Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 1999 por BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON fallo : Condena

Fallo: Condena Orden: Penal Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Tribunal: AP - Pontevedra Año: 1999

Sentencia Penal Nº 73, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 2 de 23 de Septiembre de 1999

Orden: Penal Fecha: 23/09/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 73 Núm. Recurso: 2

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION SEGUNDA PONTEVEDRA           A SECCION SEGUNDA DESTA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, compuesta por DON JOSE JUAN RAMON BARREIRO PRADO, Presidente, DON JUAN MANUEL LOJO ALLER e DON JAIME ESAIN MANRESA, Maxistrados pronuncian   NO NOME DE EL-REI   a seguinte   SENTENCIA N. 73   Pontevedra, a vintetres de Setembro de mil novecentos noventa e nove.   VISTA no trámite... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 73, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 2 de 23 de Septiembre de 1999 Sentencia Penal Nº 73, AP - Pontevedra, Rec 2, 23-09-1999...

Sentencia Penal Nº 81, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 596 de 04 de Octubre de 1999

Orden: Penal Fecha: 04/10/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 81 Núm. Recurso: 596

Resumen: ...computables, insolvente, e en prisión provisional por esta causa dende o 6 de agosto de 1999, na que o representou a procuradora dona Susana Tomas Abal e defendeuno a avogada dona Cristina Baltar. Foi parte o Ministerio Fiscal na representación do cal interveu don Evaristo Antelo Bernardez. E Maxistrado-Relator o Ilmo. Sr. Don José Juan Ramón Barreiro Prado, por quen se expresa o parecer da Sala.   I... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 81, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 596 de 04 de Octubre de 1999 Sentencia Penal Nº 81, AP - Pontevedra, Rec 596, 04-10-1999...

Sentencia Penal Nº 107, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1023 de 18 de Diciembre de 1999

Orden: Penal Fecha: 18/12/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 107 Núm. Recurso: 1023

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION SEGUNDA PONTEVEDRA   CAUSA PENAL Rolo  1023/99 Asunto      P.ABREVIADO Número      0047/98 Procedencia:      XDO. 1ª. INST. E INST. MARIN-2   A SECCION SEGUNDA DESTA AUDIENCIA PROVINCIAL  DE PONTEVEDRA, composta por DON JOSE JUAN RAMON BARREIRO PRADO, Presidente, DON JAIME ESAIN MANRESA e DONA Mª JESUS GONZÁLEZ REBOLO, Maxistrados pronuncian   NO NOME DE EL-REI   a... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 107, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1023 de 18 de Diciembre de 1999 Sentencia Penal Nº 107, AP - Pontevedra, Rec 1023, 18-12-1999...

Sentencia Penal Nº 106, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1043 de 18 de Diciembre de 1999

Orden: Penal Fecha: 18/12/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 106 Núm. Recurso: 1043

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION SEGUNDA PONTEVEDRA   CAUSA PENAL Rolo  1043/99 Asunto      P.ABREVIADO Número      5083/98 Procedencia:      XDO.INSTRUCCION VIGO-5         A SECCION SEGUNDA DESTA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por DON JOSÉ JUAN RAMÓN BARREIRO PRADO, Presidente, DON JUAN MANUEL LOJO ALLER e DONA Mª JESUS GONZÁLEZ REBOLO, Maxistrados pronuncian   NO NOME DE EL-REI   a... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 106, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1043 de 18 de Diciembre de 1999 Sentencia Penal Nº 106, AP - Pontevedra, Rec 1043, 18-12-1999...

Sentencia Penal Nº 1137N017.DOC, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 3 de 28 de Junio de 1999

Orden: Penal Fecha: 28/06/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 1137N017.DOC Núm. Recurso: 3

Resumen: ...BARREIRO PRADO.     I.- ANTECEDENTES DE HECHO.   PRIMERO.- Por el Ministerio Fiscal se formularon como provisionales las conclusiones siguientes: Los hechos anteriormente descritos constituyen un delito de omisión del deber de socorro del art. 195 del Código Penal, reputando como autora del art. 28 del Código Penal, a MARÍA DOLORES PILAR, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 1137N017.DOC, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 3 de 28 de Junio de 1999 Sentencia Penal Nº 1137N017.DOC, AP - Pontevedra, Rec 3, 28-06-1999...
5 Resultados