Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 1999 por BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Orden

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Fallo: Desestima Num. recurso: 196 Num. sentencia: 215 Orden: Penal Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Pontevedra Año: 1999

Sentencia Penal Nº 215, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 196 de 03 de Diciembre de 1999

Orden: Penal Fecha: 03/12/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 215 Núm. Recurso: 196

Resumen: ...N T E N C I A N. 215   Pontevedra, 3 de Decembro de 1999         No presente recurso de apelación interposto fronte á sentencia dictada no xuízo de faltas número 371/98, vindo do XULGADO DE INSTRUCCION NUMERO 2 DE CANGAS, son partes: dunha banda como apelante JOSE e da outra, como apelados JOSE e o MINISTERIO FISCAL.   ANTECEDENTES DE FEITO.    Acéptanse os feitos probados da  sentencia recrrida... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal215, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 196 de 03 de Diciembre de 1999 Sentencia Penal215, AP - Pontevedra, Rec 196, 03-12-1999...
1 Resultados