Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2011 por URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC fallo : Desestima tipo : Sentencia

Fallo: Desestima Orden: Penal Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Barcelona Año: 2011

Sentencia Penal Nº 549/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 251/2011 de 07 de Octubre de 2011

Orden: Penal Fecha: 07/10/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 549/2011 Núm. Recurso: 251/2011

Resumen: ...que aquest Tribunal valori de forma diversa a com les va valorar la jutgessa del penal. Tercer. Essent que es desestima el recurs de l'acusadora particular, però també l'adhesió al mateix formulada pel Ministeri Fiscal, les costes d'aquesta instància s'han de declarar d'ofici, perquè no hi ha justificació a un tractament divers entre la recurrent i l'adherit, al qual no es podem imposar les... ...URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 549/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 251/2011 de 07 de Octubre de 2011 Sentencia Penal Nº 549/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 251/2011, 07-10-2011...

Sentencia Penal Nº 159/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 59/2011 de 15 de Marzo de 2011

Orden: Penal Fecha: 15/03/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 159/2011 Núm. Recurso: 59/2011

Resumen: ...estuviéramos hablando de hechos totalmente aislados, pero tal y como se acreditó en el acto del juicio, la Sra. Raquel ha estado sufriendo de forma continuada malos tratos ". A banda d'això, la recurrent discrepa de la valoració que de las proves personals efectuà el Jutge del penal, centrant la seva argumentació en que " como numerosísima jurisprudencia ha establecido, la declaración de la víctima puede... ...URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 159/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 59/2011 de 15 de Marzo de 2011 Sentencia Penal Nº 159/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 59/2011, 15-03-2011...

Sentencia Penal Nº 382/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 155/2011 de 14 de Junio de 2011

Orden: Penal Fecha: 14/06/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 382/2011 Núm. Recurso: 155/2011

Resumen: ...interviniera en hurto alguno ", i en el segon " que la pena impuesta al Sr. Modesto es excesiva atendiendo a las circunstancias de los hechos ". Segon. El primer motiu del recurs s'ha de rebutjar, perquè del visionat de la gravació del judici resulta manifest l'encert de la motivació sobre la valoració de la prova personal practicada que reflecteix el fonament de dret primer de la sentència... ...URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 382/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 155/2011 de 14 de Junio de 2011 Sentencia Penal Nº 382/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 155/2011, 14-06-2011...

Sentencia Penal Nº 255/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 111/2011 de 26 de Abril de 2011

Orden: Penal Fecha: 26/04/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 255/2011 Núm. Recurso: 111/2011

Resumen: ...reflectida en la sentència recorreguda, valoració imparcial que no només està raonada, sinó que és raonable, l'hem de mantenir, i no substituir per la parcial de qui té interès personal en el resultat del procés. Tercer. D'acord amb els articles 240.2n de la Llei d'enjudiciament criminal i 123 del Codi penal , s'escau imposar l'apel·lant les costes causades en aquesta instància. Primer. L'apel·lant combat la sentència dictada en primera instància adduint un únic motiu d'impugnació, que enuncia " error en la apreciación de la prueba ", enunciat el desenvolupament del qual és purament abstracte, amb citacions doctrinals i jurisprudencials que ningú pot discutir, però sense concreció en el cas que ens ocupa, i que conté una afirmació segons la qual " el juzgador ha... URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 255/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 111/2011 de 26 de Abril de 2011 Sentencia Penal Nº 255/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 111/2011, 26-04-2011

Sentencia Penal Nº 532/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 239/2011 de 29 de Septiembre de 2011

Orden: Penal Fecha: 29/09/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 532/2011 Núm. Recurso: 239/2011

Resumen: ...resposta la excusa de la confusió no del dia però sí de l'hora del judici, confusió que una persona mínimament curosa no hagués patit respecte d'un acte tan rellevant com és el d'un judici penal per a la persona acusada. El motiu es desestima. Tercer. Pel que fa al segon motiu del recurs, l'apel·lant qüestiona que el testimoniatge de Silvia pugui fonamentar una sentència de condemna, i com... ...URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 532/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 239/2011 de 29 de Septiembre de 2011 Sentencia Penal Nº 532/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 239/2011, 29-09-2011...

Sentencia Penal Nº 489/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 219/2011 de 07 de Septiembre de 2011

Orden: Penal Fecha: 07/09/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 489/2011 Núm. Recurso: 219/2011

Resumen: ...poden predicar de la valoració de les proves personals que reflecteix el fonament de dret primer de la sentència recorreguda, valoració que no només està raonada, sinó que és raonable, i aquesta valoració imparcial del jutge del penal, de les proves produïdes davant seu, amb plenitud d'immediació i amb totes les garanties, no pot ser substituïda per la parcial de qui té interès personal en el resultat... ...URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 489/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 219/2011 de 07 de Septiembre de 2011 Sentencia Penal Nº 489/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 219/2011, 07-09-2011...

Sentencia Penal Nº 69/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 226/2010 de 03 de Febrero de 2011

Orden: Penal Fecha: 03/02/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 69/2011 Núm. Recurso: 226/2010

Resumen: ...Primer. L'apel·lant combat la sentència absolutòria dictada en primera instància per un únic motiu, que no enuncia però respon a l'enunciat "error en l'apreciació de la prova", doncs sosté que " la sentencia recoge que no están acreditadas las presuntas amenazas proferidas por el acusado a su esposa " quan totes les manifestacions d'aquesta " son coherentes de principio a fin ". Segon... ...URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 69/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 226/2010 de 03 de Febrero de 2011 Sentencia Penal Nº 69/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 226/2010, 03-02-2011...

Sentencia Penal Nº 343/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 143/2011 de 31 de Mayo de 2011

Orden: Penal Fecha: 31/05/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 343/2011 Núm. Recurso: 143/2011

Resumen: ...arbitrària; i que defectes d'aquest tipus no es poden predicar de la valoració de les proves personals que queda reflectida en el fonament de dret tercer de la sentència recorreguda, valoració que no només està raonada, sinó que és raonable; la valoració imparcial de la jutgessa del penal, de les proves produïdes davant seu, amb plenitud d'immediació i amb totes les garanties, no pot ser substituïda per la... ...(4 - 8%: hachís) ". El recurs es desestima. Quart. D'acord amb els articles 240.2n de la Llei d'enjudiciament criminal i 123 del Codi penal , s'escau imposar l'apel·lant les costes causades en aquesta instància. URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 343/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 143/2011 de 31 de Mayo de 2011 Sentencia Penal Nº 343/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 143/2011, 31-05-2011

Sentencia Penal Nº 96/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 27/2011 de 15 de Febrero de 2011

Orden: Penal Fecha: 15/02/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 96/2011 Núm. Recurso: 27/2011

Resumen: ...recurs no té ni cap ni peus, perquè, tot i equivocant-se en la determinació del límit superior de la pena inferior en grau a la prevista a l'apartat 1r de l'article 153 del Codi penal , que el fonament jurídic quart de la sentència apel·lada diu és de 9 mesos de presó, quan és de 6, límit inferior de la pena no degradada ( article 70.1.2a del Codi penal ), el jutge del penal imposà la pena mínima... ...URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 96/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 27/2011 de 15 de Febrero de 2011 Sentencia Penal Nº 96/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 27/2011, 15-02-2011...

Sentencia Penal Nº 392/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 167/2011 de 16 de Junio de 2011

Orden: Penal Fecha: 16/06/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 392/2011 Núm. Recurso: 167/2011

Resumen: ...vehicles, excepte que qui els fa justifiqui una finalitat diferent i incompatible, cosa que no succeí en aquest cas. No es pot retreure, doncs, amb un mínim de rigor, que la jutgessa del penal valorés com de càrrec prova que no ho era, o valorés incorrectament la prova de càrrec practicada, i, en conseqüència, escau desestimar el recurs. Tercer. D'acord amb els articles 240.2n de la Llei... ...URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 392/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 167/2011 de 16 de Junio de 2011 Sentencia Penal Nº 392/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 167/2011, 16-06-2011...
84 Resultados