Jurisprudencia Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 1997 por BRUGUERA MANTE, ANTONIO fallo : Desestima

Filtros

Orden

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Fallo: Desestima Orden: Civil Ponente: Bruguera Mante, Antonio Tribunal: TSJ Cataluña Año: 1997

Sentencia Civil Nº 3/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 28/1995 de 02 de Febrero de 1997

Orden: Civil Fecha: 02/02/1997 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bruguera Mante, Antonio Núm. Sentencia: 3/1997 Núm. Recurso: 28/1995

Resumen: ..., 19 de setembre i 26 d'octubre de 1994, dos de 24 de gener, de 16 d'abril i 22 de maig de 1996 , etc.) del carácter extraordinari del recurs de revisió es deriva duna manera indubtable que correspon al recurrent acreditar el diá en qué va tenir coneixement del frau, per tal de computar el termini de 3 mesos de l' art. 1798 de la Llei de procediment civil ; 'dies a quo' que factor ha de provar amb... ...BRUGUERA MANTE, ANTONIO Sentencia Civil Nº 3/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 28/1995 de 02 de Febrero de 1997 Sentencia Civil Nº 3/1997, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 28/1995, 02-02-1997...

Sentencia Civil Nº 27/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 48/1996 de 23 de Septiembre de 1997

Orden: Civil Fecha: 23/09/1997 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bruguera Mante, Antonio Núm. Sentencia: 27/1997 Núm. Recurso: 48/1996

Resumen: ...causant va morir l'any 1973, iyper tant, la norma aplicable és l' art. 243 de la Compilació del ret Civil de Catalunya de 1960 , segons el qual, literalment, L'atorgament de testamenis revocará els, codicils... ...BRUGUERA MANTE, ANTONIO Sentencia Civil Nº 27/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 48/1996 de 23 de Septiembre de 1997 Sentencia Civil Nº 27/1997, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 48/1996, 23-09-1997...

Sentencia Civil Nº 6/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 3/1996 de 10 de Marzo de 1997

Orden: Civil Fecha: 10/03/1997 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bruguera Mante, Antonio Núm. Sentencia: 6/1997 Núm. Recurso: 3/1996

Resumen: ...com conseqüéncia de l'activitat desenvolupada per la Sra. Valentina durant aquell període. QUART.- El primer motiu de cassació discorre per la vía processal de l' ordinal 4rt de l'art. 1692 de la Llei d'enjudiciament civil i denúncia infracció, per falta d'aplicació, de l' articie 1249 del Codi Civil i aplicació indeguda del 1253 del mateix Codi , considerant també conculcades 'les normes... ...BRUGUERA MANTE, ANTONIO Sentencia Civil Nº 6/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 3/1996 de 10 de Marzo de 1997 Sentencia Civil Nº 6/1997, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 3/1996, 10-03-1997...

Sentencia Civil Nº 28/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 15/1997 de 23 de Septiembre de 1997

Orden: Civil Fecha: 23/09/1997 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bruguera Mante, Antonio Núm. Sentencia: 28/1997 Núm. Recurso: 15/1997

Resumen: ...l'usucapió, l'Audiéncia no ha vulnerat l' art. 342 de la Compilació de 1960 com aquest segon motiu ho preten, i per tant procedeix també desestimar-lo. CINQUÉ- I el quart motiu de cassació s'articula igualment a l'empar del núm. 4rt de l'art. 1692 de la llei processal i denuncia violació del núm. 3 de l'art. 1553 de la lleí d'enjudiciament civil i de la jurisprudéncia que esmenta. Diu que la... ...BRUGUERA MANTE, ANTONIO Sentencia Civil Nº 28/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 15/1997 de 23 de Septiembre de 1997 Sentencia Civil Nº 28/1997, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 15/1997, 23-09-1997...
4 Resultados