Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Lleida del año 2012 por GUILAÑA FOIX, ALBERTO fallo : Desestima tipo : Sentencia

Fallo: Desestima Orden: Civil Ponente: Guilaña Foix, Alberto Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Lleida Año: 2012

Sentencia Civil Nº 173/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 26/2012 de 26 de Abril de 2012

Orden: Civil Fecha: 26/04/2012 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Guilaña Foix, Alberto Núm. Sentencia: 173/2012 Núm. Recurso: 26/2012

Resumen: ...de una quasi custodia compartida amb pernoctes freqüents inter setmanals dels fills amb el pare. Per últim s'al·lega l'existència d'errors en les valoracions efectuades per l'informe del SATAF. Es demana en definitiva l'estimació de la demanda l'establiment d'un règim de custodia compartida deixant sense efecte la pensió d'aliments fixada a la sentència de divorci i establint quina ha de ser la... ...GUILAÑA FOIX, ALBERTO Sentencia Civil Nº 173/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 26/2012 de 26 de Abril de 2012 Sentencia Civil Nº 173/2012, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 26/2012, 26-04-2012...

Sentencia Civil Nº 266/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 400/2011 de 02 de Julio de 2012

Orden: Civil Fecha: 02/07/2012 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Guilaña Foix, Alberto Núm. Sentencia: 266/2012 Núm. Recurso: 400/2011

Resumen: ...atès que la interpretació que en fa el jutge de que cal dividir per tres el deute i considerar a la pròpia societat com una part és una interpretació mancada de recolzament jurídic. La part demandada així mateix s'oposa a la sentència tot al·legant un vici de nul·litat a l'haver resol el conflicte de competència internacional el Sr Secretari mitjançant decret quan corresponia que fos el jutge... ...GUILAÑA FOIX, ALBERTO Sentencia Civil Nº 266/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 400/2011 de 02 de Julio de 2012 Sentencia Civil Nº 266/2012, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 400/2011, 02-07-2012...

Sentencia Civil Nº 364/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 568/2011 de 04 de Octubre de 2012

Orden: Civil Fecha: 04/10/2012 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Guilaña Foix, Alberto Núm. Sentencia: 364/2012 Núm. Recurso: 568/2011

Resumen: ...circunstancias del caso, pero sin negar en ningún caso al juzgador la facultad de valorar el informe pericial" diuen les Sentències de 30 març 1984 i 6 febrer 1987 ), de manera que ni els articles 1242 i 1243 del Codi Civil ni el 632 de l'anterior Ley de Enjuiciamiento Civil tenen el caràcter de valoratius de prova, doncs la prova pericial és de lliure apreciació pel Jutge (Sentències de 17 juny , 17... ...GUILAÑA FOIX, ALBERTO Sentencia Civil Nº 364/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 568/2011 de 04 de Octubre de 2012 Sentencia Civil Nº 364/2012, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 568/2011, 04-10-2012...

Sentencia Civil Nº 264/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 370/2011 de 02 de Julio de 2012

Orden: Civil Fecha: 02/07/2012 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Guilaña Foix, Alberto Núm. Sentencia: 264/2012 Núm. Recurso: 370/2011

Resumen: ...recurs i demana la íntegra confirmació de la sentència de primera instància. SEGON . Com a qüestió prèvia introductòria relativa a que és el precari i quin és el procediment adequat per a resoldre sobre aquell, cal recordar que la institució del precari engloba tota situació possessòria que pot cessar a voluntat del titular del dret de propietat. Pot provenir, mancant títol, d'una situació de fet... ...GUILAÑA FOIX, ALBERTO Sentencia Civil Nº 264/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 370/2011 de 02 de Julio de 2012 Sentencia Civil Nº 264/2012, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 370/2011, 02-07-2012...

Sentencia Civil Nº 183/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 236/2011 de 03 de Mayo de 2012

Orden: Civil Fecha: 03/05/2012 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Guilaña Foix, Alberto Núm. Sentencia: 183/2012 Núm. Recurso: 236/2011

Resumen: ...recurs i demana la íntegra confirmació de la sentència de primera instància. SEGON . Un cop salvats en primera instància els obstacles processals i sent objecte de controvèrsia en aquesta segona instància solament la determinació de quin és el preu just que correspon percebre a Doña. Crescencia pel seu dictamen pericial, cal començar per recordar que en aquesta segona instància es va practicar... ...GUILAÑA FOIX, ALBERTO Sentencia Civil Nº 183/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 236/2011 de 03 de Mayo de 2012 Sentencia Civil Nº 183/2012, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 236/2011, 03-05-2012...

Sentencia Civil Nº 386/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 576/2011 de 23 de Octubre de 2012

Orden: Civil Fecha: 23/10/2012 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Guilaña Foix, Alberto Núm. Sentencia: 386/2012 Núm. Recurso: 576/2011

Resumen: ...lloc, perquè com de fet ja es va denunciar en primera instància, no és possible al·legar compensació en la forma que es va fer sense haver-ho anunciat prèviament a la part actora per tal de que es podés defensar, la qual cosa li causa indefensió. Es demana en definitiva es deixi sense efecte la sentència de primera instància i per contra se'n dicti una de nova que estimi els pediments de la part... ...GUILAÑA FOIX, ALBERTO Sentencia Civil Nº 386/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 576/2011 de 23 de Octubre de 2012 Sentencia Civil Nº 386/2012, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 576/2011, 23-10-2012...

Sentencia Civil Nº 68/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 105/2011 de 16 de Febrero de 2012

Orden: Civil Fecha: 16/02/2012 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Guilaña Foix, Alberto Núm. Sentencia: 68/2012 Núm. Recurso: 105/2011

Resumen: ...així mateix la sentència i fonamenta el seu recurs en l'al·legació de defecte legal en la manera de proposar la demanda ja que una de les pètites s'efectua mitjançant altressí de forma totalment inadequada; s'oposa així mateix al pagament dels rebuts de l'aigua i insisteix en que l'exagerat de l'import és per causa de la part arrendadora que fa ús de l'aigua per regar el seu hort i que no s'ha... ...GUILAÑA FOIX, ALBERTO Sentencia Civil Nº 68/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 105/2011 de 16 de Febrero de 2012 Sentencia Civil Nº 68/2012, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 105/2011, 16-02-2012...

Sentencia Civil Nº 98/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 207/2011 de 08 de Marzo de 2012

Orden: Civil Fecha: 08/03/2012 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Guilaña Foix, Alberto Núm. Sentencia: 98/2012 Núm. Recurso: 207/2011

Resumen: ...PRIMER. La part demandada recorre contra la sentència de primera instància i ho fa centrant el seu recurs exclusivament en dos qüestions, quines són: per una part, la relativa al règim de visites ja que la sentència de primera instància fixa caps de setmana alterns i l'apel·lant entén que solament haurien d'esser un sol cap de setmana al mes; per un altra part, i íntimament relacionat amb el... ...GUILAÑA FOIX, ALBERTO Sentencia Civil Nº 98/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 207/2011 de 08 de Marzo de 2012 Sentencia Civil Nº 98/2012, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 207/2011, 08-03-2012...

Sentencia Civil Nº 82/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 203/2011 de 01 de Marzo de 2012

Orden: Civil Fecha: 01/03/2012 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Guilaña Foix, Alberto Núm. Sentencia: 82/2012 Núm. Recurso: 203/2011

Resumen: ...i demana la íntegra confirmació de la sentència de primera instància. SEGON . Pel que fa al primer dels motius de recurs i relatiu al defecte en la convocatòria, fonamenta la part apel·lant el seu recurs en el fet de que en l'ordre del dia hi constava " Informació de l'oferta presentada per telefònica per a la instal·lació d'una antena de telefonia a l'edifici " i en cap cas es parlava... ...GUILAÑA FOIX, ALBERTO Sentencia Civil Nº 82/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 203/2011 de 01 de Marzo de 2012 Sentencia Civil Nº 82/2012, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 203/2011, 01-03-2012...

Sentencia Civil Nº 1/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 461/2011 de 04 de Enero de 2012

Orden: Civil Fecha: 04/01/2012 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Guilaña Foix, Alberto Núm. Sentencia: 1/2012 Núm. Recurso: 461/2011

Resumen: ...PRIMER. La part actora recorre contra la sentència de primera instància i ho fa al·legant error de valoració per part de la jutge a quo atès que no ha tingut en compte que, pel que fa al regim de visites, ambdues parts estan d'acord amb la supressió de les visites inter setmanals i la sentència el que fa és limitar-les a la tarda sense pernocta de forma totalment incongruent amb els pediments... ...GUILAÑA FOIX, ALBERTO Sentencia Civil Nº 1/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 461/2011 de 04 de Enero de 2012 Sentencia Civil Nº 1/2012, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 461/2011, 04-01-2012...
98 Resultados