Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Lleida del año 2012 por GUILAÑA FOIX, ALBERTO fallo : Desestima

Fallo: Desestima Orden: Civil Ponente: Guilaña Foix, Alberto Tribunal: AP - Lleida Año: 2012

Sentencia Civil Nº 173/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 26/2012 de 26 de Abril de 2012

Orden: Civil Fecha: 26/04/2012 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Guilaña Foix, Alberto Núm. Sentencia: 173/2012 Núm. Recurso: 26/2012

Resumen: GUILAÑA FOIX, ALBERTO Sentencia Civil Nº 173/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 26/2012 de 26 de Abril de 2012 Sentencia Civil Nº 173/2012, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 26/2012, 26-04-2012

Sentencia Civil Nº 266/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 400/2011 de 02 de Julio de 2012

Orden: Civil Fecha: 02/07/2012 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Guilaña Foix, Alberto Núm. Sentencia: 266/2012 Núm. Recurso: 400/2011

Resumen: GUILAÑA FOIX, ALBERTO Sentencia Civil Nº 266/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 400/2011 de 02 de Julio de 2012 Sentencia Civil Nº 266/2012, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 400/2011, 02-07-2012

Sentencia Civil Nº 364/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 568/2011 de 04 de Octubre de 2012

Orden: Civil Fecha: 04/10/2012 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Guilaña Foix, Alberto Núm. Sentencia: 364/2012 Núm. Recurso: 568/2011

Resumen: ...circunstancias del caso, pero sin negar en ningún caso al juzgador la facultad de valorar el informe pericial" diuen les Sentències de 30 març 1984 i 6 febrer 1987 ), de manera que ni els articles 1242 i 1243 del Codi Civil ni el 632 de l'anterior Ley de Enjuiciamiento Civil tenen el caràcter de valoratius de prova, doncs la prova pericial és de lliure apreciació pel Jutge (Sentències de 17 juny , 17... GUILAÑA FOIX, ALBERTO Sentencia Civil Nº 364/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 568/2011 de 04 de Octubre de 2012 Sentencia Civil Nº 364/2012, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 568/2011, 04-10-2012

Sentencia Civil Nº 264/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 370/2011 de 02 de Julio de 2012

Orden: Civil Fecha: 02/07/2012 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Guilaña Foix, Alberto Núm. Sentencia: 264/2012 Núm. Recurso: 370/2011

Resumen: ...la mera liberalidad o tolerancia de su propietario o poseedor real, de cuya voluntad depende poner término a su tolerancia; dicho concepto es una creación doctrinal y jurisprudencial a partir de los términos del artículo 1565.3 de la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil , que no se reduce a la noción estricta del precario en el Derecho romano, sino que amplía los límites del mismo a otros... GUILAÑA FOIX, ALBERTO Sentencia Civil Nº 264/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 370/2011 de 02 de Julio de 2012 Sentencia Civil Nº 264/2012, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 370/2011, 02-07-2012

Sentencia Civil Nº 183/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 236/2011 de 03 de Mayo de 2012

Orden: Civil Fecha: 03/05/2012 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Guilaña Foix, Alberto Núm. Sentencia: 183/2012 Núm. Recurso: 236/2011

Resumen: GUILAÑA FOIX, ALBERTO Sentencia Civil Nº 183/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 236/2011 de 03 de Mayo de 2012 Sentencia Civil Nº 183/2012, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 236/2011, 03-05-2012

Sentencia Civil Nº 386/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 576/2011 de 23 de Octubre de 2012

Orden: Civil Fecha: 23/10/2012 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Guilaña Foix, Alberto Núm. Sentencia: 386/2012 Núm. Recurso: 576/2011

Resumen: GUILAÑA FOIX, ALBERTO Sentencia Civil Nº 386/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 576/2011 de 23 de Octubre de 2012 Sentencia Civil Nº 386/2012, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 576/2011, 23-10-2012

Sentencia Civil Nº 68/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 105/2011 de 16 de Febrero de 2012

Orden: Civil Fecha: 16/02/2012 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Guilaña Foix, Alberto Núm. Sentencia: 68/2012 Núm. Recurso: 105/2011

Resumen: ...pròpia part actora acompanya. Sigui com sigui, a manca d'argumentacions més sòlides, haurem de mantenir la valoració feta per la jutge a quo, i en conseqüència desestimar aquell motiu de recurs. CINQUÈ. Atès el que disposa l' article 394 de la LEC i a l' haver-se estimat parcialment el recurs d'apel·lació de la part actora i desestimat totalment el de la part demandada, no escau fer expressa... GUILAÑA FOIX, ALBERTO Sentencia Civil Nº 68/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 105/2011 de 16 de Febrero de 2012 Sentencia Civil Nº 68/2012, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 105/2011, 16-02-2012

Sentencia Civil Nº 98/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 207/2011 de 08 de Marzo de 2012

Orden: Civil Fecha: 08/03/2012 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Guilaña Foix, Alberto Núm. Sentencia: 98/2012 Núm. Recurso: 207/2011

Resumen: GUILAÑA FOIX, ALBERTO Sentencia Civil Nº 98/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 207/2011 de 08 de Marzo de 2012 Sentencia Civil Nº 98/2012, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 207/2011, 08-03-2012

Sentencia Civil Nº 82/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 203/2011 de 01 de Marzo de 2012

Orden: Civil Fecha: 01/03/2012 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Guilaña Foix, Alberto Núm. Sentencia: 82/2012 Núm. Recurso: 203/2011

Resumen: GUILAÑA FOIX, ALBERTO Sentencia Civil Nº 82/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 203/2011 de 01 de Marzo de 2012 Sentencia Civil Nº 82/2012, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 203/2011, 01-03-2012

Sentencia Civil Nº 1/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 461/2011 de 04 de Enero de 2012

Orden: Civil Fecha: 04/01/2012 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Guilaña Foix, Alberto Núm. Sentencia: 1/2012 Núm. Recurso: 461/2011

Resumen: ...sotmetre'l a un viatge just abans de l'inici de l'escola. Per altra banda, tampoc considerem ajustat que la major part del temps de lleure el tingui un dels progenitors sobre l'altre, raó per la que està ben acordat els caps de setmana alterns. La incongruència que es denuncia no existeix i per tant escau ratificar aquest extrem de la sentència i desestimar aquest motiu del recurs. TERCER. El segon... GUILAÑA FOIX, ALBERTO Sentencia Civil Nº 1/2012, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 461/2011 de 04 de Enero de 2012 Sentencia Civil Nº 1/2012, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 461/2011, 04-01-2012
98 Resultados