefe/a de cociña

  1206,88

  1203,27

  1099,27

  1095,98

  1052,18

  1049,03

  1024,30

  1021,24

  1024,30

  1021,24

  2.º Xefe/a de cociña

  1196,10

  1192,52

  1087,06

  1083,81

  1045,18

  1042,06

  1012,00

  1008,97

  1012,00

  1008,97

  Xefe/a de partida

  1123,65

  1120,29

  1060,87

  1057,70

  1037,43

  1034,33

  1024,30

  1021,24

  1024,30

  1021,24

  Cociñeiro/a

  1097,49

  1094,21

  1048,66

  1045,53

  1012,00

  1008,97

  1007,98

  1004,96

  1007,98

  1004,96

  Axudante de cociña

  1046,97

  1043,84

  1024,30

  1021,24

  1010,33

  1007,31

  1001,61

  998,62

  1001,61

  998,62

  Reposteiro/a

  1123,65

  1120,29

  1060,87

  1057,70

  1060,87

  1057,70

  1060,87

  1057,70

  1060,87

  1057,70

  Auxiliar de cociña

  1001,61

  998,62

  1001,61

  998,62

  1001,61

  998,62

  1001,61

  998,62

  1001,61

  998,62

  Encargado/a de economato e bodega

  1095,58

  1092,30

  1048,54

  1045,40

  1006,82

  1003,81

  1006,82

  1003,81

  1006,82

  1003,81

  3.-Personal de comedor

  Xefe/a de restaurante ou sala

  1206,88

  1203,27

  1099,01

  1095,72

  1060,87

  1057,70

  1036,13

  1033,03

  1036,13

  1033,03

  2.º xefe/a de restaurante ou sala

  1169,66

  1166,16

  1092,18

  1088,92

  1052,18

  1049,03

  1019,05

  1016,00

  1019,05

  1016,00

  Xefe/a de sector

  1147,96

  1144,53

  1147,96

  1144,53

  1147,96

  1144,53

  1147,96

  1144,53

  1147,96

  1144,53

  Camareiro/a

  1123,65

  1120,29

  1066,32

  1063,13

  1036,52

  1033,42

  1025,99

  1022,92

  1024,30

  1021,24

  Sumiller

  1123,65

  1120,29

  1060,87

  1057,70

  1060,87

  1057,70

  1060,87

  1057,70

  1060,87

  1057,70

  Axudante de camareiro/a

  1046,97

  1043,84

  1024,30

  1021,24

  1010,33

  1007,31

  1010,33

  1007,31

  1010,33

  1007,31

  CATERING

  CATEGORÍAS PROFESIONAIS

  ÚNICA

  ÚNICA

  1.-Persoal de cociña

  Xefe/a de cociña

  1320,60

  1316,65

  2.º Xefe/a de cociña

  1276,39

  1272,58

  Xefe/a de partida

  1233,46

  1229,77

  Reposteiro/a

  1233,46

  1229,77

  Cociñeiro/a

  1189,85

  1186,29

  Axudante de cociña

  1061,78

  1058,61

  2.-Persoal de operacións

  Xefe/a de operacions

  1320,60

  1316,65

  Supervisor/a

  1233,46

  1229,77

  Axudante de supervisor/a

  1146,26

  1142,83

  3.-Persoal sala preparación

  Xefe/a de sala

  1233,46

  1229,77

  Xefe/a de equipo

  1189,85

  1186,29

  Auxiliar de equipo

  1102,71

  1099,42

  Preparadores/as

  1146,26

  1142,83

  Auxiliar de preparación

  1059,13

  1055,96

  SECCIÓN 4.ª

  CAFETERÍAS

  CATEGORÍAS PROFESIONAIS

  3 TAZAS

  3 TAZAS

  2 TAZAS

  2 TAZAS

  1 TAZA

  1 TAZA

  Persoal vario

  1.º Encargado/a

  1191,61

  1188,04

  1137,59

  1134,18

  1090,47

  1087,21

  2.º Encargado/a

  1172,41

  1168,91

  1121,54

  1118,19

  1090,47

  1087,21

  Camareiro/a

  1147,96

  1144,53

  1102,71

  1099,42

  1074,83

  1071,61

  Axudante de camareiro/a

  1123,65

  1120,29

  1087,06

  1083,81

  1060,87

  1057,70

  Cociñeiro/a

  1097,49

  1094,21

  1047,52

  1044,38

  1038,19

  1035,08

  Axudante de cociña

  1046,97

  1043,84

  1038,19

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  Reposteiro/a

  1123,65

  1120,29

  1087,05

  1083,80

  1060,87

  1057,70

  Encargado/a de almacén

  1046,97

  1043,84

  1038,19

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  Fregador/a, limpador/a

  1038,19

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  Administrativo/a

  1147,96

  1144,53

  1147,96

  1144,53

  1147,96

  1144,53

  SECCIÓN 5.ª

  CAFÉ-BARES, CHOCOLATERÍAS, HELADERÍAS

  CATEGORÍAS PROFESIONAIS

  ESPECIAL

  ESPECIAL

  PRIMEIRA

  PRIMEIRA

  SEGUNDA

  SEGUNDA

  TERCEIRA

  TERCEIRA

  CUARTA

  CUARTA

  1.-Persoal de mostrador.

  Encargado/a xeral

  1198,59

  1195,00

  1137,59

  1134,18

  1099,22

  1095,94

  1060,87

  1057,70

  1038,19

  1035,08

  2.º encargado/a xeral

  1172,41

  1168,91

  1120,12

  1116,77

  1087,06

  1083,81

  1059,88

  1049,38

  1052,53

  1049,38

  Camareiro/a

  1147,96

  1144,53

  1102,71

  1099,42

  1073,11

  1069,90

  1045,43

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  2.-Personal de sala.

  Camareiro/a

  1147,97

  1144,54

  1102,71

  1099,42

  1074,83

  1071,61

  1052,48

  1042,06

  1038,19

  1035,08

  Axudante de camareiro/a

  1123,65

  1120,29

  1087,06

  1083,81

  1060,36

  1057,19

  1045,43

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  3.-Personal vario

  Xefe/a de cociña

  1142,99

  1139,57

  1099,22

  1095,94

  1060,87

  1057,70

  1045,43

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  Cociñeiro/a

  1054,36

  1051,20

  1046,79

  1043,66

  1038,19

  1035,08

  1045,43

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  Axudante de cociña

  1046,97

  1043,84

  1038,19

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  1045,43

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  Reposteiro/a

  1123,65

  1120,29

  1087,06

  1083,81

  1060,87

  1057,70

  1045,43

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  Fregador/a, limpiador/a

  1038,19

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  1045,43

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  Administrativo/a

  1123,65

  1120,29

  1087,06

  1083,81

  1087,06

  1083,81

  1094,65

  1083,81

  1087,06

  1083,81

  BARRAS AMERICANAS

  Barman

  1198,59

  1195,00

  Axudante de barman

  1146,03

  1142,60

  SECCIÓN 6.ª

  SALAS DE FESTA E TÉ, DISCOTECAS, TABLAOS E SALÓNS DE BAILE

  CATEGORÍAS PROFESIONAIS

  ESPECIAL

  ESPECIAL

  PRIMEIRA

  PRIMEIRA

  SEGUNDA

  SEGUNDA

  TERCEIRA

  TERCEIRA

  CUARTA

  CUARTA

  1.-Persoal administrativo

  Administrativo/a

  1198,59

  1195,00

  1137,59

  1134,18

  1060,87

  1057,70

  1038,19

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  2.-Persoal de mostrador.

  1.º encargado/a

  1198,59

  1195,00

  1137,61

  1134,21

  1098,79

  1095,50

  1060,87

  1057,70

  1038,19

  1035,08

  2.º encargado/a

  1172,41

  1168,91

  1122,21

  1118,85

  1087,05

  1083,80

  1046,10

  1042,98

  1046,10

  1042,98

  Camareiro/a

  1147,96

  1144,53

  1103,65

  1100,35

  1086,97

  1083,72

  1045,18

  1042,06

  1038,19

  1035,08

  Axudante de camareiro/a

  1123,65

  1120,29

  1102,47

  1099,17

  1073,60

  1070,39

  1040,23

  1037,12

  1038,19

  1035,08

  3.-Persoal de Sala

  Encargado/a

  1179,62

  1176,09

  1119,61

  1116,26

  1119,61

  1116,26

  1119,61

  1116,26

  1119,61

  1116,26

  2.º Encargado/a

  1153,93

  1150,48

  1102,45

  1099,15

  1102,45

  1099,15

  1102,45

  1099,15

  1102,45

  1099,15

  Camareiro/a

  1147,96

  1144,53

  1103,65

  1100,35

  1086,96

  1083,71

  1045,20

  1042,08

  1038,19

  1035,08

  Axudante de camareiro/a

  1123,65

  1120,29

  1102,47

  1099,17

  1073,60

  1070,39

  1040,23

  1037,12

  1038,19

  1035,08

  4.-Persoal vario

  Reposteiro/a

  1106,65

  1103,34

  1087,06

  1083,81

  1038,19

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  Porteiro/a

  1046,97

  1043,84

  1038,19

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  Fregador/a, limpiador/a

  1038,19

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  1038,19

  1035,08

  SECCIÓN 7.ª

  TABERNAS QUE NON SIRVEN COMIDAS

  CATEGORÍAS PROFESIONAIS

  ÚNICA

  ÚNICA

  Camareiro/a

  1038,19

  1035,08

  Axudante de camareiro/a

  1038.19

  1035.08

  SECCIÓN 8.ª

  BILLARES E SALÓNS RECREATIVOS

  CATEGORÍAS PROFESIONAIS

  ÚNICA

  ÚNICA

  Encargado/a

  1141,04

  1137,63

  Mozo/a de billar ou salón

  1087,06

  1083,81

  Axudante

  1038,19

  1035,08

  Limpador/a

  1038,19

  1035,08