Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2007 por ARAGO GASSIOT, MATILDE fallo : Desestima tipo : Sentencia

Fallo: Desestima Num. recurso: 917/2005 Num. sentencia: 8513/2007 Orden: Social Ponente: Arago Gassiot, Matilde Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2007

Sentencia Social Nº 8513/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 917/2005 de 03 de Diciembre de 2007

Orden: Social Fecha: 03/12/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 8513/2007 Núm. Recurso: 917/2005

Resumen: ...documental i/o pericial practicada.Tal com ha resolt la jurisprudència i aquest tribunal en reiterades sentències, el recurs especial de suplicació no és una segona instància judicial, i per tant la Sala no té competència funcional per a revisar la valoració de les proves d'interrogatòri i de testimonis realitzada pel jutge de instància, en la pràctica de la immediació. Així ha estat valorat en Sentencies... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social8513/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 917/2005 de 03 de Diciembre de 2007 Sentencia Social8513/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 917/2005, 03-12-2007...

Sentencia Social Nº 8513/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 917/2005 de 03 de Diciembre de 2007

Orden: Social Fecha: 03/12/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 8513/2007 Núm. Recurso: 917/2005

Resumen: ...sentència del Jutjat Social 1 Lleida de data 7 de juliol de 2006 dictada en el procediment núm. 917/2005 en el qual s'ha recorregut contra la part HOTEL FONDEVILA, SCP., María Virtudes i Estefanía , ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. MATILDE ARAGÓ GASSIOT.Primer. En data 21 d'octubre de 2005 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Acomiadament en general, en la qual l'actor al.lega els... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social8513/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 917/2005 de 03 de Diciembre de 2007 Sentencia Social8513/2007, TSJ Cataluña, Rec 917/2005, 03-12-2007...
2 Resultados