Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Sector de PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA (27000445011982) de Lugo

Sector Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 24 de Enero de 2023 en adelante

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 161 del 15/07/2019

  ...27000445011982... ...2700445... ...Primeira transformación da madeira... ...Primeira transformación da madeira lugo... ...Primeira transformación madeira lugo... ...Primera transformación de la madera... ...Primera transformación de la madera Lugo... ...Primera transformación madera Lugo... ...CONVENIOS COLECTIVOS Visto o acordo de revisión salarial para o ano 2019 do Convenio Colectivo Provincial da Primeira Transformación da Madeira de... ...Comisión negociadora...

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 114 del 21/05/2018

  Convenio colectivo de Primera transformación de la madera. LUGO CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DA PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA DE LUGO PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA Convenio Colectivo de Sector de PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA (27000445011982) de Lugo

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 96 del 28/04/2014

  Convenio colectivo de Primera transformación de la madera. LUGO Convenio Colectivo Provincial da Primeira Transformacion da Madeira de Lugo PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA Convenio Colectivo de Sector de PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA (27000445011982) de Lugo

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 35 del 11/02/2012

  Convenio colectivo de Primera transformación de la madera. LUGO Convenio Colectivo Provincial da Primeira Transformacion da Madeira de Lugo PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA Convenio Colectivo de Sector de PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA (27000445011982) de Lugo

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 46 del 26/02/2010

  Convenio colectivo de Primera transformación de la madera. LUGO Revision das taboas salariais para o ano 2009 do convenio colectivo para o sector primeira transformacion da madeira da provincia de Lugo. Codigo 2700445 PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA Convenio Colectivo de Sector de PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA (27000445011982) de Lugo

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 52 del 14/03/2007

  Convenio colectivo de Primera transformación de la madera. LUGO Revision das taboas salariais para o ano 2006 do convenio colectivo para o sector "Primeira transformacion da madeira da provincia de Lugo" (Codigo 2700445) PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA Convenio Colectivo de Sector de PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA (27000445011982) de Lugo

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Diario Oficial de Galicia nº 108 del 07/06/2005

  ...27000445011982... ...2700445... ...Primeira transformación da madeira... ...Primeira transformación da madeira lugo... ...Primeira transformación madeira lugo... ...Primera transformación de la madera... ...Primera transformación de la madera Lugo... ...Primera transformación madera Lugo... ...Visto o acordo para a revisión das táboas salariais para o ano 2004 do convenio colectivo para o sector da primeira transformación da madeira de... ...Depósito de convenios colectivos...

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 85 del 16/04/2005

  ...27000445011982... ...2700445... ...Primeira transformación da madeira... ...Primeira transformación da madeira lugo... ...Primeira transformación madeira lugo... ...Primera transformación de la madera... ...Primera transformación de la madera Lugo... ...Primera transformación madera Lugo... ...Relacións Laborais Convenios Colectivos Exp. 17/04 (Código 2700445) Convenio: Sector. Visto o acordo para a revisión das táboas salariais para o... ...Depósito de convenios colectivos...

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Diario Oficial de Galicia nº 23 del 03/02/2005

  ...27000445011982... ...2700445... ...Primeira transformación da madeira... ...Primeira transformación da madeira lugo... ...Primeira transformación madeira lugo... ...Primera transformación de la madera... ...Primera transformación de la madera Lugo... ...Primera transformación madera Lugo... ...Visto o texto do acordo asinado o día 12 de novembro de 2004 pola comisión negociadora do convenio colectivo para o sector da primeira... ...Depósito de convenios colectivos...

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 243 del 18/12/2004

  ...Primeira transformación da madeira lugo... ...Primeira transformación madeira lugo... ...Primera transformación de la madera... ...Primera transformación de la madera Lugo... ...Primera transformación madera Lugo... ...Exp. 0017-2004 (Código 2700445) (Corrección de erros). Visto o texto do acordo asinado o día 12 de novembro de 2004, pola Comisión Negociadora do... ...Depósito de convenios colectivos... ...Convenio colectivo... ...Convenio colectivo...

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Diario Oficial de Galicia nº 91 del 12/05/2004

  Convenio colectivo de Primera transformación de la madera. LUGO Resolución do 27 de febreiro de 2004, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da primeira transformación da madeira da provincia de Lugo. PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA Convenio Colectivo de Sector de PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA (27000445011982) de Lugo

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 64 del 18/03/2004

  Convenio colectivo de Primera transformación de la madera. LUGO ANUNCIO. Revision das taboas salariais do ano 2003 do convenio colectivo para o sector "PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA DA PROVINCIA DE LUGO" PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA Convenio Colectivo de Sector de PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA (27000445011982) de Lugo

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Diario Oficial de Galicia nº 130 del 07/07/2003

  Convenio colectivo de Primera transformación de la madera. LUGO Resolución do 5 de maio de 2003, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da primeira transformación da madeira de Lugo. PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA Convenio Colectivo de Sector de PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA (27000445011982) de Lugo
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Convenio Colectivo Provincial da Primeira Transformacion da Madeira de Lugo (Codigo numero 27000445011982). Convenio afectado por 07/03/2022 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2020 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DA PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA DE LUGO Convenio afectado por 21/05/2018 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2015 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Convenio Colectivo Provincial da Primeira Transformacion da Madeira de Lugo 28/04/2014 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2012 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Convenio Colectivo Provincial da Primeira Transformacion da Madeira de Lugo Convenio afectado por 11/02/2012 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2010 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo para o sector " PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA",da provincia de Lugo (Codigo 2700445) Convenio afectado por 19/12/2008 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2007 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo para o sector "PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA DA PROVINCIA DE LUGO" (Codigo 2700445) Convenio afectado por 15/02/2006 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2005 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 22 de outubro de 2004, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector primeira transformación da madeira da provincia de Lugo. Convenio afectado por 13/12/2004 Diario Oficial de Galicia 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo para o sector PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA. Exp. 17/04 (codigo 2700445). 05/11/2004 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 17 de decembro de 2002, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da primeira transformación da madeira da provincia de Lugo. Convenio afectado por 02/07/2003 Diario Oficial de Galicia 11/04/2002 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 23 de agosto de 2001, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da primeira transformación da madeira da provincia de Lugo. 24/10/2001 Diario Oficial de Galicia 01/04/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 26 de xuño de 2000, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da primeira transformación da madeira de Lugo. 10/08/2000 Diario Oficial de Galicia 01/04/2000 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 5 de agosto de 1999, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da primeira transformación da madeira. 21/09/1999 Diario Oficial de Galicia 01/04/1999 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 3 de xullo de 1998, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da primeira transformación da madeira. 26/08/1998 Diario Oficial de Galicia 01/04/1998 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 3 de xullo de 1997, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da primeira transformación da madeira de Lugo. 08/08/1997 Diario Oficial de Galicia 01/04/1997 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 4 de outubro de 1996, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e publicación no Diario Oficial de Galicia do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da primeira transformación da madeira. 27/11/1996 Diario Oficial de Galicia 01/04/1996 No Vigente
RESOLUCIÓN E ACORDO DE MODIFICACIÓN CONVENIO COLECTIVO TRANSFORMACIÓN DA MADEIRA EN LUGO (Boletín Oficial de Lugo núm. 19 de 24/01/2023)

Visto o texto do acordo polo que se aproba a modificación do Convenio Colectivo Provincial da Primeira Transformación da Madeira de Lugo (Código número 27000445011982), asinado o día 29 de novembro de 2022, pola representación patronal (Asociación de Empresarios da Primeira Transformación da Madeira de Lugo) e das centrais sindicais CC.OO. (50%), U.G.T. (43,75%) e C.I.G. (6,25%) como membros da comisión negociadora e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos, acordos colectivos de traballo e plans de igualdade ACORDO:

PRIMEIRO: Ordenar a inscrición do citado acordo de modificación no rexistro de convenios desta xefatura territorial, así como o seu depósito.

SEGUNDO: Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. Lugo, 17 de xaneiro de 2023.- A xefa territorial, Pilar Fernández López

COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA PRIMERA TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA DE LA PROVINCIA DE LUGO

- ACTA FINAL DE ACUERDO

En Lugo, a 29 de Noviembre de 2.022.

Asistentes

- POR LA REPRESENTACIÓN SINDICAL

LUIS RODAS GARCÍA (CCOO).
CARLOS GARCIA VAZQUEZ (UGT).
ALFONSO LOSADA RODRIGUEZ (CIG).

POR LA REPRESENTACIÓN PATRONAL

ANGELES VILA CAJETE
LAURA LOZANO HERMIDA
NURIA RODRÍGUEZ ARIAS

ASESORES DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL

(Centrales sindicales: CCOO, UGT y CIG)
ASESORES DE LA REPRESENTACIÓN PATRONAL
D. Adrián Núñez Fernández, (LUCUS LEX ABOGADOS, S.L.P.)
Telf.: 982242309/fax: 982231567
Email: [email protected]

REPRESENTACIÓN SINDICAL

POR CCOO con el 50%
* D. Diego Ferreiro Morado. (DNI nº33544975G)
* D. Luis Rodas García.(DNI 50.179.927E )

POR UGT con el 43,75%
* D. Carlos García Vázquez (DNI nº11922182V)
* D. Diego José Chao Rubal (DNI nº 33998011-D)

POR CIG con el 6,25%
* D. Alfonso Losada Rodríguez (DNI nº76578117-P)

REPRESENTACION PATRONAL (Asociación de Empresarios de la Primera Transformación de la Madera de Lugo)

* Dña. Angeles Vila Cajete (DNI nº33998804-C)
* Dña. Laura Lozano Hermida (DNI nº33552667-Z)
* Dña. Nuria Rodríguez Arias (DNI nº34267513-C) ASESORES
* D. Adrián Núñez Fernández (DNI nº 33344942-W)

En la ciudad de Lugo, a 29 de Noviembre de 2.022, se reúnen los representantes de las Centrales Sindicales y de la Asociación de Empresarios de la Primera Transformación de la Madera de Lugo que al inicio de la presente Acta se identifican y relacionan, con el objeto de proceder a la negociación de la modificación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, de la actual redacción del Convenio Colectivo Provincial de la Primera Transformación de la madera de la Provincia de Lugo, (BOPLU de 7 de Marzo de 2.022-Código 27000445011982); reconociéndose con legitimación y capacidad suficiente para negociar, con la representatividad que poseen,

EXPONEN

Abierta la sesión y después de una amplia deliberación por las partes negociadoras, se adoptan los siguientes, ACUERDOS

PRIMERO.- Constituir la comisión deliberadora para la negociación de la modificación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, de la actual redacción del Convenio Colectivo Provincial de la Primera Transformación de la madera de la Provincia de Lugo.

SEGUNDO.- Se comienza por la negociación y se presentan por las partes sendas propuestas de redacción, textos que son debatidos y finalmente resulta aprobado el definitivo por unanimidad, acordándose añadir al Convenio Colectivo un nuevo artículo en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, con el siguiente tenor literal:

“Artigo Trixésimo Quinto. Seguridade e Saúde no traballo.

En todo momento se estará ó disposto no Estatuto dos Traballadores, Convenio Colectivo Estatal da Madeira que resulte de aplicación e demáis lexislación vixente sobre a materia.

As partes signatarias acordan constituir a Comisión Mixta Paritaria Provincial Sectorial de Seguridade e Hixiene, integrada por un representante de cada unha das Centrais Sindicais firmantes do presente

Convenio e un número de representantes da «Asociación de Empresarios da Primeira Transformación da Madeira de Lugo» igual ó total das Centrais Sindicais firmantes, sendo posíbel a asistencia como entidade invitada outra organización empresarial ou sindical, sempre previo acordo de ámbalas dúas partes firmantes do presente Convenio.
Serán función desta Comisión:

A) Recabar do Ministerio de Traballo y da Xunta de Galicia o recoñecemento oficial como interlocutor social sectorial en materia de Seguridade e Hixiene, tanto no seu aspecto lexislativo como no desenrolo dos planes e medidas formativas.
B) Estudiar e acordar os mecanismos oportunos de coordinación da información provincial en materia de siniestralidade no sector, que suministrarán á comisión específica provincial de Seguridade e Hixiene, ou no defecto, á comisión paritaria deste Convenio.
C) Promover cantas medidas se consideren, tendentes a mellorar a situación do sector nesta materia, tendo como obxecto fundamental o extender a preocupación pola Seguridade a tódolos niveis, fomentando campañas de mentalización, etc.
D) Acometer as xestións necesarias para obter os medios que lle permitan desenrolar as súas función coa eficacia adecuada..
E) Fiscalizar a composición, estructura e os medios do Servicio de Prevención Mancomunado da Asociación de Empresarios da Primeira Transformación da Madeira de Lugo.

En relación co apartado E) e de conformidade co dispuesto no artigo 21 do Reglamento dos Servizos de Prevención, en fecha 14 de setembro se constituiu o o Servizo de Prevención Mancomunado da Asociación de Empresarios da Primeira Transformación da Madeira de Lugo coa comparecencia das centrais sindicais máis representativas do sector e suscribiuse o acordo para a súa entrada en vigor o 01 de outubro de 2.022., a disposición da representación sindical e a patronal na sede da Asociación de Empresarios da Primeira Transformación da Madeira de Lugo, con oficinas na Avenida das Américas nº 107, baixo, 27.004, Lugo; acordo que se ten por reproducido.

A antedita inclusión no presente Convenio comporta o réxime de consulta ós representantes legais dos traballadores das empresas afectadas, posto que as organizacións sindicais que conforman esta comisión mixta paritaria provincial, son as que contan coa representación do 100% dos traballadores das empresas do sector da primeira transformación da madeira da provincia de Lugo según os datos obrantes na Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade así como do control do citado Servizo de Prevención coa finalidade de verificar que se cumplan en todo momento os requisitos esixidos pola normativa sectorial para a súa implantación e o exercicio da súas función.

Ós efectos do disposto no derradeiro apartado E), o Servizo de Prevención comunicará á Comisión Mixta Paritaria Provincial Sectorial de Seguridade e Hixiene as empresas participantes e as altas e baixas das empresas no Servizo de Prevención Mancomunado, os recursos materiais e humanos cos que dito Servizo conta para exercer as súas funcións nas mesmas, así como o cumprimento das obrigas de auditoría esixibles para cumprir de forma efectiva co cometido do mesmo e a memoria e programación de actividades anuales.

Calquera variación en canto a medios personais e materiais que resulten relevantes e poidan afectar ó cumprimiento dos requisitos mínimos de funcionamento legalmente esixibles deberá de ser comunicada á Comisión, entendéndose que permanecen invariables se dita circunstancia non se produce. A comunicación se transmite a efectos informativos coa finalidade de poder realizar por parte da mesma o control e cumprimento das obrigas establecidas en relación á estructura, medios humanos e materiais, sin ter dita Comisión o poder de decisión dos devanditos medios materiais, humanos e estructura do Servizo, agás o que le a incumprir as exixencias legais.

A Comisión reunirase cantas veces o solicite unha das súas partes e, como mínimo, unha vez ó ano para a elaboración da acta de incorporacións e baixas e a memoria de medios personais e materiais.”

TERCERO.- Remitir a través del REGCON la presente Acta a la Consellería de Emprego e Igualdade para que sea supervisada y se proceda a su remisión para publicación al BOP de Lugo.

CUARTO.- Habilitar y autorizar expresamente a D. ADRIÁN NÚÑEZ FERNÁNDEZ, con DNI nº 33344942-W, para que realice las gestiones necesarias a los efectos proceder a la tramitación, depósito y publicación de los acuerdos adoptados en el BOP a través del REGCON, así como realice las subsanaciones que resulten procedentes.

Y en prueba de conformidad se firma la presente acta por los integrantes de la Comisión Mixta Deliberadora, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento.

Fdo.: Angeles Vila Cajete
Fdo.: Laura Lozano Hermida
Fdo.: Nuria Rodríguez Arias
Fdo.: Luis Rodas Garcia.
Fdo.:Carlos García Vázquez
Fdo.: Diego Ferreiro Morado Fdo.: Diego José Chao Rubal
Fdo.:Alfonso Losada Rodríguez