Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Tarragona del año 2014 por ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO fallo : Desestima tipo : Sentencia

Fallo: Desestima Orden: Civil Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Tarragona Año: 2014

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 167/2014 de 21 de Octubre de 2014

Orden: Civil Fecha: 21/10/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Recurso: 167/2014

Resumen: ...Civil del Tribunal Suprem en les sentències que abans hem esmentat, és preceptiu, en aquests casos en què hi ha un assessorament personal al client, de conformitat amb el que disposa l' article 72 del RD 217/2008 , avaluar-ne la idoneïtat. L'incompliment d'aquest deure administratiu no només no és irrellevant, sinó que, tal i com ha declarat l'Alt Tribunal en les resolucions que diem, justifica la... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 167/2014 de 21 de Octubre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 167/2014, 21-10-2014...

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 223/2014 de 07 de Octubre de 2014

Orden: Civil Fecha: 07/10/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Recurso: 223/2014

Resumen: ...provocat l'aixecament d'una part del paviment d'una rampa exterior de la casa de Eulalia i Geronimo , que afronta amb la finca de Coral . Així que els primers van demandar la seva veïna, sobre la base d'un dictamen pericial que corroborava aquesta tesi, perquè reparés el dany i n'eliminés la causa. Segon. SENTÈNCIA DE PRIMERA INSTÀNCIA I RECURS D'APEL·LACIÓ. La sentència va estimar de forma íntegra... ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 223/2014 de 07 de Octubre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 223/2014, 07-10-2014

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 207/2014 de 30 de Septiembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 30/09/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Recurso: 207/2014

Resumen: ...doctrina derivada de la sentència de TJUE de catorze de juny de dos mil dotze , apreciada la nul·litat, per abusiva, de la clàusula del contracte que estipulava els interessos de demora, no era procedent integrar el contracte amb una altra que en fixés uns de més moderats, sinó aplicar-hi el règim legal supletori, que en aquest cas era el de l' article 1 108 del Codi civil espanyol. De manera que, amb... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 207/2014 de 30 de Septiembre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 207/2014, 30-09-2014...

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 237/2014 de 07 de Octubre de 2014

Orden: Civil Fecha: 07/10/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Recurso: 237/2014

Resumen: ...unes altres persones per realitzar-hi feines diverses, com ara la instal·lació de la cuina, això afectava a la relació interna entre la contractista i aquestes, que no tenien acció contra la promotora. La sentència de primera instància va desestimar, per manca de legitimació passiva de la demandada, les pretensions de la demandant, i aquesta hi ha interposat un recurs d'apel·lació. Segon. REVISIÓ DE... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 237/2014 de 07 de Octubre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 237/2014, 07-10-2014...

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 190/2014 de 14 de Octubre de 2014

Orden: Civil Fecha: 14/10/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Recurso: 190/2014

Resumen: ...relatius a la valoració de la prova que passem a desglossar. Segon. REVISIÓ DE LA VALORACIÓ DE LA PROVA. A.VALORACIÓ DEL PREU DEL TRASTER. L'apel lant retreu a la sentència impugnada en primer terme, pel que fa a aquest punt, que hagi omès la valoració dels documents que acrediten, segons el seu criteri, que els materials utilitzats en la realització de l'obra pugen a un import superior al preu en què... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 190/2014 de 14 de Octubre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 190/2014, 14-10-2014...

Sentencia Civil Nº 303/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 290/2013 de 09 de Septiembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 09/09/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 303/2014 Núm. Recurso: 290/2013

Resumen: ...seva finca a una pertorbació provinent de la dels seus veïns, ja que és una conseqüència natural del fet que els immobles resten enclavats en un terreny boscós. Com a conseqüència de tot plegat, la sentència de primera instància desestima totes dues demandes, i no condemna cap de les parts a costes. Totes dues hi han interposat recurs d'apel lació, contra aquesta sentència. La demandant hi reitera... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 303/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 290/2013 de 09 de Septiembre de 2014 Sentencia Civil Nº 303/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 290/2013, 09-09-2014...

Sentencia Civil Nº 279/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 157/2014 de 29 de Julio de 2014

Orden: Civil Fecha: 29/07/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 279/2014 Núm. Recurso: 157/2014

Resumen: ...impugnada no és exhaustiva, ja que no explica per què ha donat per bona una factura diferent de la que havia lliurat inicialment l'actora als demandats, i, d'altra banda, que el jutge a quono ha apreciat, en no haver valorat de forma correcta la prova, que hi havia prou fonament per acceptar l'excepció de contracte no complert de forma adequada que havien adduït. Segon. SOBRE LA MOTIVACIÓ DE LA SENTÈNCIA... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 279/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 157/2014 de 29 de Julio de 2014 Sentencia Civil Nº 279/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 157/2014, 29-07-2014...

Sentencia Civil Nº 291/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 122/2014 de 09 de Septiembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 09/09/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 291/2014 Núm. Recurso: 122/2014

Resumen: ...de l'explotació de la via, era obligada a mantenir-la en condicions aptes per la circulació de vehicles. En no considerar acreditat la jutge a quo que s'hi hagués format aquesta placa de gel el dia dels fets, la sentència de primera instància va desestimar la demanda. Els actors hi han interposat un recurs d'apel lació. Segon. REVISIÓ DE LA VALORACIÓ DE LA PROVA. El cert és que, més enllà de les... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 291/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 122/2014 de 09 de Septiembre de 2014 Sentencia Civil Nº 291/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 122/2014, 09-09-2014...

Sentencia Civil Nº 296/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 48/2014 de 16 de Septiembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 16/09/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 296/2014 Núm. Recurso: 48/2014

Resumen: ..., sinó de protegir un dret de crèdit que ja ha estat reconegut per sentència en una instància judicial. El mateix criteri ha inspirat altres pronunciaments d' aquest Tribunal, com ara el de la sentència que va dictar al recurs 243/2005 , amb data de vint-i-tres de juny, o el de la que va posar fi al recurs 488/2005, de deu d'octubre de dos mil sis, o, més recentment, el de la sentència 170/2011, de... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 296/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 48/2014 de 16 de Septiembre de 2014 Sentencia Civil Nº 296/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 48/2014, 16-09-2014...

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 94/2014 de 01 de Julio de 2014

Orden: Civil Fecha: 01/07/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Recurso: 94/2014

Resumen: ...la de tots els actes d'aquestes, i que es declarés responsable dels deutes socials el demandat. Davant la sentència de primera instància, que desestima de forma íntegra les pretensions del demandant, per manca de prova dels fets en què és basen, aquest hi ha interposat un recurs d'apel lació, en què al lega que, si no ha pogut acreditar tals fets, és perquè no tenia al seu abast els documents... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 94/2014 de 01 de Julio de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 94/2014, 01-07-2014...
49 Resultados