Jurisprudencia Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 1999 por BASSOLS MUNTADA, NURIA fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Voces

Orden

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Fallo: Desestima Num. recurso: 27/1999 Num. sentencia: 24/1999 Orden: Civil Ponente: Bassols Muntada, Nuria Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 1999

Sentencia Civil Nº 24/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 27/1999 de 16 de Septiembre de 1999

Orden: Civil Fecha: 16/09/1999 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Sentencia: 24/1999 Núm. Recurso: 27/1999

Resumen: ...actuacions i el rotllo que van trametre. Doneu la publicació establerta legalment a aquesta sentència. Aquesta és la nostra sentència, que pronunciem, manem i signem. PUBLICACIÓ.- Aquesta sentència ha estat llegida, signada i publicada el mateix dia de la seva data i en acte d'audiència pública per la magistrada d'aquesta Sala, Il×lma. Sra. Núria Bassols Muntada, Ponent d'aquestes actuacions. En dono fe... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Sentencia Civil24/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 27/1999 de 16 de Septiembre de 1999 Sentencia Civil24/1999, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 27/1999, 16-09-1999...
1 Resultados