Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 2000 por BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON fallo : Condena tipo : Sentencia

Fallo: Condena Orden: Penal Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Pontevedra Año: 2000

Sentencia Penal Nº 40, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 9 de 06 de Abril de 2000

Orden: Penal Fecha: 06/04/2000 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 40 Núm. Recurso: 9

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN SEGUNDA PONTEVEDRA   CAUSA PENAL Rolo: 9/98 Asunto: P.ORDINARIO Número: 3/98 Procedencia: JDO. INSTRUCCIÓN VIGO-3         A SECCIÓN SEGUNDA DESTA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, compuosta por DON JOSÉ JUAN RAMÓN BARREIRO PRADO Presidente, DONA ANGELA IRENE DOMÍNGUEZ-VIGUERA FERNÁNDEZ y DON JAIME ESAIN MANRESA Maxistrados ha pronunciado.   NO NOME DE EL-REI   a... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 40, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 9 de 06 de Abril de 2000 Sentencia Penal Nº 40, AP - Pontevedra, Rec 9, 06-04-2000...

Sentencia Penal Nº 110, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 33 de 03 de Noviembre de 2000

Orden: Penal Fecha: 03/11/2000 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 110 Núm. Recurso: 33

Resumen: ...da sentencia recorrida.   II. FUNDAMENTOS XURIDICOS.    UNICO. O representante do Ministerio Fiscal foi o único que, ó remate da vista oral celebrada na instancia, formulou a petición de condena do xeito que literalmente consta na correspondente acta levantada polo Sr. Secretario (folio 69 in fine) e que despoís se reflectiu no segundo dos antecedentes de feito da sentencia dictada a continuación... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 110, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 33 de 03 de Noviembre de 2000 Sentencia Penal Nº 110, AP - Pontevedra, Rec 33, 03-11-2000...

Sentencia Penal Nº 76, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1009 de 11 de Noviembre de 2000

Orden: Penal Fecha: 11/11/2000 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 76 Núm. Recurso: 1009

Resumen: ...axentes de policía que iniciaron a investigación. As manifestacións dos mesmos e as drogas incautadas sirven para establecer unha condena ó acusado. AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN SEGUNDA PONTEVEDRA     CAUSA PENAL Rolo: 1009/2000 Asunto: P. ABREVIADO Número: 27/99 Procedencia: XDO. INSTRUCCIÓN PONTEAREAS-2         A SECCIÓN SEGUNDA DESTA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por DON JOSE JUAN RAMÓN BARREIRO PRADO, DONA ANGELA IRENE DOMÍNGUEZ-VIGUERA FERNÁNDEZ, e DON JAIME ESAIN MANRESA, Maxistrados pronuncian   NO NOME DE EL-REI   a... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 76, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1009 de 11 de Noviembre de 2000 Sentencia Penal Nº 76, AP - Pontevedra, Rec 1009, 11-11-2000...

Sentencia Penal Nº 67, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1006 de 12 de Septiembre de 2000

Orden: Penal Fecha: 12/09/2000 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 67 Núm. Recurso: 1006

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN SEGUNDA PONTEVEDRA   CAUSA PENAL Rolo 1006/90 Asunto: Procedemento Abreviado Número 17/99 Procedencia: JUZGADO INSTRUCCION PUENTEAREAS N°. 1    A SECCIÓN SEGUNDA DESTA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por DON D. JOSÉ JUAN RAMÓN BARREIRO PRADO, Presidente, DON Dª. ANGELA IRENE DOMINGUEZ-VIGUERA FERNANDEZ e D. JAIME ESAIN MANRESA e DON, Maxistrados... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 67, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1006 de 12 de Septiembre de 2000 Sentencia Penal Nº 67, AP - Pontevedra, Rec 1006, 12-09-2000...

Sentencia Penal Nº 55, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1026 de 31 de Mayo de 2000

Orden: Penal Fecha: 31/05/2000 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 55 Núm. Recurso: 1026

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN SEGUNDA PONTEVEDRA   CAUSA PENAL Rolo: 1026/98 Asunto: P.ABREVIADO Número: 5163/97 Procedencia: XDO. INSTRUCCIÓN VIGO-5         A SECCIÓN SEGUNDA DESTA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por DON JOSÉ JUAN RAMÓN BARREIRO PRADO, Presidente, DOÑA ANGELA IRENE DOMÍNGUEZ-VIGUERA FERNÁNDEZ e DON JAIME ESAIN MANRESA, Maxistrados pronuncian   NO NOME DE EL-REI   a... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 55, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1026 de 31 de Mayo de 2000 Sentencia Penal Nº 55, AP - Pontevedra, Rec 1026, 31-05-2000...

Sentencia Penal Nº 45, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1053 de 12 de Mayo de 2000

Orden: Penal Fecha: 12/05/2000 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 45 Núm. Recurso: 1053

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN SEGUNDA PONTEVEDRA   CAUSA PENAL Rolo: 1053/99 Asunto: P.ABREVIADO Número: 43/98 Procedencia: JDO. INSTRUCCIÓN CAMBADOS-1         A SECCIÓN SEGUNDA DESTA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por DON JOSÉ JUAN RAMÓN BARREIRO PRADO, Presidente, DONA ANGELA IRENE DOMÍNGUEZ-VIGUERA FERNÁNDEZ e DON JAIME ESAIN MANRESA. Maxistrados pronuncian   NO NOME DE EL-REI   a... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 45, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1053 de 12 de Mayo de 2000 Sentencia Penal Nº 45, AP - Pontevedra, Rec 1053, 12-05-2000...

Sentencia Penal Nº 36, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1123 de 04 de Abril de 2000

Orden: Penal Fecha: 04/04/2000 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 36 Núm. Recurso: 1123

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN SEGUNDA PONTEVEDRA   CAUSA PENAL Rolo:1123/1998 Asunto: P. ABREVIADO Número: 30/1998 Procedencia: INSTRUCCION VIGO N°. 4         A SECCIÓN SEGUNDA DESTA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por don JOSE JUAN RAMON BARREIRO PRADO, Presidente, dona ANGELA IRENE DOMINGUEZ-VIGUERA  FERNANDEZ e don JAIME ESAIN MANRESA, Maxistrados pronuncian   NO NOME DE EL-REI   a... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 36, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1123 de 04 de Abril de 2000 Sentencia Penal Nº 36, AP - Pontevedra, Rec 1123, 04-04-2000...

Sentencia Penal Nº 33, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1036 de 25 de Marzo de 2000

Orden: Penal Fecha: 25/03/2000 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 33 Núm. Recurso: 1036

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION SEGUNDA PONTEVEDRA   CAUSA PENAL Rolo: 1036/1999 Asunto: P. Abreviado Número: 1596/1999 Procedencia: Instrucción de Vigo nº. 5         A SECCION SEGUNDA DESTA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por don JOSE JUAN RAMON BARREIRO PRADO, Presidente, dona ANGELA IRENE DOMINGUEZ-VIGUERA  FERNANDEZ e don JAIME ESAIN MANRESA, Maxistrados pronuncian   NO NOME DE EL... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 33, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1036 de 25 de Marzo de 2000 Sentencia Penal Nº 33, AP - Pontevedra, Rec 1036, 25-03-2000...

Sentencia Penal Nº 6, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1026 de 02 de Febrero de 2000

Orden: Penal Fecha: 02/02/2000 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 6 Núm. Recurso: 1026

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN SEGUNDA PONTEVEDRA,   CAUSA PENAL Rolo: 1026/99 Asunto: P.ABREVIADO Número: 0105/98 Procedencia: XDO. INSTRUCCIÓN CAMBADOS 2         A  SECCIÓN SEGUNDA DESTA AUDIENCIA   PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por DON JOSÉ JUAN RAMON BARREIRO PRADO, Presidente, DON JAIME ESAIN MANRESA e DONA LAURA CARBALLO PIÑEIRO, Maxistrados pronuncian   NO NOME DE EL-REI   a seguinte... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 6, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1026 de 02 de Febrero de 2000 Sentencia Penal Nº 6, AP - Pontevedra, Rec 1026, 02-02-2000...

Sentencia Penal Nº 25, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1119 de 07 de Marzo de 2000

Orden: Penal Fecha: 07/03/2000 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 25 Núm. Recurso: 1119

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN SEGUNDA PONTEVEDRA   CAUSA PENAL Rolo: 1119/98 Asunto: P.ABREVIADO Número: 12/98 Procedencia: XDO. INSTRUCCION MARIN- 1         A SECCIÓN SEGUNDA DESTA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por DON D. JOSÉ JUAN RAMON BARREIRO PRADO, Presidente, DONA ANGELA IRENE DOMÍNGUEZ-VIGUERA FERNÁNDEZ e DON JAIME ESAIN MANRESA, Maxistrados pronuncian   NO NOME DE EL-REI... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 25, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1119 de 07 de Marzo de 2000 Sentencia Penal Nº 25, AP - Pontevedra, Rec 1119, 07-03-2000...
12 Resultados