Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Girona del año 2011 por FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Voces

Orden

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Fallo: Desestima Num. sentencia: 94/2011 Orden: Civil Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Girona Año: 2011

Sentencia Civil Nº 94/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 39/2011 de 07 de Marzo de 2011

Orden: Civil Fecha: 07/03/2011 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 94/2011 Núm. Recurso: 39/2011

Resumen: ...versió vertadera sigui o no la del demandat, ja que fins i tot si s'accepta la d'aquest darrer, que diu que el demandant no va arribar al carril de circulació fent tota la volta a les places d'aparcament com s'ha de fer, sinó introduint-se per una plaça buida, el cert és que ja es trobava en el carril de circulació i que tenia preferència de pas. SEGON. La sentència de primera instància valora... ...estava a punt d'arribar un vehicle d'una manera inversemblant i no reglamentària. Per tot això és procedent desestimar el recurs. TERCER. De conformitat amb l' article 398.1 de la LEC imposem les costes de la segona instància a la part apel·lant. FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil94/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 39/2011 de 07 de Marzo de 2011 Sentencia Civil94/2011, AP - Girona, Sec. 2, Rec 39/2011, 07-03-2011
1 Resultados