Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 2001 por ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL fallo : Condena tipo : Sentencia

Fallo: Condena Orden: Penal Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Pontevedra Año: 2001

Sentencia Penal Nº 72, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 70 de 15 de Junio de 2001

Orden: Penal Fecha: 15/06/2001 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 72 Núm. Recurso: 70

Resumen: ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 72, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 70 de 15 de Junio de 2001 Sentencia Penal Nº 72, AP - Pontevedra, Rec 70, 15-06-2001... ...(declaracións testificais e das partes). Ademais, existen probas incriminatorias suficientes para non modificar a anterior resolución. Tamén se alega a falta de concreción do tipo delictivo na sentencia recorrida, o cal no pode terse en conta, pois a sentencia debe tomarse como un todo, de maneira integral, e deste modo sí que se aprecia o tipo penal de amenazas. AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   SENTENCIA: 00072/2001   Rolo: 70/01 Xuízo de faltas: 23/01 Órgano de orixe: Xdo. Instr. Vilagarcía 1     Ilmo. Sr. Maxistrado: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO    A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, constituida en tribunal unipersoal polo maxistrado don JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, pronunciou   NO NOME DO REI   a seguinte   SENTENCIA NÚM...

Sentencia Penal Nº 75, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 72 de 25 de Junio de 2001

Orden: Penal Fecha: 25/06/2001 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 75 Núm. Recurso: 72

Resumen: ...AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   SENTENCIA: 00075/2001   Rolo 72/01 Xuízo de faltas 35/01 Órgano de orixe XDO. INSTRUCCIÓN CALDAS DE REIS 2   Ilmo. Sr. Maxistrado: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO        A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, constituída en tribunal unipersoal polo maxistrado don JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, pronunciou   NO NOME DO REI   a seguinte... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 75, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 72 de 25 de Junio de 2001 Sentencia Penal Nº 75, AP - Pontevedra, Rec 72, 25-06-2001...

Sentencia Penal Nº 49, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1020 de 14 de Junio de 2001

Orden: Penal Fecha: 14/06/2001 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 49 Núm. Recurso: 1020

Resumen: ...VÁRELA CASTRO e D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, maxistrados, pronunciou   NO NOME DO REI   a seguinte   SENTENCIA NÚM. 49   Pontevedra, o 14 de xuño do ano 2001.    No presente recurso de apelación interposto fronte á sentencia deitada nas precedentes dilixencias previas do procedemento abreviado que á cima se amenta, contra do/s acusado/s, SANTIAGO, son partes: dunha beira, como apelante/s, o devandito... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 49, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1020 de 14 de Junio de 2001 Sentencia Penal Nº 49, AP - Pontevedra, Rec 1020, 14-06-2001...

Sentencia Penal Nº 56, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1027 de 29 de Junio de 2001

Orden: Penal Fecha: 29/06/2001 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 56 Núm. Recurso: 1027

Resumen: ...AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   SENTENCIA: 00056/2001   APELACIÓN PENAL   Rolo: 1027/01 P. Abreviado 369/99 Orixe XDO. DO PENAL PONTEVEDRA 1   Ilmos. Sres. Presidente: D. JAIME CARRERA IBARZÁBAL Maxistrados: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO D. JULIO CÉSAR PICATOSTE BOBILLO    A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por D. JAIME CARRERA IBARZÁBAL, presidente, D... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 56, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1027 de 29 de Junio de 2001 Sentencia Penal Nº 56, AP - Pontevedra, Rec 1027, 29-06-2001...

Sentencia Penal Nº 55, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1029 de 29 de Junio de 2001

Orden: Penal Fecha: 29/06/2001 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 55 Núm. Recurso: 1029

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL  SECCION PRIMEIRA  PONTEVEDRA   APELACIÓN PENAL   Rolo 1029/01 P. Abreviado 303/00 Orixe XDO. PENAL PONTEVEDRA 2       Ilmos. Sres. Presidente: D. JAIME CARRERA IBARZÁBAL Maxistrados: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO D. JULIO CÉSAR PICATOSTE BOBILLO    A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por D. JAIME CARRERA IBARZÁBAL, presidente, D. JUAN MANUEL... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 55, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1029 de 29 de Junio de 2001 Sentencia Penal Nº 55, AP - Pontevedra, Rec 1029, 29-06-2001...

Sentencia Penal Nº 37, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1007 de 07 de Mayo de 2001

Orden: Penal Fecha: 07/05/2001 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 37 Núm. Recurso: 1007

Resumen: ....  JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO e D. JULIO CESAR PICATOSTE BOBILLO, maxistrados, pronunciou   NO NOME DO REI   a seguinte   SENTENCIA NÚM. 37   Pontevedra, o 7 de maio do ano 2001.    No presente recurso de apelación interposto fronte á sentencia deitada nas precedentes dilixencias previas do procedemento abreviado que á cima se amenta, contra do/s acusado/s, JO... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 37, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1007 de 07 de Mayo de 2001 Sentencia Penal Nº 37, AP - Pontevedra, Rec 1007, 07-05-2001...

Sentencia Penal Nº 65, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 62 de 29 de Mayo de 2001

Orden: Penal Fecha: 29/05/2001 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 65 Núm. Recurso: 62

Resumen: ...AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   SENTENCIA: 00065/2001 AUDIENCIA PROVINCIAL  SECCIÓN PRIMEIRA  PONTEVEDRA   Rolo 62/01 Xuízo de faltas 464/00 órgano de orixe Xdo 1ª Inst e Instr. Pontevedra 7   Ilmo. Sr. Maxistrado: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO   IMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, constituida en tribunal unipersoal polo maxistrado don JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, pronunciou... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 65, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 62 de 29 de Mayo de 2001 Sentencia Penal Nº 65, AP - Pontevedra, Rec 62, 29-05-2001...

Sentencia Penal Nº 58, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 52 de 16 de Mayo de 2001

Orden: Penal Fecha: 16/05/2001 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 58 Núm. Recurso: 52

Resumen: ...AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   SENTENCIA: 00058/2001   Rolo: 0052/01 Xuízo de faltas: 0137/99 Órgano de orixe: XDO. DE INSTRUCCIÓN DE PONTEVEDRA-7   Ilmo. Sr. Maxistrado: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO     A SECCION PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, constituida en tribunal unipersoal polo maxistrado don JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, pronunciou   NO NOME DO REI   a seguinte... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 58, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 52 de 16 de Mayo de 2001 Sentencia Penal Nº 58, AP - Pontevedra, Rec 52, 16-05-2001...

Sentencia Penal Nº 38, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1077 de 09 de Mayo de 2001

Orden: Penal Fecha: 09/05/2001 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 38 Núm. Recurso: 1077

Resumen: ...AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   AUTO: 00038/2001   APELACIÓN PENAL   Rolo: 1077/00 P. Abreviado 352/99 Orixe XDO. DO PENAL PONTEVEDRA 1     Ilmos. Sres. Presidente: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO Maxistrados: D. JULIO CÉSAR PICATOSTE BOBILLO D. MIGUEL ÁNGEL BOUZA LÓPEZ    A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, presidente, D... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 38, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1077 de 09 de Mayo de 2001 Sentencia Penal Nº 38, AP - Pontevedra, Rec 1077, 09-05-2001...

Sentencia Penal Nº 14, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 3001 de 03 de Mayo de 2001

Orden: Penal Fecha: 03/05/2001 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 14 Núm. Recurso: 3001

Resumen: ...solicitou apertura de xuízo oral imputándolle a comisión de delicto de violación de morada do art. 202 do Código Penal, non concorren circunstancias modificativas da responsabilidade penal, e solicitando que lle fose imposta pena de nove meses de prisión, pena accesoria de inhabilitación especial para exerce-lo dereito de sufraxio pasivo durante o tempo da condena. Custas.    Non existe conformidade en... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 14, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 3001 de 03 de Mayo de 2001 Sentencia Penal Nº 14, AP - Pontevedra, Rec 3001, 03-05-2001...
10 Resultados