Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 2000 por ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL fallo : Condena tipo : Sentencia

Filtros

Orden

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Fallo: Condena Num. sentencia: 51 Orden: Penal Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Pontevedra Año: 2000

Sentencia Penal Nº 51, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 57 de 11 de Mayo de 2000

Orden: Penal Fecha: 11/05/2000 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 51 Núm. Recurso: 57

Resumen: ...AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   SENTENCIA: 00051/2000   Rolo: 57/00 Xuízo de faltas: 653/98 Órgano de orixe: XDO. INSTRUCCIÓN CALDAS DE REIS 1     Ilmo. Sr. Maxistrado: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO   A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, constituida en tribunal unipersoal polo maxistrado don JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, pronunciou   NO NOME DO REI   a seguinte... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal51, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 57 de 11 de Mayo de 2000 Sentencia Penal51, AP - Pontevedra, Rec 57, 11-05-2000...

Sentencia Penal Nº 51, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1120 de 19 de Mayo de 2000

Orden: Penal Fecha: 19/05/2000 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 51 Núm. Recurso: 1120

Resumen: ...VÁRELA CASTRO e D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, maxistrados, pronunciou   NO NOME DO REI   a seguinte   SENTENCIA NÚM. 51   Pontevedra, o 19 de maio do año 2000.         No presente recurso de apelación interposto fronte á sentencia deitada nas precedentes dilixencias previas do procedemento abreviado que á cima se amenta, contra do/s acusado/s, RAMIRO, son partes: dunha beira, como apelante/s, o... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal51, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1120 de 19 de Mayo de 2000 Sentencia Penal51, AP - Pontevedra, Rec 1120, 19-05-2000...
2 Resultados