Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

Sector Provincial. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 30 de Marzo de 2017

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 46 del 07/03/2018

  ...Catering Coruña... ...Cervecerias Coruña... ...Cervecerías Coruña... ...Discotecas Coruña... ...Hamburgueserias Coruña... ...Hamburgueserías Coruña... ...Hosteleria... ...Hostelería... ...Hoteles Coruña... ...Pizzerias Coruña... ...Pizzerías Coruña... ...Restaurantes Coruña... ...Tabernas Coruña... ...Producidos erros na inserción do contido do anuncio 2018/1582 publicado no BOP número 43 do día 2 de marzo de 2018 relativo a Resolución de... ...Convenio colectivo...

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 43 del 02/03/2018

  ...Catering Coruña... ...Cervecerias Coruña... ...Cervecerías Coruña... ...Discotecas Coruña... ...Hamburgueserias Coruña... ...Hamburgueserías Coruña... ...Hosteleria... ...Hostelería... ...Hoteles Coruña... ...Pizzerias Coruña... ...Pizzerías Coruña... ...Restaurantes Coruña... ...Tabernas Coruña... ...RESOLUCIÓN DE INSCRICIÓN E PUBLICACIÓN DO ACTA DA COMISIÓN PARITARIA DO CONVENIO COLECTIVO DE HOSTELERÍA DA PROVINCIA DA CORUÑA Logo de ver o... ...Convenio colectivo...

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 135 del 18/07/2017

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolucion pola que se inscribe no Rexistro e se da publicidade ao convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña Visto o expediente do convenio colectivo do sector de Hostalería da provincia da Coruña (código de convenio 15000745011981), que subscribiu a...

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 94 del 20/05/2014

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolucion da Xefatura Territorial da Coruña pola que se ordena o rexistro e publicacion das taboas salariais para o ano 2013 do convenio colectivo de traballo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo 15000745011981 HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 165 del 30/08/2013

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolucion de inscripcion e publicacion do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo nº15000745011981 HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 214 del 10/11/2011

  ...Cafeterias Coruña... ...Cafeterías Coruña... ...Pizzerias Coruña... ...Pizzerías Coruña... ...Tabernas Coruña... ...Catering Coruña... ...Hamburgueserias Coruña... ...Hamburgueserías Coruña... ...Cervecerias Coruña... ...Cervecerías Coruña... ...Bares Coruña... ...Vistas as táboas salariais definitivas para o ano 2010 do convenio colectivo provincial de hostalaría da provincia da Coruña, aprobadas pola comisión... ...Convenio colectivo... ...Convenio colectivo...

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 66 del 12/04/2010

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Acordo de modificacion da revision salarial do convenio colectivo do sector de hosteleria HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 178 del 12/08/2009

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Revision salarial do convenio Colectivo de hostaleria HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 63 del 15/03/2008

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Revision salarial para o exercicio 2007, do convenio colectivo do sector de hostalaria (Codigo de Convenio n 1500745) HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 67 del 22/03/2006

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Revision salarial e modificacion dos artigos 6, 19 e 20 do convenio colectivo do sector de hostaleria, Codigo de Convenio nº 1500745 HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 135 del 14/07/2005

  ...Cafeterías Coruña... ...Pizzerias Coruña... ...Pizzerías Coruña... ...Tabernas Coruña... ...Catering Coruña... ...Hamburgueserias Coruña... ...Hamburgueserías Coruña... ...Cervecerias Coruña... ...Cervecerías Coruña... ...Bares Coruña... ...Visto o expediente da revisión salarial do convenio colectivo do sector de hostalaría, que tivo entrada nesta delegación provincial o día 16-5-2005 e... ...Depósito de convenios colectivos... ...Comisión negociadora...

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 133 del 13/06/2005

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Revision salarial do convenio colectivo do sector de hostaleria HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 78 del 23/04/2004

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolución do 29 de marzo de 2004, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial para os anos 2003 e 2004 do convenio colectivo do sector de hostalaría. HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 88 del 19/04/2004

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Revision salarial do convenio colectivo do sector de hostaleria HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 71 del 10/04/2001

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolución do 16 de febreiro de 2001, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial correspondente ó ano 2000 do convenio colectivo do sector da hostalería da provincia da Coruña. HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 7600 del 18/04/2000

  ...Pizzerías Coruña... ...Tabernas Coruña... ...Catering Coruña... ...Hamburgueserias Coruña... ...Hamburgueserías Coruña... ...Cervecerias Coruña... ...Cervecerías Coruña... ...Bares Coruña... ...> Visto o texto da acta asinada o día 2 de marzo de 2000 pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña,... ...Depósito de convenios colectivos... ...Salario base... ...Comisión negociadora... ...Comisión Paritaria...

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 5900 del 24/03/2000

  Convenio colectivo de Hostelería. CORUÑA Resolución do 22 de febreiro de 2000, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión das táboas salariais do ano 1999 e táboas salariais para o ano 2000 do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña. HOSTELERIA Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 9500 del 20/05/1999

  ...Pizzerias Coruña... ...Pizzerías Coruña... ...Tabernas Coruña... ...Catering Coruña... ...Hamburgueserias Coruña... ...Hamburgueserías Coruña... ...Cervecerias Coruña... ...Cervecerías Coruña... ...Bares Coruña... ...Visto o expediente da revisión salarial para o ano 1999 do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña que tivo entrada nesta de... ...Comisión Paritaria... ...Depósito de convenios colectivos... ...Comisión negociadora...

 • Código: 1500745
 • Código Nuevo: 15000745011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 7500 del 17/04/1996

  ...Discotecas Coruña... ...Alojamiento Coruña... ...Cafeterias Coruña... ...Cafeterías Coruña... ...Pizzerias Coruña... ...Pizzerías Coruña... ...Tabernas Coruña... ...Catering Coruña... ...Hamburgueserias Coruña... ...Hamburgueserías Coruña... ...Cervecerias Coruña... ...Cervecerías Coruña... ...Bares Coruña... ...Advertidos erros e omisións na publicación das táboas salariais do citado convenio colectivo no DOG nº 40, do 26 de febreiro, cómpre face– las oportun...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion pola que se inscribe no Rexistro e se da publicidade ao convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña Convenio afectado por 18/07/2017 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2016 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion de inscripcion e publicacion do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo nº15000745011981 Convenio afectado por 30/08/2013 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2011 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostaleria (codigo convenio 1500745) Convenio afectado por 29/09/2007 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2006 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 31 de xullo de 2003, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería. Convenio afectado por 26/09/2003 Diario Oficial de Galicia 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostalería 04/09/2003 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 12 de xaneiro de 1999, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña. Convenio afectado por 17/02/1999 Diario Oficial de Galicia 01/01/1997 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 21 de decembro de 1995, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do convenio colectivo do sector de hostelería. Convenio afectado por 26/02/1996 Diario Oficial de Galicia 01/01/1995 No Vigente
Resolucion pola que se inscribe no rexistro e se da publicidade ao acordo relativo a prorroga da ultraactividade do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña (Boletín Oficial de A Coruña núm. 73 de 19/04/2017)

Visto o acordo relativo á prórroga da ultraactividade do convenio colectivo do sector de Hostalería da provincia da Coruña, (código de convenio 15000745011981), publicado no Boletín Oficial da provincia da Coruña o 30 de agosto de 2013, que foi suscrito pola comisión negociadora na xuntaza do 30.03.2017, de conformidade co disposto no artigo 90 do Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo e na Orde de 29 de outubro de 2010 pola que se crea o Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia

ESTA XEFATURA DE TRABALLO E BENESTAR RESOLVE:

1.º.-Ordenar a súa inscripción no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia.

2.º.-Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

A Coruña, 5 de abril de 2017

O Xefe Territorial

Isidoro Martínez Arca

Acta da Comisión Negociadora do Convenio Colectivo de Hostalería da Provincia da Coruña

En Santiago de Compostela, sendo as 10.00 horas do día 30 de marzo de 2017, na sede do Consello Galego de Relacións Laborais, reúnese a Comisión Negociadora do Convenio colectivo de Hostalería da provincia da Coruña, coa presenza das persoas que se sinalan a continuación:

Parte empresarial:

Ramón García Seara (Asociación de Hostelería Compostela)

Alfonso Lara Faro (Hospeco)

Rafael Benito Cases (Hospeco)

Marcos Castro Santa Cruz (Asociación provincial de Empresarios de Hostalería da Coruña)

Esteban Iglesias Martínez (Unión Hotelera de Compostela)

Emilio Vázquez Rey (Asociación de Hostelería Ferrol y Comarca)

Carlos Cruzado Maqueda (Unión Hotelera de Compostela / Hospeco - Asesor)

Parte Sindical:

Roberto Alonso Iglesias (CIG)

Laura Iglesias García (CIG)

Carlos Varela Souto (CIG)

Ramón Vázquez García (CIG)

José Antonio Boullosa Gómez (UGT)

Alejandro Expósito Alonso (UGT)

Ángel Fernández Pintor (UGT)

Jesús Mosquera Rivas (UGT)

Fernando Amaro Caamaño (UGT)

José Manuel Orjales Muíño (UGT)

José Francisco Mirás Pérez (CC.OO)

Juan Zas Candame (CC.OO)

Logo das oportunas deliberacións e debate, acádanse o seguinte acordo:

Primeiro: Esta Comisión Negociadora acorda a prórroga da negociación que outorga vixencia ao Convenio Colectivo de Hostalería da provincia da Coruña ata o 30 de abril de 2017.

Segundo: Esta Comisión Negociadora habilita ao funcionario do Consello Galego de Relacións Laborais, Don Ignacio Bouzada Gil, ao efecto da realización dos trámites de rexistro, deposito e publicación ante a Autoridade laboral do acordo recollido nesta Acta.

Non habendo máis asuntos que tratar asinan a presente Acta, no lugar e data enriba sinalados, todos os asistentes en proba de conformidade.

2017/2885