Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2009 por ARAGO GASSIOT, MATILDE fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Fallo: Desestima Num. sentencia: 9128/2009 Orden: Social Ponente: Arago Gassiot, Matilde Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2009

Sentencia Social Nº 9128/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 5486/2009 de 15 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 15/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 9128/2009 Núm. Recurso: 5486/2009

Resumen: ...Everardo a la sentència del Jutjat Social 1 Tortosa de data 4 de maig de 2009 dictada en el procediment núm. 295/2009 en el qual s'ha recorregut contra la part Carlota , ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. MATILDE ARAGÓ GASSIOT.Primer. En data 27 de marc de 2009 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Acomiadament disciplinari, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social9128/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 5486/2009 de 15 de Diciembre de 2009 Sentencia Social9128/2009, TSJ Cataluña, Rec 5486/2009, 15-12-2009...

Sentencia Social Nº 9128/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5486/2009 de 15 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 15/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 9128/2009 Núm. Recurso: 5486/2009

Resumen: ...amunt,EN NOM DEL REIha dictat la següent SENTÈNCIA NÚM. 9128/2009 En el recurs de suplicació interposat per Everardo a la sentència del Jutjat Social 1 Tortosa de data 4 de maig de 2009 dictada en elprocediment núm. 295/2009 en el qual s'ha recorregut contra la part Carlota , ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. MATILDE ARAGÓ GASSIOT.FUNDAMENTO DE HECHO PRIMER. Contra la sentencia que declara... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social9128/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5486/2009 de 15 de Diciembre de 2009 Sentencia Social9128/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5486/2009, 15-12-2009...
2 Resultados