Jurisprudencia Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 1999 por BASSOLS MUNTADA, NURIA fallo : Desestima

Fallo: Desestima Orden: Civil Ponente: Bassols Muntada, Nuria Tribunal: TSJ Cataluña Año: 1999

Sentencia Civil Nº 35/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 38/1999 de 13 de Diciembre de 1999

Orden: Civil Fecha: 13/12/1999 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Sentencia: 35/1999 Núm. Recurso: 38/1999

Resumen: ...de la Llei Processal Civil , la qual cosa podria provocar que la susdita causa d'inadmissió del recurs es transformés en causa de desestimació dŽaquest. L' exigència de lŽ article 1707 de la llei Processal civil , pel que fa referència a la cita de les normes de l'ordenament jurídic o la jurisprudència que es considerin infringides ha estat interpretada de forma reiterada pel Tribunal Suprem... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Sentencia Civil Nº 35/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 38/1999 de 13 de Diciembre de 1999 Sentencia Civil Nº 35/1999, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 38/1999, 13-12-1999...

Sentencia Civil Nº 36/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 44/1998 de 23 de Diciembre de 1999

Orden: Civil Fecha: 23/12/1999 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Sentencia: 36/1999 Núm. Recurso: 44/1998

Resumen: ...del recurs per la via de lŽ article 1692.4 de la Llei dŽenjudiciament civil la infracció de lŽarticle 348 paràgraf segon del codi civil i de la doctrina legal contemplada en les sentències del Tribunal Suprem de 6 de maig de 1996, 5 de maig de 1991 i 26 de novembre de 1992 entre dŽaltres. A redòs de l Žesmentada jurisprudència la part que recorre addueix que sŽha incomplert l' exigència... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Sentencia Civil Nº 36/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 44/1998 de 23 de Diciembre de 1999 Sentencia Civil Nº 36/1999, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 44/1998, 23-12-1999...

Sentencia Civil Nº 24/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 27/1999 de 16 de Septiembre de 1999

Orden: Civil Fecha: 16/09/1999 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Sentencia: 24/1999 Núm. Recurso: 27/1999

Resumen: .... TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA Sala Civil y Penal T R A D U C I Ó N Casación núm. 27/99 S E N T E N C I A NÚM. 24 Excmo. Sr. Presidente: D. Guillermo Vidal Andreu Ilmos. Sres. Magistrados: Dª. Núria Bassols Muntada D. Lluís Puig i Ferriol En Barcelona, a dieciseis de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve. VISTO por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Sentencia Civil Nº 24/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 27/1999 de 16 de Septiembre de 1999 Sentencia Civil Nº 24/1999, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 27/1999, 16-09-1999...

Sentencia Civil Nº 21/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 8/1999 de 06 de Septiembre de 1999

Orden: Civil Fecha: 06/09/1999 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Sentencia: 21/1999 Núm. Recurso: 8/1999

Resumen: ...que la menor Elvira és filla extramatrimonial del senyor Esteban . Contra aquella resolució, el demandant sŽalçà en recurs dŽapel.lació davant lŽ Audiència Provincial, que en sentència de 30 de Novembre de 1998 desestimà el recurs dŽapel.lació i confirmà la sentència dictada en lŽinstància. Contra aquesta última resolució el defenent interposà un recurs de cassació i, en lŽescrit en el... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Sentencia Civil Nº 21/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 8/1999 de 06 de Septiembre de 1999 Sentencia Civil Nº 21/1999, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 8/1999, 06-09-1999...

Sentencia Civil Nº 28/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 20/1999 de 04 de Octubre de 1999

Orden: Civil Fecha: 04/10/1999 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Sentencia: 28/1999 Núm. Recurso: 20/1999

Resumen: ...primer intentà a redós de lŽ article 127 del Codi civil lŽinadmissió de la pretensió adduïda pel contrari per manca dŽun principi de prova dels fets en què sŽassentava lŽacció esgrimida , i de forma subsidiaria sŽoposà als interessos del senyor Gregorio negant de manera rotunda la paternitat al.legada. La sentència dictada en primera instància al.ludint a lŽ article 1214 del codi civil... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Sentencia Civil Nº 28/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 20/1999 de 04 de Octubre de 1999 Sentencia Civil Nº 28/1999, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 20/1999, 04-10-1999...

Sentencia Civil Nº 30/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 14/1999 de 11 de Octubre de 1999

Orden: Civil Fecha: 11/10/1999 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Sentencia: 30/1999 Núm. Recurso: 14/1999

Resumen: ...estat fixat com a preu de la compra-venda els 3.300.000 pts. que la part venedora declarava haver rebut de la compradora. SEGON.- El primer dels motius de cassació es planteja a redòs de lŽ article 1692.4 de la Llei dŽenjudiciament civil al.ludint la part que recorre a una infracció de les normes de lŽordenament jurídic o de la jurisprudència aplicables al debat. En concret es determina com a... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Sentencia Civil Nº 30/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 14/1999 de 11 de Octubre de 1999 Sentencia Civil Nº 30/1999, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 14/1999, 11-10-1999...
6 Resultados