Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2011 por URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC fallo : Desestima

Fallo: Desestima Orden: Penal Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Tribunal: AP - Barcelona Año: 2011

Sentencia Penal Nº 549/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 251/2011 de 07 de Octubre de 2011

Orden: Penal Fecha: 07/10/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 549/2011 Núm. Recurso: 251/2011

Resumen: ...que aquest Tribunal valori de forma diversa a com les va valorar la jutgessa del penal. Tercer. Essent que es desestima el recurs de l'acusadora particular, però també l'adhesió al mateix formulada pel Ministeri Fiscal, les costes d'aquesta instància s'han de declarar d'ofici, perquè no hi ha justificació a un tractament divers entre la recurrent i l'adherit, al qual no es podem imposar les... ...URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 549/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 251/2011 de 07 de Octubre de 2011 Sentencia Penal Nº 549/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 251/2011, 07-10-2011...

Sentencia Penal Nº 159/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 59/2011 de 15 de Marzo de 2011

Orden: Penal Fecha: 15/03/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 159/2011 Núm. Recurso: 59/2011

Resumen: ..., a la que haurien seguit d'altres, de manera que, per l'extraordinari desfasament temporal entre els episodis de l'any 2002 i els de l'any 2006, no es possible sostenir amb fonament que tots s'integraren en una unitat delictiva per raó d'habitualitat, per evident manca de la proximitat temporal a que fa esment l' article 173.3 del Codi penal , com a element configuratiu, juntament amb el criteri... ...URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 159/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 59/2011 de 15 de Marzo de 2011 Sentencia Penal Nº 159/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 59/2011, 15-03-2011...

Sentencia Penal Nº 382/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 155/2011 de 14 de Junio de 2011

Orden: Penal Fecha: 14/06/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 382/2011 Núm. Recurso: 155/2011

Resumen: ...privativa de llibertat per l'expulsió del territori espanyol del condemnat estranger no resident legalment a Espanya constitueix regla general, conforme a l' article 89.1 del Codi penal, i les al·legacions que l'apel·lant fa al recurs sobre el seu arrelament a Espanya són això, simples al·legacions, sense cap mena de prova que les justifiqui, el que impedeix fer motivadament excepció a la regla... . Quart. D'acord amb els articles 240.2n de la Llei d'enjudiciament criminal i 123 del Codi penal, s'escau imposar l'apel·lant les costes causades en aquesta instància. URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 382/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 155/2011 de 14 de Junio de 2011 Sentencia Penal Nº 382/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 155/2011, 14-06-2011

Sentencia Penal Nº 255/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 111/2011 de 26 de Abril de 2011

Orden: Penal Fecha: 26/04/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 255/2011 Núm. Recurso: 111/2011

Resumen: ...reflectida en la sentència recorreguda, valoració imparcial que no només està raonada, sinó que és raonable, l'hem de mantenir, i no substituir per la parcial de qui té interès personal en el resultat del procés. Tercer. D'acord amb els articles 240.2n de la Llei d'enjudiciament criminal i 123 del Codi penal , s'escau imposar l'apel·lant les costes causades en aquesta instància. URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 255/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 111/2011 de 26 de Abril de 2011 Sentencia Penal Nº 255/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 111/2011, 26-04-2011

Sentencia Penal Nº 532/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 239/2011 de 29 de Septiembre de 2011

Orden: Penal Fecha: 29/09/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 532/2011 Núm. Recurso: 239/2011

Resumen: ...al replà d'unes escales. Conseqüentment, essent compatible la lesió objectivada amb la versió de càrrec, cap retret es pot fer a la valoració de la prova que efectuà el jutge de la primera instància, valoració que hem de mantenir. El segon motiu de recurs també es desestima. Tercer. D'acord amb els articles 240.2n de la Llei d'enjudiciament criminal i 123 del Codi penal , s'escau imposar... ...URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 532/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 239/2011 de 29 de Septiembre de 2011 Sentencia Penal Nº 532/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 239/2011, 29-09-2011...

Sentencia Penal Nº 489/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 219/2011 de 07 de Septiembre de 2011

Orden: Penal Fecha: 07/09/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 489/2011 Núm. Recurso: 219/2011

Resumen: ...pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia, cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción" (FJ 1 in fine)" , és a dir, les proves de caràcter personal, caràcter que precisament tenen les que la recorrent pretén que aquest Tribunal valori de forma diversa a com les va valorar el Jutge del penal. Tercer... ...URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 489/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 219/2011 de 07 de Septiembre de 2011 Sentencia Penal Nº 489/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 219/2011, 07-09-2011...

Sentencia Penal Nº 69/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 226/2010 de 03 de Febrero de 2011

Orden: Penal Fecha: 03/02/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 69/2011 Núm. Recurso: 226/2010

Resumen: . El recurs no pot prosperar per dues raons, cadascuna de les quals conduiria sola al mateix resultat. La primera, perquè la valoració de les proves personals que abastament queda reflectida en la sentència recorreguda (fonaments de dret primer a quart) no només està raonada, sinó que és raonable, i aquesta valoració imparcial de la Jutgessa del penal, de les proves produïdes davant seu, amb... Tribunal valori de forma diversa a com les va valorar la Jutgessa del penal. Tercer. Com sigui que la doctrina constitucional exposada és tan clara i reiterada que desconèixer-la a hores d'ara resulta temerari, les costes d'aquesta instància s'han d'imposar a la recurrent, que l'ha ignorada ( article 240.3r de la Llei d'enjudiciament criminal ). URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 69/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 226/2010 de 03 de Febrero de 2011 Sentencia Penal Nº 69/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 226/2010, 03-02-2011

Sentencia Penal Nº 343/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 143/2011 de 31 de Mayo de 2011

Orden: Penal Fecha: 31/05/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 343/2011 Núm. Recurso: 143/2011

Resumen: ...(4 - 8%: hachís) ". El recurs es desestima. Quart. D'acord amb els articles 240.2n de la Llei d'enjudiciament criminal i 123 del Codi penal , s'escau imposar l'apel·lant les costes causades en aquesta instància... ...URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 343/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 143/2011 de 31 de Mayo de 2011 Sentencia Penal Nº 343/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 143/2011, 31-05-2011...

Sentencia Penal Nº 96/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 27/2011 de 15 de Febrero de 2011

Orden: Penal Fecha: 15/02/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 96/2011 Núm. Recurso: 27/2011

Resumen: ...por ello ahora aparecer constituida por un solo testigo (S. 8-10-1990) y habiendo declarado también la doctrina de esta Sala que el testimonio de la propia víctima presenta características de actividad probatoria de cargo, legítima, al no existir en nuestro proceso penal el sistema legal o tasado en la valoración probatoria. Por consiguiente, no se produce la desestimación o rechazo del testimonio... ...URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 96/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 27/2011 de 15 de Febrero de 2011 Sentencia Penal Nº 96/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 27/2011, 15-02-2011...

Sentencia Penal Nº 392/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 167/2011 de 16 de Junio de 2011

Orden: Penal Fecha: 16/06/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 392/2011 Núm. Recurso: 167/2011

Resumen: ...vehicles, excepte que qui els fa justifiqui una finalitat diferent i incompatible, cosa que no succeí en aquest cas. No es pot retreure, doncs, amb un mínim de rigor, que la jutgessa del penal valorés com de càrrec prova que no ho era, o valorés incorrectament la prova de càrrec practicada, i, en conseqüència, escau desestimar el recurs. Tercer. D'acord amb els articles 240.2n de la Llei... ...d'enjudiciament criminal i 123 del Codi penal , s'escau imposar l'apel·lant les costes causades en aquesta instància. URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 392/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 167/2011 de 16 de Junio de 2011 Sentencia Penal Nº 392/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 167/2011, 16-06-2011
84 Resultados