Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2008 por VIDAL MARSAL, SANTIAGO fallo : Desestima

Fallo: Desestima Orden: Penal Ponente: Vidal Marsal, Santiago Tribunal: AP - Barcelona Año: 2008

Sentencia Penal Nº 477/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 103/2007 de 29 de Julio de 2008

Orden: Penal Fecha: 29/07/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 477/2008 Núm. Recurso: 103/2007

Resumen: ...i resolta pel jutge penal d'acord amb la llei. En conseqüència, la conducta negligent per omissió de la pròpia part no pot ser mai admesa com a causa de nul·litat d'un tràmit processal a l'empara de l' art. 238.3 de la LOPJ 19/2003de 26 de desembre , doncs no hi ha indefensió mereixedora d'empara judicial en els termes que recull l' art. 24 de la CE . II.- El segon motiu de recurs, de caire... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 477/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 103/2007 de 29 de Julio de 2008 Sentencia Penal Nº 477/2008, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 103/2007, 29-07-2008...

Sentencia Penal Nº 586/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 20/2008 de 07 de Octubre de 2008

Orden: Penal Fecha: 07/10/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 586/2008 Núm. Recurso: 20/2008

Resumen: ...principio jurídico que preside nuestra legislación penal, implica la obligación del Juzgador de abstenerse de condenar cuando carece de la convicción suficiente justificada con las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, y en el caso objeto de enjuiciamiento tal duda es inexistente, como ya hemos aclarado más arriba. Como señalaba la STS 2ª, de 26 de septiembre de 2000, núm. 1514/2000 "el... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 586/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 20/2008 de 07 de Octubre de 2008 Sentencia Penal Nº 586/2008, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 20/2008, 07-10-2008...

Sentencia Penal Nº 569/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 121/2008 de 26 de Septiembre de 2008

Orden: Penal Fecha: 26/09/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 569/2008 Núm. Recurso: 121/2008

Resumen: ...adient per a demostrar que tant la droga decomisada com les armes de foc i munició trobades en l'escorcoll domiciliari eren de l'acusat, atès que en aquella època convivia amb un tal "Ahmed". Davant del dubte sobre qui n'era el posseïdor , sol·licita s'apliqui al cas el principi jurídic "in dubio pro reo". La sentència dictada pel jutge penal "a quo" , dóna adequada resposta a aquesta qüestió, tot... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 569/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 121/2008 de 26 de Septiembre de 2008 Sentencia Penal Nº 569/2008, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 121/2008, 26-09-2008...

Sentencia Penal Nº 570/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 123/2008 de 01 de Octubre de 2008

Orden: Penal Fecha: 01/10/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 570/2008 Núm. Recurso: 123/2008

Resumen: ...manifestacions de tots els implicats recollides en l'Acta del judici oral, llevat -insistim- de l'acusat que no ha volgut explicar la seva versió dels fets, el jutge penal en fa un judici de valor amb silogisme d'inferència racional, tot arribant a la convicció plena de culpabilitat que preveu l' art. 741 Lecrim , raó per la qual el principi constitucional de presumpció d'innocència de l'art. 24.2 a que... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 570/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 123/2008 de 01 de Octubre de 2008 Sentencia Penal Nº 570/2008, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 123/2008, 01-10-2008...

Sentencia Penal Nº 631/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 56/2008 de 24 de Octubre de 2008

Orden: Penal Fecha: 24/10/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 631/2008 Núm. Recurso: 56/2008

Resumen: ...pot verificar la major o menor credibilitat dels declarants. Al seu torn, l' art. 741 de la LECRIM disposa que el tribunal sentenciador apreciarà amb imparcialitat les proves, les valorarà amb motivació raonada i extracció de conclusions lògiques, tenint sempre en compte que el dret penal es regeix pels principis acusatori i "in dubio pro reo". Només si la prova practicada es nul·la o manifestament... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 631/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 56/2008 de 24 de Octubre de 2008 Sentencia Penal Nº 631/2008, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 56/2008, 24-10-2008...

Sentencia Penal Nº 571/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 98/2008 de 23 de Septiembre de 2008

Orden: Penal Fecha: 23/09/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 571/2008 Núm. Recurso: 98/2008

Resumen: ...pel jutge penal, ni s'observa de l'estudi de les diligències i de l'Acta de la vista oral cap error en la determinació judicial de l'autoria en els termes que recull l'art. 28.1) del Codi, la qual cosa condemna el motiu de recurs al fracàs, doncs immodificats els fets provats, és evident que d'acord amb l' art. 244-1º del Codi Penal , la conducta antijurídica imputada a l'acusat compleix tots els... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 571/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 98/2008 de 23 de Septiembre de 2008 Sentencia Penal Nº 571/2008, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 98/2008, 23-09-2008...

Sentencia Penal Nº 567/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 4/2008 de 30 de Septiembre de 2008

Orden: Penal Fecha: 30/09/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 567/2008 Núm. Recurso: 4/2008

Resumen: ...policial recull -foli 2- que la detinguda va presentar en ser requerida el DNI que acreditava la seva identitat. I que en el seu poder es van intervenir els objectes de propietat aliena posteriorment reconeguts per la denunciant perjudicada, a qui van ser retornats. No hi ha doncs cap mena de dubte sobre si l'acusada va ser o no l'autora del furt castigat en l' art. 623.1 del Codi Penal pel qual ha estat... VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 567/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 4/2008 de 30 de Septiembre de 2008 Sentencia Penal Nº 567/2008, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 4/2008, 30-09-2008

Sentencia Penal Nº 597/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 36/2008 de 13 de Octubre de 2008

Orden: Penal Fecha: 13/10/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 597/2008 Núm. Recurso: 36/2008

Resumen: ...perpetrat l'il·lícit penal que se li imputa, sense practicar de nou tota la prova de caire personal, i en especial, sense donar oportunitat al/s denunciat/s a explicar la seva versió dels fets davant del nou òrgan d'enjudiciament". Aquesta nova doctrina garantista d' obligat compliment pels tribunals de la jurisdicció ordinària, reflex de la jurisprudència emanada del TEDH, suposa que en no haver-se... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 597/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 36/2008 de 13 de Octubre de 2008 Sentencia Penal Nº 597/2008, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 36/2008, 13-10-2008...

Sentencia Penal Nº 595/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 28/2008 de 10 de Octubre de 2008

Orden: Penal Fecha: 10/10/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 595/2008 Núm. Recurso: 28/2008

Resumen: ...consciència i de forma conjunta les proves facilitades per les parts, amb motivació raonada i extracció de conclusions lògiques, tenint sempre en compte que el dret penal es regeix pels principis acusatori i "in dubio por reo". II.- Doncs bé, l'estudi de les diligències practicades, l'acta del judici oral i la sentència, posen de manifest que es va practicar prova de caire incriminatori consistent en la... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 595/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 28/2008 de 10 de Octubre de 2008 Sentencia Penal Nº 595/2008, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 28/2008, 10-10-2008...

Sentencia Penal Nº 445/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 59/2007 de 25 de Julio de 2008

Orden: Penal Fecha: 25/07/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 445/2008 Núm. Recurso: 59/2007

Resumen: ...elementos objetivos y subjetivos del tipo penal aplicado, es decir, un ánimo de lucro y una acción de apoderamiento ilícito sin violencia ni intimidación, por importe inferior a los 400 euros. La hipótesis alegada por el recurrente, en el sentido de que todo se trata de una venganza de los Agentes de la Autoridad porque iba desnudo por la calle, carece de la más elemental verosimilitud. SEGUNDO.- Ha... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 445/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 59/2007 de 25 de Julio de 2008 Sentencia Penal Nº 445/2008, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 59/2007, 25-07-2008...
154 Resultados