Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2011 por BACHS ESTANY, JOSE MARIA fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Voces

Orden

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Fallo: Desestima Num. recurso: 1024/2010 Num. sentencia: 478/2011 Orden: Civil Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Barcelona Año: 2011

Sentencia Civil Nº 478/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 1024/2010 de 07 de Octubre de 2011

Orden: Civil Fecha: 07/10/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 478/2011 Núm. Recurso: 1024/2010

Resumen: ...l'anvers del contracte que ens ocupa. Altra cosa era el tipus d'interès moratori, que venia redactat en lletra petita i computat mensualment i que la sentència d'instància ja ha reduït. Tot el que ens ha de dur a desestimar íntegrament el recurs i a confirmar plenament la sentència d'instància. Cinquè. Les costes de l'alçada s'imposen per Llei a la part recurrent que ha de veure... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil478/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 1024/2010 de 07 de Octubre de 2011 Sentencia Civil478/2011, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 1024/2010, 07-10-2011...
1 Resultados