Convenio Colectivo de Empresa de 2005 ESPLUGUES, S.L.U. (08101142012015) de Barcelona
Convenios
Convenio Colectivo de Emp... Barcelona

C. Colectivo. Convenio Colectivo de Empresa de 2005 ESPLUGUES, S.L.U. (08101142012015) de Barcelona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2015 en adelante

Tiempo de lectura: 1 min

Documento oficial en PDF(Páginas 2-23)

Conveni collectiu de treball de l empresa 2005 Esplugues, SLU, per als anys 2015-2019. (codi de conveni num. 08101142012015) (Boletín Oficial de Barcelona num. 116 de 18/06/2015)

ÿADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Serveis Territorials

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del …