Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Girona del año 2011 por FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL fallo : Desestima

Fallo: Desestima Orden: Civil Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Tribunal: AP - Girona Año: 2011

Sentencia Civil Nº 194/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 136/2011 de 04 de Mayo de 2011

Orden: Civil Fecha: 04/05/2011 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 194/2011 Núm. Recurso: 136/2011

Resumen: ...que en aquesta segona instància no podem entrar a analitzar un fet nou com el que fonamenta aquest motiu del recurs. Amb això n'hi hauria prou per desestimar-lo. Només volem afegir, tornant a situar la discrepància en el preu en els termes en què es va plantejar a primera instància, que com molt bé diu la sentència impugnada, la pericial presentada a fi i efecte de demostrar una facturació... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 194/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 136/2011 de 04 de Mayo de 2011 Sentencia Civil Nº 194/2011, AP - Girona, Sec. 2, Rec 136/2011, 04-05-2011...

Sentencia Civil Nº 228/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 174/2011 de 23 de Mayo de 2011

Orden: Civil Fecha: 23/05/2011 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 228/2011 Núm. Recurso: 174/2011

Resumen: ...de 2.007 dèiem: "una cuestión nueva no puede tomarse en consideración como base de la resolución que ponga fin al presente grado jurisdiccional. Y ello por impedirlo el principio "pendente apellatione nihil innovetur" hoy recogido en el artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que se refiere al objeto del recurso de apelación identificándolo con el de la primera instancia al... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 228/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 174/2011 de 23 de Mayo de 2011 Sentencia Civil Nº 228/2011, AP - Girona, Sec. 2, Rec 174/2011, 23-05-2011...

Sentencia Civil Nº 189/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 171/2011 de 02 de Mayo de 2011

Orden: Civil Fecha: 02/05/2011 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 189/2011 Núm. Recurso: 171/2011

Resumen: ...inspecció tècnica de vehicles és el canvi de la caixa del camió, aquesta modificació no consta en absolut que la fes la venedora, que fins i tot es va oferir per posar uns laterals o barana de tancament a la caixa. Per tot el que hem exposat, és procedent desestimar el recurs, ja que la tesi del demandant en el sentit que la inhabilitat de l'objecte de la venda ha estat causada per una actuació de la... FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 189/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 171/2011 de 02 de Mayo de 2011 Sentencia Civil Nº 189/2011, AP - Girona, Sec. 2, Rec 171/2011, 02-05-2011

Sentencia Civil Nº 158/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 112/2011 de 11 de Abril de 2011

Orden: Civil Fecha: 11/04/2011 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 158/2011 Núm. Recurso: 112/2011

Resumen: ...plazo para la obtención de dicha financiación, pasado el cual sin obtenerla se resolvería el contrato. En caso contrario deberíamos llegar a la absurda consecuencia que la perfección del contrato podría aplazarse "sine die" a conveniencia de la compradora hasta que la consiguiese, lo que contravendría frontalmente lo dispuesto en el artículo 1.256 del Código Civil español. Tampoco se compadece... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 158/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 112/2011 de 11 de Abril de 2011 Sentencia Civil Nº 158/2011, AP - Girona, Sec. 2, Rec 112/2011, 11-04-2011...

Sentencia Civil Nº 213/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 124/2011 de 16 de Mayo de 2011

Orden: Civil Fecha: 16/05/2011 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 213/2011 Núm. Recurso: 124/2011

Resumen: ...evident que la causa de resolució no existeix. Cal recordar que l' article 1.158 del Codi Civil espanyol permet que el compliment de les obligacions el pugui fer no només l'obligat segons el contracte, sinó també qualsevol altra persona, ja tingui o no interès en el compliment. Per altra banda, és ben evident que aquí no concorre el supòsit previst a l' article 1.161 de la mateixa llei , que... FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 213/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 124/2011 de 16 de Mayo de 2011 Sentencia Civil Nº 213/2011, AP - Girona, Sec. 2, Rec 124/2011, 16-05-2011

Sentencia Civil Nº 260/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 191/2011 de 08 de Junio de 2011

Orden: Civil Fecha: 08/06/2011 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 260/2011 Núm. Recurso: 191/2011

Resumen: ...la ejecución correcta del contrato". Sobre la base d'aquesta jurisprudència podem afirmar, com a primera premissa jurídica del tema, que la resolució del contracte per incompliment, d'acord amb l' article 1.124 del Codi Civil espanyol , només serà possible si una de les parts ha acomplert d'una manera substancial les seves obligacions contractuals i l'altra no, i que aquest incompliment ha de... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 260/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 191/2011 de 08 de Junio de 2011 Sentencia Civil Nº 260/2011, AP - Girona, Sec. 2, Rec 191/2011, 08-06-2011...

Sentencia Civil Nº 246/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 195/2011 de 01 de Junio de 2011

Orden: Civil Fecha: 01/06/2011 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 246/2011 Núm. Recurso: 195/2011

Resumen: FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 246/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 195/2011 de 01 de Junio de 2011 Sentencia Civil Nº 246/2011, AP - Girona, Sec. 2, Rec 195/2011, 01-06-2011

Sentencia Civil Nº 211/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 140/2011 de 16 de Mayo de 2011

Orden: Civil Fecha: 16/05/2011 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 211/2011 Núm. Recurso: 140/2011

Resumen: ...procedent desestimar el recurs. TERCER. De conformitat amb l' article 398.1 de la LEC imposem les costes de la segona instància a la part apel·lant. FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 211/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 140/2011 de 16 de Mayo de 2011 Sentencia Civil Nº 211/2011, AP - Girona, Sec. 2, Rec 140/2011, 16-05-2011

Sentencia Civil Nº 247/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 215/2011 de 01 de Junio de 2011

Orden: Civil Fecha: 01/06/2011 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 247/2011 Núm. Recurso: 215/2011

Resumen: .... Dionisio a qui hauria d'exigir el lliurament de la certificació si considera que en té dret, és a la societat amb la que va contractar. Això ens aboca a desestimar també la demanda reconvencional. QUART. Costes. De conformitat amb l' article 398.2 de la LEC no imposem les costes de la segona instància a cap dels apel·lants ja que els dos recursos han estat estimats. Pel que fa a les... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 247/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 215/2011 de 01 de Junio de 2011 Sentencia Civil Nº 247/2011, AP - Girona, Sec. 2, Rec 215/2011, 01-06-2011...

Sentencia Civil Nº 205/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 161/2011 de 09 de Mayo de 2011

Orden: Civil Fecha: 09/05/2011 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 205/2011 Núm. Recurso: 161/2011

Resumen: FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 205/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 161/2011 de 09 de Mayo de 2011 Sentencia Civil Nº 205/2011, AP - Girona, Sec. 2, Rec 161/2011, 09-05-2011
54 Resultados