Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 2000 por ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL fallo : Condena

Fallo: Condena Orden: Penal Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Tribunal: AP - Pontevedra Año: 2000

Sentencia Penal Nº 87, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1027 de 05 de Octubre de 2000

Orden: Penal Fecha: 05/10/2000 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 87 Núm. Recurso: 1027

Resumen: ...  AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   AUTO: 01087/2000  AUDIENCIA PROVINCIAL  SECCIÓN PRIMEIRA  PONTEVEDRA   APELACIÓN PENAL   Rolo: 1027/00 P. Abreviado: 349/99 Orixe: XDO. PENAL PONTEVEDRA 2   Ilmos. Sres. Presidente: D. LUCIANO VÁRELA CASTRO Maxistrados: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO D. JULIO CÉSAR PICATOSTE BOBILLO     1027/00    A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 87, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1027 de 05 de Octubre de 2000 Sentencia Penal Nº 87, AP - Pontevedra, Rec 1027, 05-10-2000...

Sentencia Penal Nº 37, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 32 de 06 de Abril de 2000

Orden: Penal Fecha: 06/04/2000 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 37 Núm. Recurso: 32

Resumen: ...AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   SENTENCIA: 00037/2000   AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN PRIMEIRA PONTEVEDRA   Rolo: 32/00 Xuízo de faltas: 17/1997 órgano de orixe: XDO. INSTR. TUI 2   Ilmo. Sr. Maxistrado: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO   A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, constituida en tribunal unipersoal polo maxistrado don JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, pronunciou   NO... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 37, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 32 de 06 de Abril de 2000 Sentencia Penal Nº 37, AP - Pontevedra, Rec 32, 06-04-2000...

Sentencia Penal Nº 140, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 132 de 14 de Noviembre de 2000

Orden: Penal Fecha: 14/11/2000 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 140 Núm. Recurso: 132

Resumen: ...XUÍZO DE FALTAS POR AMENAZAS, COACCIÓNS E INXURIAS Condénase ás duas acusadas como autoras responsabeis dunha falta do artigo 620.2 C.P., o recurso interposto debe ser rexeitado, pois suón unha ofensa as súas alegacións de que facer un "corte de mangas" é un exercicio rehabilitador. AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   SENTENCIA: 00140/2000   Rolo: 132/00 Xuízo de faltas: 169/00 Órgano de orixe: XDO. INSTR. PONTEVEDRA 3   Ilmo. Sr. Maxistrado: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO   A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, constituída en tribunal unipersoal polo maxistrado don JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, pronunciou   NO NOME DO REI   a seguinte   SENTENCIA NÚM... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 140, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 132 de 14 de Noviembre de 2000 Sentencia Penal Nº 140, AP - Pontevedra, Rec 132, 14-11-2000...

Sentencia Penal Nº 103, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1042 de 10 de Noviembre de 2000

Orden: Penal Fecha: 10/11/2000 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 103 Núm. Recurso: 1042

Resumen: ...AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   AUTO: 01103/2000   APELACIÓN PENAL   Rolo: 1042/00 P. Abreviado: 389/99 Orixe: XDO. PENAL PONTEVEDRA 2   Ilmos. Sres. Presidente: D. JAIME CARRERA IBARZABAL Maxistrados: D. LUCIANO VÁRELA CASTRO D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO    A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por D. JAIME CARRERA IBARZABAL, presidente, D.  LUCIANO... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 103, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1042 de 10 de Noviembre de 2000 Sentencia Penal Nº 103, AP - Pontevedra, Rec 1042, 10-11-2000...

Sentencia Penal Nº 104, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1047 de 10 de Noviembre de 2000

Orden: Penal Fecha: 10/11/2000 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 104 Núm. Recurso: 1047

Resumen: ...AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   SENTENCIA: 01104/2000   APELACIÓN PENAL   Rolo: 1047/00 P. Abreviado: 458/99 Orixe: XDO. DO PENAL PONTEVEDRA 1   Ilmos. Sres. Presidente: D. JAIME CARRERA IBARZABAL Maxistrados: D. LUCIANO VARELA CASTRO D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO    A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por D. JAIME CARRERA IBARZABAL, presidente, D... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 104, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1047 de 10 de Noviembre de 2000 Sentencia Penal Nº 104, AP - Pontevedra, Rec 1047, 10-11-2000...

Sentencia Penal Nº 110, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1052 de 17 de Noviembre de 2000

Orden: Penal Fecha: 17/11/2000 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 110 Núm. Recurso: 1052

Resumen: ...AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   AUTO: 01110/2000  AUDIENCIA PROVINCIAL  SECCION PRIMEIRA  PONTEVEDRA   APELACIÓN PENAL   Rolo: 1052/00 P. Abreviado 301/99 Orixe XZDO. PENAL PONTEVEDRA 2   Ilmos. Sres. Presidente: D. JAIME CARRERA IBARZABAL Maxistrados: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO D. JULIO CÉSAR PICATOSTE BOBILLO    A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 110, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1052 de 17 de Noviembre de 2000 Sentencia Penal Nº 110, AP - Pontevedra, Rec 1052, 17-11-2000...

Sentencia Penal Nº 134, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 127 de 30 de Octubre de 2000

Orden: Penal Fecha: 30/10/2000 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 134 Núm. Recurso: 127

Resumen: ...AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   SENTENCIA: 00134/2000   Rolo: 127/00 Xuízo de faltas: 47/00 órgano de orixe:   Ilmo. Sr. Maxistrado: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO   A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, constituida en tribunal unipersoal polo maxistrado don JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, pronunciou   NO NOME DO REI   a seguinte   SENTENCIA NÚM.134   Pontevedra, o 30 de... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 134, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 127 de 30 de Octubre de 2000 Sentencia Penal Nº 134, AP - Pontevedra, Rec 127, 30-10-2000...

Sentencia Penal Nº 124, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 107 de 28 de Septiembre de 2000

Orden: Penal Fecha: 28/09/2000 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 124 Núm. Recurso: 107

Resumen: ... AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   SENTENCIA: 00124/2000   Rolo: 107/00 Xuízo de faltas: 276/98 Órgano de orixe: XDO. INSTR. CANGAS 1   Ilmo. Sr. Maxistrado: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO   A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, constituida en tribunal unipersoal polo maxistrado don JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, pronunciou   NO NOME DO REI   a seguinte   SENTENCIA NÚM.124... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 124, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 107 de 28 de Septiembre de 2000 Sentencia Penal Nº 124, AP - Pontevedra, Rec 107, 28-09-2000...

Sentencia Penal Nº 122, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 102 de 28 de Septiembre de 2000

Orden: Penal Fecha: 28/09/2000 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 122 Núm. Recurso: 102

Resumen: ...AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   SENTENCIA: 00122/2000   Rolo: 102/00 Xuízo de faltas: 338/98 órgano de orixe: XDO. INSTR. núm. 1 de CALDAS DE REIS     Ilmo. Sr. Maxistrado: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO   A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, constituida en tribunal unipersoal polo maxistrado don JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, pronunciou   NO NOME DO REI   a seguinte... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 122, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 102 de 28 de Septiembre de 2000 Sentencia Penal Nº 122, AP - Pontevedra, Rec 102, 28-09-2000...

Sentencia Penal Nº 131, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 117 de 16 de Octubre de 2000

Orden: Penal Fecha: 16/10/2000 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 131 Núm. Recurso: 117

Resumen: ...AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   SENTENCIA: 00131/2000   Rolo: 0117/00 Xuízo de faltas: 0260/99 Órgano de orixe: XDO. DE INSTRUCCIÓN DE PONTEAREAS-1   Ilmo. Sr. Maxistrado: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO    A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, constituida en tribunal unipersoal polo maxistrado don JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, pronunciou   NO NOME DO REI   a seguinte... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 131, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 117 de 16 de Octubre de 2000 Sentencia Penal Nº 131, AP - Pontevedra, Rec 117, 16-10-2000...
46 Resultados