Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2009 por SOLE PUIG, ASCENSION fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Fallo: Desestima Num. recurso: 5305/2008 Num. sentencia: 8742/2009 Orden: Social Ponente: Sole Puig, Ascension Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2009

Sentencia Social Nº 8742/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 5305/2008 de 27 de Noviembre de 2009

Orden: Social Fecha: 27/11/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 8742/2009 Núm. Recurso: 5305/2008

Resumen: ...la sentència del Jutjat Social 7 Barcelona de data 16 d'abril de 2008 dictada en el procediment núm. 906/2007 en el qual s'ha recorregut contra la part FAST IBERICA E.T.T., S.A., ACTIBIOS DISTRIBUCIONES S.L. i LABORATORIOS VANGUARD S.L., ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. ASCENSIÓN SOLÉ PUIG.Primer. En data 21 de febrer de 2008 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Reclamació... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social8742/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 5305/2008 de 27 de Noviembre de 2009 Sentencia Social8742/2009, TSJ Cataluña, Rec 5305/2008, 27-11-2009...

Sentencia Social Nº 8742/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5305/2008 de 27 de Noviembre de 2009

Orden: Social Fecha: 27/11/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 8742/2009 Núm. Recurso: 5305/2008

Resumen: ...Primer.- La part demandant planteja recurs de suplicació contra la Sentència que desestima en part la seva reclamació de quantitat. L'objecte del recurs és la revisió dels fets provats de la Sentència i l'examen de les normes substantives o de la jurisprudència, en empara en l'article 191 b) i c) de la Llei de Procediment laboral, el Text Refós de la qual va ser aprovat pel Reial Decret... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social8742/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5305/2008 de 27 de Noviembre de 2009 Sentencia Social8742/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5305/2008, 27-11-2009...
2 Resultados