Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2014 por VIDAL MARSAL, SANTIAGO fallo : Desestima

Fallo: Desestima Orden: Penal Ponente: Vidal Marsal, Santiago Tribunal: AP - Barcelona Año: 2014

Sentencia Penal Nº 44/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 186/2014 de 23 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 23/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 44/2015 Núm. Recurso: 186/2014

Resumen: ...interposat pel Ministeri Fiscal. Planteja el ministeri públic una hipotètica infracció de llei en no haver aplicat la jutge penal d'instància l' art. 570.3r del Codi penal , puix considera que els quatre acusats formaven part d'una banda dedicada habitualment a cometre aquesta classe de delictes contra la propietat aliena. Les STS de 1 d'abril 2013 i STC de 23 de juny 2014 , matisen que aquesta... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 44/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 186/2014 de 23 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 44/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 186/2014, 23-12-2014...

Sentencia Penal Nº 39/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 320/2014 de 23 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 23/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 39/2015 Núm. Recurso: 320/2014

Resumen: ...derivada d'aplicació indeguda de l' art. 237 en relació al 238.2 del Codi Penal . I.-El primer motiu de recurs planteja, dins l'àmbit genèric de la presumpció d'innocència, un hipotètic error en la valoració de la prova testifical comès per la jutge penal en orde a determinar la participació de l'acusat en la sostracció de material industrial ( cable de coure) que hi havia en l'interior d'una obra... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 39/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 320/2014 de 23 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 39/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 320/2014, 23-12-2014...

Sentencia Penal Nº 1106/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 196/2014 de 21 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 21/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 1106/2014 Núm. Recurso: 196/2014

Resumen: ...pot resoldre sense infringir el dret fonamental a un procés just, sempre i quan l'acusat negui haver perpetrat l'il·lícit penal que se li imputa, sense practicar de nou tota la prova, i en especial, sense donar oportunitat al/s denunciat/s a explicar la seva versió dels fets davant del nou òrgan d'enjudiciament'. Aquesta nova doctrina garantista d' obligat compliment pels tribunals de la jurisdicció... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 1106/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 196/2014 de 21 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 1106/2014, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 196/2014, 21-11-2014...

Sentencia Penal Nº 46/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 300/2014 de 22 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 22/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 46/2015 Núm. Recurso: 300/2014

Resumen: ...per aplicació indeguda de l' art. 263.2 CP . 2)Infracció de l' art. 74 del Codi penal en relació a la modalitat de delicte continuat. Sota la tesi d'error en la valoració de les declaracions del testimoni presencial dels fets, exposa la seva discrepància (legítima però obviament parcial i esbiaixada) vers la credibilitat que li ha atorgat la jutge d'instància, atès que -al seu criteri- va... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 46/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 300/2014 de 22 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 46/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 300/2014, 22-12-2014...

Sentencia Penal Nº 45/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 252/2014 de 22 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 22/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 45/2015 Núm. Recurso: 252/2014

Resumen: ...física recíproca, amb resultat de lesions. 2) Infracció de llei derivada d'inaplicació deguda de l'eximent de legítima defensa previst en l' art. 20.4 del Codi Penal . 3)Impugnació de la condemna en costes. Escau deixar constància en primer lloc, per raons d'ordre públic processal, que la responsable civil directa i la subsidiària no gaudeixen la legitimitat activa per a instar la revocació de la... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 45/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 252/2014 de 22 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 45/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 252/2014, 22-12-2014...

Sentencia Penal Nº 38/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 190/2014 de 19 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 19/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 38/2015 Núm. Recurso: 190/2014

Resumen: ...; i 2) Infracció de llei per aplicació indeguda de l' art. 153.2 del Codi Penal . I.-Fonamenta en primer lloc el recurrent l' hipotètic error de la jutge penal en la valoració de la prova relativa a la participació de l' acusat en el delicte de maltractament puntual en l'àmbit familiar que li ha estat imputat en aquesta causa, perpetrat el dia 6 de gener 2014 dins la llar familiar contra la seva... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 38/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 190/2014 de 19 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 38/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 190/2014, 19-12-2014...

Sentencia Penal Nº 1078/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 184/2014 de 04 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 04/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 1078/2014 Núm. Recurso: 184/2014

Resumen: ...que va presentar una prova documental ( fotografia) que confirmava les seves explicacions sobre l'abast dels danys materials ocasionats pel motorista que la va agredir, amb motiu d'un absurd incident de trànsit. És en base a dites declaracions, junt amb la prova pericial mèdica, com la jutge penal ha construït el sil·logisme de culpabilitat de l' art. 741 Lecrim , tesi que té recolzament objectiu... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 1078/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 184/2014 de 04 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 1078/2014, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 184/2014, 04-11-2014...

Sentencia Penal Nº 1103/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 204/2014 de 17 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 17/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 1103/2014 Núm. Recurso: 204/2014

Resumen: ...persecució d'un delicte com si estem davant d'una falta, cal entendre que l'objecte de debat no es pot resoldre sense infringir el dret fonamental a un procés just, sempre i quan l'acusat negui haver perpetrat l'il·lícit penal que se li imputa, sense practicar de nou tota la prova, i en especial, sense donar oportunitat al/s denunciat/s a explicar la seva versió dels fets davant del nou òrgan... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 1103/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 204/2014 de 17 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 1103/2014, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 204/2014, 17-11-2014...

Sentencia Penal Nº 48/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 272/2014 de 19 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 19/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 48/2015 Núm. Recurso: 272/2014

Resumen: ...' pugui gaudir també del principi d'immediació de la prova (llevat que només es tracti de documental), impedeix ' ex lege' revisar la part del conjunt provatori que afecta a declaracions d'acusats i testimonis quan l' apel·lat ha estat absolt pel jutge penal. Només la futura reforma de la llei processal en aquest punt permetrà resoldre l'atzucac que la jurisprudència del Tribunal Constitucional ha... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 48/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 272/2014 de 19 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 48/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 272/2014, 19-12-2014...

Sentencia Penal Nº 47/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 304/2014 de 24 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 24/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 47/2015 Núm. Recurso: 304/2014

Resumen: .... C) Vulneració del principi de proporcionalitat en la substitució de la pena privativa de llibertat per l'expulsió - art. 89.1er CP - al seu país d'origen en relació al Sr. Carlos María . La vulneració de l' art. 24.2 CE es produeix quan es condemna hom com autor d'una conducta tipificada en la llei penal com a delicte, malgrat no existir cap prova en contra seu. Els tres apel·lants no... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 47/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 304/2014 de 24 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 47/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 304/2014, 24-12-2014...
160 Resultados