Revision. Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

Sector Provincial. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2013

Volver al Convenio

  • Boletín Oficial de A Coruña nº 135 del 18/07/2017

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña comision mixta paritaria comision paritaria comision paritaria mixta comisiones mixtas paritarias comisiones paritarias comisiones paritarias mixtas organo paritario sectorial nomina nominas recibo de salario recibo justificativo del pago de salarios recibo salarial recibos de salarios recibos salariales 15000745011981 1500745 Alojamiento Coruña Bares Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Catering Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Discotecas Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Hosteleria Hostelería Hoteles Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Restaurantes Coruña Tabernas Coruña Visto o expediente do convenio colectivo do sector de Hostalería da provincia da Coruña (código de convenio 15000745011981), que subscribiu a... ...Permiso laboral retribuido Formación profesional Salario base Comisión negociadora Contrato de trabajo de duración determinada Incremento salarial Complemento ad personam Cómputo de horas extraordinarias Interinidad Excedencia voluntaria Periodo de excedencia Finalización del período de consultas Descanso semanal Recibo de salarios Comisión Paritaria Recibo de salarios...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 94 del 20/05/2014

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolucion da Xefatura Territorial da Coruña pola que se ordena o rexistro e publicacion das taboas salariais para o ano 2013 do convenio colectivo de traballo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo 15000745011981 HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 165 del 30/08/2013

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolucion de inscripcion e publicacion do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo nº15000745011981 HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 214 del 10/11/2011

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña acuerdos colectivos laborales acuerdo colectivo laboral pacto colectivo laboral convenios colectivos de trabajo convenio colectivo laboral convenios colectivos convenio colectivo de trabajo 15000745011981 1500745 Hostelería Hosteleria Restaurantes Coruña Hoteles Coruña Discotecas Coruña Alojamiento Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Tabernas Coruña Catering Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Bares Coruña Vistas as táboas salariais definitivas para o ano 2010 do convenio colectivo provincial de hostalaría da provincia da Coruña, aprobadas pola comisión... ...Convenio colectivo Convenio colectivo...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 66 del 12/04/2010

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Acordo de modificacion da revision salarial do convenio colectivo do sector de hosteleria HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 63 del 15/03/2008

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Revision salarial para o exercicio 2007, do convenio colectivo do sector de hostalaria (Codigo de Convenio n 1500745) HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 67 del 22/03/2006

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Revision salarial e modificacion dos artigos 6, 19 e 20 do convenio colectivo do sector de hostaleria, Codigo de Convenio nº 1500745 HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Diario Oficial de Galicia nº 135 del 14/07/2005

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña 15000745011981 1500745 Hostelería Hosteleria Restaurantes Coruña Hoteles Coruña Discotecas Coruña Alojamiento Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Tabernas Coruña Catering Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Bares Coruña Visto o expediente da revisión salarial do convenio colectivo do sector de hostalaría, que tivo entrada nesta delegación provincial o día 16-5-2005 e... ...Depósito de convenios colectivos Comisión negociadora...
  • Diario Oficial de Galicia nº 78 del 23/04/2004

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolución do 29 de marzo de 2004, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial para os anos 2003 e 2004 do convenio colectivo do sector de hostalaría. HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Diario Oficial de Galicia nº 71 del 10/04/2001

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolución do 16 de febreiro de 2001, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial correspondente ó ano 2000 do convenio colectivo do sector da hostalería da provincia da Coruña. HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Diario Oficial de Galicia nº 7600 del 18/04/2000

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña comision paritaria comisiones paritarias comisiones mixtas paritarias comision mixta paritaria comision paritaria mixta comisiones paritarias mixtas organo paritario sectorial 15000745011981 1500745 Hostelería Hosteleria Restaurantes Coruña Hoteles Coruña Discotecas Coruña Alojamiento Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Tabernas Coruña Catering Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Bares Coruña > Visto o texto da acta asinada o día 2 de marzo de 2000 pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña,... ...Depósito de convenios colectivos Salario base Comisión negociadora Comisión Paritaria...
  • Diario Oficial de Galicia nº 5900 del 24/03/2000

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolución do 22 de febreiro de 2000, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión das táboas salariais do ano 1999 e táboas salariais para o ano 2000 do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña. HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña
  • Diario Oficial de Galicia nº 9500 del 20/05/1999

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña 15000745011981 1500745 Hostelería Hosteleria Restaurantes Coruña Hoteles Coruña Discotecas Coruña Alojamiento Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Tabernas Coruña Catering Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Bares Coruña Visto o expediente da revisión salarial para o ano 1999 do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña que tivo entrada nesta de... ...Comisión Paritaria Depósito de convenios colectivos Comisión negociadora...
  • Diario Oficial de Galicia nº 7500 del 17/04/1996

   • Código: 1500745
   • Código Nuevo: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   .... reposteiro 16.797 111.970 Cociñeiro 16.797 111.970 Axd. Coc.– Repos. 14.988 99.919 Pinche– Fregdra. 14.657 97.700 Aprendiz 16– 18 109.778 73.189 –Persoal de operacións Xefe operacións 18.643 124.277 Supervisor 17.411 116.075 Axud. supervisor 16.181 107.870 –Persoal de sala de preparación Xefe de sala 17.411 116.075 Xefe equipo 16.797 111.970 Axd. equipo 15.566 103.772 Preparadores 16.181... ...Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña 15000745011981 1500745 Hostelería Hosteleria Restaurantes Coruña Hoteles Coruña Discotecas Coruña Alojamiento Coruña Cafeterias Coruña Cafeterías Coruña Pizzerias Coruña Pizzerías Coruña Tabernas Coruña Catering Coruña Hamburgueserias Coruña Hamburgueserías Coruña Cervecerias Coruña Cervecerías Coruña Bares Coruña Advertidos erros e omisións na publicación das táboas salariais do citado convenio colectivo no DOG nº 40, do 26 de febreiro, cómpre face– las oportun...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion pola que se inscribe no Rexistro e se da publicidade ao convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña 18/07/2017 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2016 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion de inscripcion e publicacion do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo nº15000745011981 Convenio afectado por 30/08/2013 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2011 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostaleria (codigo convenio 1500745) Convenio afectado por 29/09/2007 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2006 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 31 de xullo de 2003, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería. Convenio afectado por 26/09/2003 Diario Oficial de Galicia 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostalería 04/09/2003 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 12 de xaneiro de 1999, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña. Convenio afectado por 17/02/1999 Diario Oficial de Galicia 01/01/1997 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 21 de decembro de 1995, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do convenio colectivo do sector de hostelería. Convenio afectado por 26/02/1996 Diario Oficial de Galicia 01/01/1995 No Vigente
Resolucion da Xefatura Territorial da Coruña pola que se ordena o rexistro e publicacion das taboas salariais para o ano 2013 do convenio colectivo de traballo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo 15000745011981 (Boletín Oficial de A Coruña núm. 94 de 20/05/2014)

Preambulo

Visto o texto da acta da subscrita o día 11 de febreiro de 2014 pola comisión negociadora do convenio colectivo de traballo do sector de HOSTALERÍA da provincia da Coruña (código 15000745011981), na que se aproban as táboas salariais definitivas para o ano 2013, de conformidade co disposto no artigo 90.2.º e 3.º do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo, e na Orde do 29 de outubro de 2010 pola que se crea o Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia.

ESTA XEFATURA DE TRABALLO E BENESTAR ACORDA:


1º.

Ordenar a súa inscrición no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia.


2º.

Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

A Coruña, 5 de maio de 2014.

Xefa territorial

MARÍA PILAR CARIDAD ALONSO


ACTA DA COMISIÓN PARITARIA DO CONVENIO COLECTIVO DO SECTOR DE HOSTALERÍA DA PROVINCIA DA CORUÑA

En Santiago de Compostela, ás 11.00 horas do 11 de febreiro de 2014, na sede do Consello Galego de Relacións Laborais, reúnense as persoas a continuación mencionadas, en presenza de Celso Araújo Castro, funcionario do Consello Galego de Relacións Laborais.

Parte empresarial:

José Manuel Otero Romar (Asociación de Hostalería Compostela)

Jesús Sordo García (Asociación de Hostalería Compostela)

María José Cruces Rodríguez (Asociación de Hostalería Compostela, asesora)

Francisco Canabal López (Asociación empresarial de Hospedaxe da Coruña - HOSPECO)

Alfonso Lara Faro (Asociación empresarial de Hospedaxe da Coruña - HOSPECO)

Parte sindical:

CIG

Adolfo Naya Fernández

UGT-Galicia

José Luis Otero Gendre

Celestino Criado Curras

SN de CC.OO. de Galicia

José Francisco Mirás Pérez

O motivo da presente xuntanza é proceder a elaboración das táboas salariais definitivas para o ano 2013 do convenio colectivo de hostalería da provincia da Coruña.

Logo do oportuno debate e exposición de posturas por todas e cada unha das representacións presentes, sobre a cuestión obxecto da presente xuntanza, procede reflectir en acta o seguinte.


Primeiro.-

Táboas salariais do convenio colectivo de hostalería da provincia da Coruña para o ano 2013.

-A Comisión aproba as táboas salariais definitivas para o exercizo 2013, de conformidade co disposto no artigo 6 do Convenio, incrementando todas as contías nun 0.3% aplicable sobre tódolos conceptos salariais, agás a antigüidade.

Se achegan á presente Acta como anexo as táboas salariais acordadas.


Segundo.-

Esta Comisión acorda delegar no persoal habilitado do Consello Galego de Relacións Laborais a realización dos trámites de rexistro, depósito e publicidade do presente Acordo ante a autoridade laboral competente.

E non tendo máis asuntos que tratar, levántase a xuntanza estendéndose ao efecto a presente acta que asinan todos os asistentes en proba de conformidade.


TÁBOAS DO ANO 2012. TÁBOAS DO ANO 2013 ACTUALIZADAS (incremento do 0,3% sobre as táboas do 2012)

SECCIÓN 1.ª

HOTEIS, HOTEIS APARTAMENTOS, HOTEIS RESIDENCIAS, HOSTAIS

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

5 ESTRELAS

5 ESTRELAS

4 ESTRELAS

4 ESTRELAS

3 ESTRELAS

3 ESTRELAS

2 ESTRELAS

2 ESTRELAS

1 ESTRELA

1 ESTRELA

1.-Persoal de recepción, conserxería e Admón.

Recepción

Xefe/a de recepción

1.206,88

1203,27

1137,59

1134,18

1099,22

1095,94

1099,22

1095,94

1099,22

1095,94

2.º Xefe/a de recepción

1.169,61

1166,11

1120,12

1116,77

1087,06

1083,81

1087,06

1083,81

1087,06

1083,81

Recepcionista

1.123,65

1120,29

1087,06

1083,81

1060,87

1057,70

1047,81

1044,67

1047,81

1044,67

Telefonista

1.094,66

1091,39

1069,66

1066,46

1048,54

1045,40

1027,81

1024,74

1006,83

1003,82

Conserxería

1.º conserxe

1.419,40

1415,16

1112,18

1108,85

1087,06

1083,81

1052,18

1049,03

1019,05

1016,00

Conserxe

1.244,37

1240,65

1087,06

1083,81

1060,87

1057,70

1045,18

1042,06

1012,00

1008,97

Axudante de conserxe

1.073,11

1069,90

1055,58

1052,42

1036,52

1033,42

1019,05

1016,00

1010,33

1007,31

Auxiliar de conserxería e recepción

1.046,97

1043,84

1036,53

1033,43

1024,30

1021,24

1010,33

1007,31

1001,61

998,62

Administración

Xefe de administración

1.206,88

1203,27

1137,59

1134,18

1099,22

1095,94

1099,22

1095,94

1099,22

1095,94

Administrativo/a

1.123,70

1120,34

1087,06

1083,81

1060,87

1057,70

1047,91

1044,77

1047,91

1044,77

Axudante de administrativo/a

1.120,12

1116,77

1087,06

1083,81

1055,58

1052,42

1055,57

1052,41

1055,57

1052,41

2.-Persoal de cociña.

Xefe/a de cociña

1.206,88

1203,27

1137,59

1134,18

1103,38

1100,08

1066,69

1063,50

1024,29

1021,22

2.º Xefe/a de cociña

1.169,61

1166,11

1120,12

1116,77

1087,06

1083,81

1058,88

1055,71

1012,00

1008,97

Xefe/a de partida

1.123,65

1120,29

1087,06

1083,81

1060,87

1057,70

1047,91

1044,77

1011,13

1008,11

Cociñeiro/a

1.094,66

1091,39

1069,62

1066,42

1049,10

1045,96

1027,81

1024,74

1006,82

1003,81

Reposteiro/a

1.108,13

1104,82

1087,06

1083,81

1055,58

1052,42

1055,58

1052,42

1055,58

1052,42

Axudante de cociña

1.046,97

1043,84

1036,52

1033,42

1024,30

1021,24

1010,33

1007,31

1001,61

998,62

Auxiliar de cociña

1.001,61

998,62

1001,61

998,62

1001,61

998,62

1001,61

998,62

1001,61

998,62

Encargado/a de economato

1.091,33

1088,06

1069,66

1066,46

1049,10

1045,96

1049,10

1045,96

1049,10

1045,96

Axudante de economato

1.046,97

1043,84

1036,52

1033,42

1024,30

1021,24

1024,30

1021,24

1024,30

1021,24

3.-Persoal de comedor

Xefe/a de restaurante ou de sala

1.206,88

1203,27

1137,59

1134,18

1102,71

1099,42

1060,87

1057,70

1024,30

1021,24

2.º Xefe/a de restaurante ou de sala

1.169,61

1166,11

1119,86

1116,51

1087,05

1083,80

1052,18

1049,03

1019,06

1016,01

Xefe/a de sector

1.147,96

1144,53

1102,74

1099,44

1102,74

1099,44

1102,74

1099,44

1102,74

1099,44

Camareiro/a

1.123,65

1120,29

1100,29

1097,00

1062,70

1059,52

1036,52

1033,42

1036,52

1033,42

Sumiller

1.123,65

1120,29

1100,29

1097,00

1060,87

1057,70

1060,87

1057,70

1060,87

1057,70

Axudante de camareiro/a

1.046,97

1043,84

1036,52

1033,42

1024,30

1021,24

1010,33

1007,31

1001,61

998,62

4.-Persoal de pisos e limpeza.

Encargado/a xeral ou gobernanta/e

1.169,61

1166,11

1120,12

1116,77

1086,87

1083,62

1086,87

1083,62

1086,87

1083,62

Encargado/a de sección

1.121,92

1118,56

1087,06

1083,81

1060,87

1057,70

1039,48

1036,37

1027,81

1024,74

Camareiro/a de pisos

1.046,97

1043,84

1036,52

1033,42

1024,30

1021,24

1024,30

1021,24

1024,30

1021,24

Auxiliar pisos e limpeza

1.046,79

1043,66

1036,52

1033,42

1024,30

1021,24

1024,30

1021,24

1024,30

1021,24

5.-Servicios auxiliares

Encargado/a de mantenemento

1.147,96

1144,53

1147,96

1144,53

1147,96

1144,53

1147,96

1144,53

1147,96

1144,53

Especialista de mantenemento e servicios

1.022,50

1019,44

1019,05

1016,00

1010,33

1007,31

1003,38

1000,38

1001,61

998,62

Auxiliar de mantenemento e servicios

1.001,61

998,62

1001,61

998,62

1001,61

998,62

1001,61

998,62

1001,61

998,62

SECCIÓN 2.ª

PENSIONES Y POSADAS

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

3 ESTRELAS

3 ESTRELAS

2 ESTRELAS

2 ESTRELAS

1 ESTRELA

1 ESTRELA

1.-Persoal de comedor

Xefe/a de restaurante ou sala

1060,87

1057,70

1052,18

1049,03

1024,30

1021,24

2.º Xefe/a de restaurante ou sala

1046,97

1043,84

1036,52

1033,42

1036,52

1033,42

Camareiro/a

1036,52

1033,42

1010,33

1007,31

1010,33

1007,31

Axudante de camareiro/a

1012,51

1009,48

1001,61

998,62

1001,61

998,62

2.-Persoal de Recepción e Conserxería

Recepcionista

1036,52

1033,42

1006,82

1003,81

1006,82

1003,81

Telefonista

1027,81

1024,74

1006,82

1003,81

1006,82

1003,81

1.º conserxe

1052,18

1049,03

1019,06

1016,01

1019,06

1016,01

Conserxe

1036,52

1033,42

1012,00

1008,97

1001,61

998,62

Axudante de conserxe

1027,81

1024,74

1027,81

1024,74

1027,81

1024,74

Auxiliar de recepción e conserxeria

1027,81

1024,74

1027,81

1024,74

1027,81

1024,74

3.-Persoal de Administración

Xefe/a de administración

1036,52

1033,42

1036,52

1033,42

1036,52

1033,42

Administrativo/a

1036,52

1033,42

1036,52

1033,42

1036,52

1033,42

Axudante administrativo/a

1027,81

1024,74

1027,81

1024,74

1027,81

1024,74

4.-Persoal de cociña.

Xefe/a de cociña

1024,54

1021,48

1024,30

1021,24

1024,30

1021,24

Xefe/a de partida

1012,61

1009,58

1012,00

1008,97

1012,00

1008,97

Cociñeiro/a

1010,78

1007,75

1010,33

1007,31

1010,33

1007,31

Axudante de cociña

1007,02

1004,01

1001,61

998,62

1001,61

998,62

5.-Persoal de pisos e limpeza

Encargado/a xeral

1025,86

1022,79

1006,72

1003,71

1003,38

1000,38

Encargado/a de sección

1010,78

1007,75

1010,33

1007,31

1010,33

1007,31

Camareiro/a de pisos

1010,33

1007,31

1001,61

998,62

1001,61

998,62

Auxiliar de pisos e limpeza

996,64

993,66

996,64

993,66

996,64

993,66

6.-Servicios auxiliares

Especialista de mantenemento e servicios

1010,33

1007,31

1001,61

998,62

1001,61

998,62

Auxiliar de mantenemento e servicios

1001,61

998,62

1001,61

998,62

1001,61

998,62

SECCIÓN 3.ª

RESTAURANTES, CASA DE COMIDAS E TABERNAS QUE SERVEN COMIDAS

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

LUXO

LUXO

PRIMEIRA

PRIMEIRA

SEGUNDA

SEGUNDA

TERCEIRA

TERCEIRA

CUARTA

CUARTA

1.-Persoal vario

Xefe/a de administración

1206,88

1203,27

1099,22

1095,94

1099,22

1095,94

1099,22

1095,94

1099,22

1095,94

Administrativo/a

1169,30

1165,80

1087,06

1083,81

1087,06

1083,81

1087,06

1083,81

1087,06

1083,81

Axudante administrativo/a

1123,65

1120,29

1066,11

1062,92

1066,11

1062,92

1066,11

1062,92

1066,11

1062,92

Telefonista

1097,49

1094,21

1048,66

1045,53

1020,25

1017,20

1020,25

1017,20

1066,11

1062,92

Encargado/a de sección de lencería e limpeza

1123,65

1120,29

1066,11

1062,92

1036,52

1033,42

1024,42

1021,36

1010,33

1007,31

Auxiliar de lencería e limpeza

1001,61

998,62

1001,61

998,62

1001,61

998,62

1001,61

998,62

1001,61

998,62

2.-Persoal de cociña

Xefe/a de cociña

1206,88

1203,27

1099,27

1095,98

1052,18

1049,03

1024,30

1021,24

1024,30

1021,24

2.º Xefe/a de cociña

1196,10

1192,52

1087,06

1083,81

1045,18

1042,06

1012,00

1008,97

1012,00

1008,97

Xefe/a de partida

1123,65

1120,29

1060,87

1057,70

1037,43

1034,33

1024,30

1021,24

1024,30

1021,24

Cociñeiro/a

1097,49

1094,21

1048,66

1045,53

1012,00

1008,97

1007,98

1004,96

1007,98

1004,96

Axudante de cociña

1046,97

1043,84

1024,30

1021,24

1010,33

1007,31

1001,61

998,62

1001,61

998,62

Reposteiro/a

1123,65

1120,29

1060,87

1057,70

1060,87

1057,70

1060,87

1057,70

1060,87

1057,70

Auxiliar de cociña

1001,61

998,62

1001,61

998,62

1001,61

998,62

1001,61

998,62

1001,61

998,62

Encargado/a de economato e bodega

1095,58

1092,30

1048,54

1045,40

1006,82

1003,81

1006,82

1003,81

1006,82

1003,81

3.-Personal de comedor

Xefe/a de restaurante ou sala

1206,88

1203,27

1099,01

1095,72

1060,87

1057,70

1036,13

1033,03

1036,13

1033,03

2.º xefe/a de restaurante ou sala

1169,66

1166,16

1092,18

1088,92

1052,18

1049,03

1019,05

1016,00

1019,05

1016,00

Xefe/a de sector

1147,96

1144,53

1147,96

1144,53

1147,96

1144,53

1147,96

1144,53

1147,96

1144,53

Camareiro/a

1123,65

1120,29

1066,32

1063,13

1036,52

1033,42

1025,99

1022,92

1024,30

1021,24

Sumiller

1123,65

1120,29

1060,87

1057,70

1060,87

1057,70

1060,87

1057,70

1060,87

1057,70

Axudante de camareiro/a

1046,97

1043,84

1024,30

1021,24

1010,33

1007,31

1010,33

1007,31

1010,33

1007,31

CATERING

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

ÚNICA

ÚNICA

1.-Persoal de cociña

Xefe/a de cociña

1320,60

1316,65

2.º Xefe/a de cociña

1276,39

1272,58

Xefe/a de partida

1233,46

1229,77

Reposteiro/a

1233,46

1229,77

Cociñeiro/a

1189,85

1186,29

Axudante de cociña

1061,78

1058,61

2.-Persoal de operacións

Xefe/a de operacions

1320,60

1316,65

Supervisor/a

1233,46

1229,77

Axudante de supervisor/a

1146,26

1142,83

3.-Persoal sala preparación

Xefe/a de sala

1233,46

1229,77

Xefe/a de equipo

1189,85

1186,29

Auxiliar de equipo

1102,71

1099,42

Preparadores/as

1146,26

1142,83

Auxiliar de preparación

1059,13

1055,96

SECCIÓN 4.ª

CAFETERÍAS

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

3 TAZAS

3 TAZAS

2 TAZAS

2 TAZAS

1 TAZA

1 TAZA

Persoal vario

1.º Encargado/a

1191,61

1188,04

1137,59

1134,18

1090,47

1087,21

2.º Encargado/a

1172,41

1168,91

1121,54

1118,19

1090,47

1087,21

Camareiro/a

1147,96

1144,53

1102,71

1099,42

1074,83

1071,61

Axudante de camareiro/a

1123,65

1120,29

1087,06

1083,81

1060,87

1057,70

Cociñeiro/a

1097,49

1094,21

1047,52

1044,38

1038,19

1035,08

Axudante de cociña

1046,97

1043,84

1038,19

1035,08

1038,19

1035,08

Reposteiro/a

1123,65

1120,29

1087,05

1083,80

1060,87

1057,70

Encargado/a de almacén

1046,97

1043,84

1038,19

1035,08

1038,19

1035,08

Fregador/a, limpador/a

1038,19

1035,08

1038,19

1035,08

1038,19

1035,08

Administrativo/a

1147,96

1144,53

1147,96

1144,53

1147,96

1144,53

SECCIÓN 5.ª

CAFÉ-BARES, CHOCOLATERÍAS, HELADERÍAS

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

ESPECIAL

ESPECIAL

PRIMEIRA

PRIMEIRA

SEGUNDA

SEGUNDA

TERCEIRA

TERCEIRA

CUARTA

CUARTA

1.-Persoal de mostrador.

Encargado/a xeral

1198,59

1195,00

1137,59

1134,18

1099,22

1095,94

1060,87

1057,70

1038,19

1035,08

2.º encargado/a xeral

1172,41

1168,91

1120,12

1116,77

1087,06

1083,81

1059,88

1049,38

1052,53

1049,38

Camareiro/a

1147,96

1144,53

1102,71

1099,42

1073,11

1069,90

1045,43

1035,08

1038,19

1035,08

2.-Personal de sala.

Camareiro/a

1147,97

1144,54

1102,71

1099,42

1074,83

1071,61

1052,48

1042,06

1038,19

1035,08

Axudante de camareiro/a

1123,65

1120,29

1087,06

1083,81

1060,36

1057,19

1045,43

1035,08

1038,19

1035,08

3.-Personal vario

Xefe/a de cociña

1142,99

1139,57

1099,22

1095,94

1060,87

1057,70

1045,43

1035,08

1038,19

1035,08

Cociñeiro/a

1054,36

1051,20

1046,79

1043,66

1038,19

1035,08

1045,43

1035,08

1038,19

1035,08

Axudante de cociña

1046,97

1043,84

1038,19

1035,08

1038,19

1035,08

1045,43

1035,08

1038,19

1035,08

Reposteiro/a

1123,65

1120,29

1087,06

1083,81

1060,87

1057,70

1045,43

1035,08

1038,19

1035,08

Fregador/a, limpiador/a

1038,19

1035,08

1038,19

1035,08

1038,19

1035,08

1045,43

1035,08

1038,19

1035,08

Administrativo/a

1123,65

1120,29

1087,06

1083,81

1087,06

1083,81

1094,65

1083,81

1087,06

1083,81

BARRAS AMERICANAS

Barman

1198,59

1195,00

Axudante de barman

1146,03

1142,60

SECCIÓN 6.ª

SALAS DE FESTA E TÉ, DISCOTECAS, TABLAOS E SALÓNS DE BAILE

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

ESPECIAL

ESPECIAL

PRIMEIRA

PRIMEIRA

SEGUNDA

SEGUNDA

TERCEIRA

TERCEIRA

CUARTA

CUARTA

1.-Persoal administrativo

Administrativo/a

1198,59

1195,00

1137,59

1134,18

1060,87

1057,70

1038,19

1035,08

1038,19

1035,08

2.-Persoal de mostrador.

1.º encargado/a

1198,59

1195,00

1137,61

1134,21

1098,79

1095,50

1060,87

1057,70

1038,19

1035,08

2.º encargado/a

1172,41

1168,91

1122,21

1118,85

1087,05

1083,80

1046,10

1042,98

1046,10

1042,98

Camareiro/a

1147,96

1144,53

1103,65

1100,35

1086,97

1083,72

1045,18

1042,06

1038,19

1035,08

Axudante de camareiro/a

1123,65

1120,29

1102,47

1099,17

1073,60

1070,39

1040,23

1037,12

1038,19

1035,08

3.-Persoal de Sala

Encargado/a

1179,62

1176,09

1119,61

1116,26

1119,61

1116,26

1119,61

1116,26

1119,61

1116,26

2.º Encargado/a

1153,93

1150,48

1102,45

1099,15

1102,45

1099,15

1102,45

1099,15

1102,45

1099,15

Camareiro/a

1147,96

1144,53

1103,65

1100,35

1086,96

1083,71

1045,20

1042,08

1038,19

1035,08

Axudante de camareiro/a

1123,65

1120,29

1102,47

1099,17

1073,60

1070,39

1040,23

1037,12

1038,19

1035,08

4.-Persoal vario

Reposteiro/a

1106,65

1103,34

1087,06

1083,81

1038,19

1035,08

1038,19

1035,08

1038,19

1035,08

Porteiro/a

1046,97

1043,84

1038,19

1035,08

1038,19

1035,08

1038,19

1035,08

1038,19

1035,08

Fregador/a, limpiador/a

1038,19

1035,08

1038,19

1035,08

1038,19

1035,08

1038,19

1035,08

1038,19

1035,08

SECCIÓN 7.ª

TABERNAS QUE NON SIRVEN COMIDAS

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

ÚNICA

ÚNICA

Camareiro/a

1038,19

1035,08

Axudante de camareiro/a

1038.19

1035.08

SECCIÓN 8.ª

BILLARES E SALÓNS RECREATIVOS

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

ÚNICA

ÚNICA

Encargado/a

1141,04

1137,63

Mozo/a de billar ou salón

1087,06

1083,81

Axudante

1038,19

1035,08

Limpador/a

1038,19

1035,08

2014/5093