Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2011 por BACHS ESTANY, JOSE MARIA fallo : Desestima

Fallo: Desestima Orden: Civil Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Tribunal: AP - Barcelona Año: 2011

Sentencia Civil Nº 19/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 305/2010 de 01 de Febrero de 2011

Orden: Civil Fecha: 01/02/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 19/2011 Núm. Recurso: 305/2010

Resumen: ...que definitivament. Cal desestimar íntegrament el recurs i confirmar plenament la sentència d'instància. Quart. la íntegra desestimació del recurs i la plena confirmació de la sentència d'instància imposen al recurrent les costes de l'alçada ( art. 398 LEC ). BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 19/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 305/2010 de 01 de Febrero de 2011 Sentencia Civil Nº 19/2011, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 305/2010, 01-02-2011

Sentencia Civil Nº 395/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 654/2010 de 20 de Julio de 2011

Orden: Civil Fecha: 20/07/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 395/2011 Núm. Recurso: 654/2010

Resumen: .... Mientras fue administrador nadie le dijo que tuviera algún daño derivado de esa puerta. El cierre no beneficiará, en concreto, a nadie. La salida pudo ser por otro lugar. Tercero . La sentencia de instancia, de fecha 5-2-2010 (f. 277 y ss.), estima íntegramente la demanda y desestima íntegramente la reconvención. Estudia en primer lugar la reconvención por razones de sistemática y... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 395/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 654/2010 de 20 de Julio de 2011 Sentencia Civil Nº 395/2011, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 654/2010, 20-07-2011...

Sentencia Civil Nº 484/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 549/2010 de 13 de Octubre de 2011

Orden: Civil Fecha: 13/10/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 484/2011 Núm. Recurso: 549/2010

Resumen: BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 484/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 549/2010 de 13 de Octubre de 2011 Sentencia Civil Nº 484/2011, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 549/2010, 13-10-2011

Sentencia Civil Nº 41/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 491/2009 de 17 de Febrero de 2011

Orden: Civil Fecha: 17/02/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 41/2011 Núm. Recurso: 491/2009

Resumen: BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 41/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 491/2009 de 17 de Febrero de 2011 Sentencia Civil Nº 41/2011, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 491/2009, 17-02-2011

Sentencia Civil Nº 449/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 1101/2010 de 21 de Septiembre de 2011

Orden: Civil Fecha: 21/09/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 449/2011 Núm. Recurso: 1101/2010

Resumen: ...costes. De l'objecte d'aquest litigi en tenim precedents propers. Es tracta d'un cas gairebé del tot idèntic al tractat per aquest tribunal en la sentència de 2-3-2011 al Rotlle 598/2010 per fets succeïts el mateix 24-1-2009. En síntesi, en aquell cas els fets provats eren els següents: a) La part actora reclamava els danys resultants de la caiguda d'un arbre sobre el mur perimetral del jardí... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 449/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 1101/2010 de 21 de Septiembre de 2011 Sentencia Civil Nº 449/2011, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 1101/2010, 21-09-2011...

Sentencia Civil Nº 383/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 713/2010 de 18 de Julio de 2011

Orden: Civil Fecha: 18/07/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 383/2011 Núm. Recurso: 713/2010

Resumen: ...la audiencia previa celebrada el 27-4-2010 (f. 32 y ss. y DVD) la parte actora se ratifica en su demanda y la demandada en su excepción, manifestando no tener aún Auto de admisión del concurso. La actora invoca el art. 51 de la Ley concursal. Se desestima la excepción porque el art. 51 obliga a continuar el procedimiento si no hay reclamación del expediente por parte del Juzgado Mercantil. Se... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 383/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 713/2010 de 18 de Julio de 2011 Sentencia Civil Nº 383/2011, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 713/2010, 18-07-2011...

Sentencia Civil Nº 463/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 902/2010 de 30 de Septiembre de 2011

Orden: Civil Fecha: 30/09/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 463/2011 Núm. Recurso: 902/2010

Resumen: ...diligència (invoca les sents. Secc. 11a AP Barcelona de 3-9-2008 i Secc. 1a de 26-5-2008, sent. AP d' Àlaba de 5-7-2006 i 26-9-2006). i la mera adopció d eles normes reglamentàries de l'activitat no són suficients per a poder apreciar que l'agent va actuar diligentment ( sent. AP València 20-7-2007 ) sentència. En aquest sentit, entén també que no s'ha desplegat pels demsndats tot un seguit d'activitats... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 463/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 902/2010 de 30 de Septiembre de 2011 Sentencia Civil Nº 463/2011, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 902/2010, 30-09-2011...

Sentencia Civil Nº 160/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 390/2010 de 31 de Marzo de 2011

Orden: Civil Fecha: 31/03/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 160/2011 Núm. Recurso: 390/2010

Resumen: ...visto la máquina. No ha sido objeto de la pericia. Tercero . La sentencia de instancia, de fecha 4-12-2009 (f. 178 y ss.), estima íntegramente la demanda. Después de desestimar la falta de legitimación activa, que ya no es objeto de esta alzada, la sentencia desestima la excepción de contrato no cumplido opuesta por la parte demandada. Entiende que no está probado que en el... BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 160/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 390/2010 de 31 de Marzo de 2011 Sentencia Civil Nº 160/2011, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 390/2010, 31-03-2011

Sentencia Civil Nº 478/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 1024/2010 de 07 de Octubre de 2011

Orden: Civil Fecha: 07/10/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 478/2011 Núm. Recurso: 1024/2010

Resumen: ...l'anvers del contracte que ens ocupa. Altra cosa era el tipus d'interès moratori, que venia redactat en lletra petita i computat mensualment i que la sentència d'instància ja ha reduït. Tot el que ens ha de dur a desestimar íntegrament el recurs i a confirmar plenament la sentència d'instància. Cinquè. Les costes de l'alçada s'imposen per Llei a la part recurrent que ha de veure... BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 478/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 1024/2010 de 07 de Octubre de 2011 Sentencia Civil Nº 478/2011, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 1024/2010, 07-10-2011

Sentencia Civil Nº 305/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 151/2010 de 16 de Junio de 2011

Orden: Civil Fecha: 16/06/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 305/2011 Núm. Recurso: 151/2010

Resumen: ...fecha de escrituración más cercana. Invoca para sí la parte demandada la cláusula novena del contrato privado de venta, en su caso, como condición del propio mandato de compra. Se sorprende de que quiera la actora una suma exactamente igual al 5% que es la comisión habitual de intermediación. d) Consta que Caixa Terrassa desestimó la solicitud de crédito al ser el valor de tasación inferior... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 305/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 151/2010 de 16 de Junio de 2011 Sentencia Civil Nº 305/2011, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 151/2010, 16-06-2011...
87 Resultados