Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2007 por ARAGO GASSIOT, MATILDE fallo : Desestima tipo : Sentencia

Fallo: Desestima Num. sentencia: 8513/2007 Orden: Social Ponente: Arago Gassiot, Matilde Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2007

Sentencia Social Nº 8513/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 917/2005 de 03 de Diciembre de 2007

Orden: Social Fecha: 03/12/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 8513/2007 Núm. Recurso: 917/2005

Resumen: ...documental i/o pericial practicada.Tal com ha resolt la jurisprudència i aquest tribunal en reiterades sentències, el recurs especial de suplicació no és una segona instància judicial, i per tant la Sala no té competència funcional per a revisar la valoració de les proves d'interrogatòri i de testimonis realitzada pel jutge de instància, en la pràctica de la immediació. Així ha estat valorat en Sentencies... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social8513/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 917/2005 de 03 de Diciembre de 2007 Sentencia Social8513/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 917/2005, 03-12-2007...

Sentencia Social Nº 8513/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 917/2005 de 03 de Diciembre de 2007

Orden: Social Fecha: 03/12/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 8513/2007 Núm. Recurso: 917/2005

Resumen: ...fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 7 de juliol de 2006 , que contenia la decisió següent: " Que desestimando la demanda interpuesta por D. Jon contra la empresa HOTEL FONDEVILA S.C.P. y contra sus participes Dña. María... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social8513/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 917/2005 de 03 de Diciembre de 2007 Sentencia Social8513/2007, TSJ Cataluña, Rec 917/2005, 03-12-2007...
2 Resultados