Correccion. Convenio Colectivo de Sector de SIDEROMETAL E TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS (32000305011981) de Ourense

Sector Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 05 de Diciembre de 2017 en adelante

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 3200305
 • Código Nuevo: 32000305011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Boletín Oficial de Ourense nº 255 del 06/11/2017

  Convenio colectivo de Industria siderometalúrgica y talleres de vehículos. OURENSE Convenio colectivo de industria siderometalurgica y talleres de reparacion de vehiculos de la provincia de Ourense para los años 2013-2018, con codigo de convenio numero 32000305011981 SIDEROMETAL E TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS Convenio Colectivo de Sector de SIDEROMETAL E TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS (32000305011981) de Ourense

 • Código: 3200305
 • Código Nuevo: 32000305011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Boletín Oficial de Ourense nº 235 del 17/10/2011

  Convenio Colectivo de Sector de SIDEROMETAL E TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS Ourense Convenio colectivo do sector siderometal e talleres de reparacion de vehiculos 2011-2012 (Codigo de convenio n.º 32000305011981) SIDEROMETAL E TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS Convenio Colectivo de Sector de SIDEROMETAL E TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS (32000305011981) de Ourense Servizo de Relacións Laborais Convenio: industria siderometalúrxica e talleres de reparación de vehículos. Expediente: 32/01/0001/201...

 • Código: 3200305
 • Código Nuevo: 32000305011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Boletín Oficial de Ourense nº 51 del 04/03/2009

  ...Talleres de reparación de vehículos Orense... ...Talleres de reparacion de vehiculos Orense... ...Taller de reparación de vehículos Orense... ...Taller de reparacion de vehiculos Orense... ...Primeiro.- Ordenala súa inscrición no libro de rexistro de convenios colectivos de traballo, que consta nesta Delegación Provincial, e notificación... ...Depósito de convenios colectivos... ...Comisión negociadora... ...Convenio colectivo... ...Convenio colectivo...

 • Código: 3200305
 • Código Nuevo: 32000305011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Boletín Oficial de Ourense nº 59 del 13/03/2007

  Convenio Colectivo de Sector de SIDEROMETAL E TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS Ourense Revision das condicions economicas no sector da industria siderometalurxica e talleres de reparacion de vehiculos da provincia de Ourense. Codigo de convenio n.º3200305 SIDEROMETAL E TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS Convenio Colectivo de Sector de SIDEROMETAL E TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS (32000305011981) de Ourense Unha vez visto o texto da acta da Comisión paritaria do Convenio colectivo do sector da industria siderometalúrxica e talleres de reparación de veh...

 • Código: 3200305
 • Código Nuevo: 32000305011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Diario Oficial de Galicia nº 92 del 13/05/2005

  ...Talleres de reparación de vehículos Orense... ...Talleres de reparacion de vehiculos Orense... ...Taller de reparación de vehículos Orense... ...Taller de reparacion de vehiculos Orense... ...(Para poder le-los documentos é necesario o lector Adobe Acrobat) E sen máis puntos que tratar levántase a sesión cando son as 19.30 horas no mesmo lu... ...Calendario laboral... ...Depósito de convenios colectivos... ...Comisión negociadora... ...Comisión Paritaria...

 • Código: 3200305
 • Código Nuevo: 32000305011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Boletín Oficial de Ourense nº 41 del 21/02/2005

  ...Talleres de reparacion de vehiculos Orense... ...Taller de reparación de vehículos Orense... ...Taller de reparacion de vehiculos Orense... ...Primeiro. - Ordenala súa inscrición no libro de rexistro de convenios colectivos de traballo, obrante nesta delegación provincial, e notificación á... ...Depósito de convenios colectivos... ...Comisión negociadora... ...Incremento salarial... ...Calendario laboral... ...Comisión Paritaria... ...Calendario laboral...

 • Código: 3200305
 • Código Nuevo: 32000305011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Boletín Oficial de Ourense nº 70 del 26/03/2003

  Convenio Colectivo de Sector de SIDEROMETAL E TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS Ourense Convenio Colectivo do Sector do Siderometal e Talleres de Reparacion de Vehiculos da Provincia de Ourense, (codigo de convenio 3200305) SIDEROMETAL E TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS Convenio Colectivo de Sector de SIDEROMETAL E TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS (32000305011981) de Ourense Unha vez vista a acta da Comisión Paritaria do Convenio Colectivo do Sector do Siderometal e Talleres de Reparación de Vehículos da Provincia de Ou...

 • Código: 3200305
 • Código Nuevo: 32000305011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Boletín Oficial de Ourense nº 278 del 04/12/2001

  ...Siderometalurgico Orense... ...Talleres de reparación de vehículos Orense... ...Talleres de reparacion de vehiculos Orense... ...Taller de reparación de vehículos Orense... ...Taller de reparacion de vehiculos Orense... ...Primeiro.- Ordena-la súa inscrición no libro de rexistro de convenios colectivos de traballo, obrante nesta delegación provincial, e notificación á... ...Salario base... ...Depósito de convenios colectivos... ...Comisión negociadora...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Convenio colectivo de industria siderometalurgica y talleres de reparacion de vehiculos de la provincia de Ourense para los años 2013-2018, con codigo de convenio numero 32000305011981 Convenio afectado por 06/11/2017 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2013 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Convenio Colectivo del Sector Siderometal y Talleres de Reparacion de Vehiculos 2011-2012 (Codigo de convenio n.º 32000305011981) 17/10/2011 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2011 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Convenio colectivo do sector siderometal e talleres de reparacion de vehiculos 2011-2012 (Codigo de convenio n.º 32000305011981) 17/10/2011 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2011 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Resolucion de inscricion e deposito do Convenio provincial de siderometal e talleres de reparacion de vehiculos da provincia de Ourense 2010, codigo n.º3200305 04/06/2010 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2010 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Resolucion de inscripcion y deposito del Convenio provincial de siderometal y talleres de reparacion de vehiculos de la provincia de Ourense 2010, codigo n.º3200305 04/06/2010 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2010 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo provincial de siderometal y talleres de reparacion de vehiculos de la provincia de Ourense para los años 2008-2009. Codigo de convenio n.º3200305 22/08/2008 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2008 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo provincial de siderometal e talleres de reparacion de vehiculos da provincia de Ourense para os anos 2008-2009. Codigo de convenio n.º3200305 22/08/2008 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2008 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo provincial de siderometal y talleres de reparacion de vehiculos de la provincia de Ourense, años 2006-2007. Codigo de convenio n.º3200305 27/04/2006 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2006 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo provincial de siderometal e talleres de reparacion de vehiculos da provincia de Ourense, anos 2006-2007. Codigo de convenio n.º3200305 27/04/2006 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2006 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 10 de xuño de 2004, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do texto do convenio colectivo provincial de siderometal e talleres de reparación de vehículos da provincia de Ourense, para os anos 2004 e 2005. Convenio afectado por 30/08/2004 Diario Oficial de Galicia 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo provincial de siderometal e talleres de reparacion de vehiculos da provincia de Ourense, anos 2004-2005. 29/06/2004 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 21 de outubro de 2002, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se dispón a inscrición e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do texto do convenio colectivo de siderometal e talleres de reparación de vehículos da provincia de Ourense. Convenio afectado por 16/12/2002 Diario Oficial de Galicia 01/01/2002 No Vigente
C. Colectivo CONVENIO COLECTIVO: SECTOR SIDEROMETAL E TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS (COD. 3200305) 26/10/2002 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2002 No Vigente
C. Colectivo , Correccion CORRECION DE ERROS NO CONVENIO COLECTIVO PARA O SECTOR DO SIDEROMETAL E TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS DE OURENSE, CÓDIGO DE CONVENIO 3200305) 16/10/2002 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2002 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 10 de outubro de 2001, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se dispón a inscrición e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do texto do convenio colectivo provinvial de siderometal e talleres de reparación de vehículos da provincia de Ourense para o ano 2001. 13/12/2001 Diario Oficial de Galicia 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo provincial de Siderometal e Talleres de Reparacion de Vehiculos da provincia de Ourense para o ano 2001 (codigo de convenio n.º 3200305) Convenio afectado por 23/10/2001 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 26 de maio de 2000, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se dispón a inscrición e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo para as industrias do siderometal e talleres de reparación de vehículos da provincia de Ourense. 12/07/2000 Diario Oficial de Galicia 01/01/2000 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 18 de xuño de 1999, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se dispón a inscrición e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de industrias de siderometal e talleres de reparación de vehículos da provincia de Ourense. 29/07/1999 Diario Oficial de Galicia 01/01/1999 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 3 de xuño de 1998, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se dispón a inscrición e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para as industrias do siderometal e talleres de reparación de vehículos de Ourense. Convenio afectado por 07/07/1998 Diario Oficial de Galicia 01/01/1998 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 21 de maio de 1997, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se dispón a inscrición e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector de industrias de siderometal e talleres de reparación de vehículos de Ourense. 23/06/1997 Diario Oficial de Galicia 01/01/1997 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 30 de maio de 1996, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se dispón a inscrición e a publicación do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector das industrias de siderometal e talleres de reparación de vehículos da provincia de Ourense. 18/09/1996 Diario Oficial de Galicia 01/01/1996 No Vigente
Correccion de erros en publicacion do Convenio colectivo de industria siderometalurxica e talleres de reparacion de vehiculos da provincia de Ourense para os anos 2013-2018 (Boletín Oficial de Ourense núm. 279 de 05/12/2017)

Unha vez advertido un erro no texto do Convenio colectivo de industria siderometalúrxica e talleres de reparación de vehículos da provincia de Ourense para os anos 2013-2018, con código de convenio número 32000305011981, que foi publicado no BOP n.º 255, do luns, 6 de novembro de 2017, e tendo en conta o disposto no artigo 109 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE n.º 236, do 2 de outubro), acorda:

Ordenar a/s seguinte/s corrección/s:

- Publicar no Boletín Oficial da Provincia de Ourense as táboas salariais do ano 2017 (Anexo I) e do ano 2018 (Anexo II)

O xefe territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Asinado electronicamente na marxe. (Ver tablas páx. 4-5) S

ANEXO I. TÁBOA SALARIAL 2017

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANEXO II. TÁBOA SALARIAL 2018

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Una vez advertido un error en el texto del Convenio colectivo de industria siderometalúrgica y talleres de reparación de vehículos de la provincia de Ourense para los años 2013-2018, con código de convenio número 32000305011981, que fue publicado en el BOP n.º 255, del lunes, 6 de noviembre de 2017, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE n.º 236, de 2 de octubre), acuerda:

Ordenar la/s siguiente/s corrección/es:

- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense las tablas salariales del año 2017 (Anexo I) y del año 2018 (Anexo II)

El jefe territorial de la Consellería de Economía, Empleo e Industria.

Firmado electrónicamente al margen. (Ver tablas pág. 7-8)

ANEXO I. TABLA SALARIAL 2017

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANEXO II. TABLA SALARIAL 2018

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI