Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2007 por CASTELL VALLDOSERA, LIDIA fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Fallo: Desestima Num. recurso: 662/2005 Num. sentencia: 8655/2007 Orden: Social Ponente: Castell Valldosera, Lidia Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2007

Sentencia Social Nº 8655/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 662/2005 de 10 de Diciembre de 2007

Orden: Social Fecha: 10/12/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 8655/2007 Núm. Recurso: 662/2005

Resumen: ...que per Sentència de data 5 d'abril de 2.005 (Actuacions 77/2005), del Jutjat Social nº 3 de Barcelona , es va denegar la pretensió de l'actora de ser declarada en situació d'incapacitat permanent per les lesions que figuren en el fet provat que abans s'ha incorporat a la sentència i que aquesta sentència és ferma, perquè l'actora, malgrat haver anunciat recurs de suplicació, després va desistir... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social8655/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 662/2005 de 10 de Diciembre de 2007 Sentencia Social8655/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 662/2005, 10-12-2007...

Sentencia Social Nº 8655/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 662/2005 de 10 de Diciembre de 2007

Orden: Social Fecha: 10/12/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 8655/2007 Núm. Recurso: 662/2005

Resumen: ...-I.N.S.S.- (Instituto Nacional de la Seguridad Social) i Teresa a lasentència del Jutjat Social 15 Barcelona de data 5 de desembre de 2005 dictada en el procediment núm. 662/2005 en el qual s'ha recorregut contra la part , ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. LIDIA CASTELL VALLDOSERA .Primer. En data 20 de setembre de 2005 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Invalidesa general, en la... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social8655/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 662/2005 de 10 de Diciembre de 2007 Sentencia Social8655/2007, TSJ Cataluña, Rec 662/2005, 10-12-2007...
2 Resultados