Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2008 por VIDAL MARSAL, SANTIAGO fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Orden

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Fallo: Desestima Num. sentencia: 669/2008 Orden: Penal Ponente: Vidal Marsal, Santiago Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Barcelona Año: 2008

Sentencia Penal Nº 669/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 60/2008 de 11 de Noviembre de 2008

Orden: Penal Fecha: 11/11/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 669/2008 Núm. Recurso: 60/2008

Resumen: ...les proves practicades en el judici oral, d'acord amb els principis de publicitat, oralitat i contradicció, puix l' art. 741 de la LECRIM disposa que el tribunal sentenciador apreciarà en consciència i de forma conjunta totes les proves facilitades per les parts, amb motivació raonada i extracció de conclusions lògiques, tenint sempre en compte que el dret penal es regeix pels principis acusatori i... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal669/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 60/2008 de 11 de Noviembre de 2008 Sentencia Penal669/2008, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 60/2008, 11-11-2008...
1 Resultados