Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2008 por ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU fallo : Desestima

Fallo: Desestima Orden: Social Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2008

Sentencia Social Nº 8195/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5964/2007 de 04 de Noviembre de 2008

Orden: Social Fecha: 04/11/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 8195/2008 Núm. Recurso: 5964/2007

Resumen: .... Al.leguen les demandades incompetència de la jurisidicció social per a resoldre aquest procediment. El primer argument presentat diu referència a les codemandades "Ente Público de Radiotelevisión Española" i "Corporación de Radio y Televisión S.A." que han estat demandades com a titulars de les marques i models industrials derivats del programa en que va intervenir la demandant i que, argumenten, cap... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 8195/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5964/2007 de 04 de Noviembre de 2008 Sentencia Social Nº 8195/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5964/2007, 04-11-2008...

Sentencia Social Nº 1066/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 9187/2007 de 05 de Febrero de 2008

Orden: Social Fecha: 05/02/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 1066/2008 Núm. Recurso: 9187/2007

Resumen: ...per l'empresa i per tant no revisable per aquest Tribunal.No ha existit doncs vulneració d'aquests drets i per tant l'acomiadament ha estat correctament qualificat com a improcedent i s'imposa per tant desestimar el recurs i confirmar íntegrament la sentència del Jutjat.Atesos els preceptes legals esmentats, els seus concordants i demès disposicions de general i pertinent aplicació,... ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 1066/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 9187/2007 de 05 de Febrero de 2008 Sentencia Social Nº 1066/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 9187/2007, 05-02-2008

Sentencia Social Nº 7302/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6908/2007 de 03 de Octubre de 2008

Orden: Social Fecha: 03/10/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7302/2008 Núm. Recurso: 6908/2007

Resumen: ...qual prestava serveis la demandant la necessitat d'adaptar-se a la lliure competència, el que en cap cas es demostra hagi estat considerat com a "reestructuració dins l'àmbit de la Unió Europea". Això imposa aplicar la legislació vigent i per tant desestimar el motiu i el recurs, amb íntegra confirmació de la sentència del Jutjat Social, seguint amb això el criteri reiterart d'aquesta Sala en... ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7302/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6908/2007 de 03 de Octubre de 2008 Sentencia Social Nº 7302/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 6908/2007, 03-10-2008

Sentencia Social Nº 1704/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3856/2007 de 22 de Febrero de 2008

Orden: Social Fecha: 22/02/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 1704/2008 Núm. Recurso: 3856/2007

Resumen: ...prestava serveis la demandant la necessitat d'adaptar-se a la lliure competència, el que en cap cas es demostra hagi estat considerat com a "reestructuració dins l'àmbit de la Unió Europea". Això imposa aplicar la legislació vigent i per tant desestimar el motiu i el recurs, amb íntegra confirmació de la sentència del Jutjat Social, seguint amb aixó el criteri reiterat d'aquesta Sala en sentències com la... ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 1704/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3856/2007 de 22 de Febrero de 2008 Sentencia Social Nº 1704/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3856/2007, 22-02-2008

Sentencia Social Nº 4365/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2188/2008 de 27 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 27/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 4365/2008 Núm. Recurso: 2188/2008

Resumen: ...Teleservicios España, S.A.U. i Telefónica de España S.A.U. a la sentència del Jutjat Social 18 Barcelona de data 8 de novembre de 2007 dictada en el procediment núm. 453/2005 en el qual s'ha recorregutPrimer. En data 21-6-05 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Tutela de drets fonamentals, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 4365/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2188/2008 de 27 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4365/2008, TSJ Cataluña, Rec 2188/2008, 27-05-2008...

Sentencia Social Nº 3649/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1510/2008 de 05 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 05/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 3649/2008 Núm. Recurso: 1510/2008

Resumen: ...acabat. I a aquests efectes es totalment suficient, sense majors precisions la relació de fets provats duta a terme pel Sr. Jutge Social que haurà de ser per tant íntegrament mantinguda.SEGON.- Els següents motius del recurs els articula la part per la via de vulneració legal a l'empara de l'apartat c) del article 191 LPL , denunciant primerament com a infringit l' article 3.5 de l'Estatut dels... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 3649/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1510/2008 de 05 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 3649/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1510/2008, 05-05-2008...

Sentencia Social Nº 8435/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 139/2008 de 12 de Noviembre de 2008

Orden: Social Fecha: 12/11/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 8435/2008 Núm. Recurso: 139/2008

Resumen: ...les de 10 de juliol de 2007 i de 14 d'abril de 2008, a la darrera de les quals es menciona també que la responsabilitat en matèria de prestacions de seguretat social de l'empresa "... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 8435/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 139/2008 de 12 de Noviembre de 2008 Sentencia Social Nº 8435/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 139/2008, 12-11-2008...

Sentencia Social Nº 2305/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 4191/2007 de 12 de Marzo de 2008

Orden: Social Fecha: 12/03/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 2305/2008 Núm. Recurso: 4191/2007

Resumen: ...Alonso a la sentència del Jutjat Social 18 Barcelona de data 14 de març de 2007 dictada en el procediment núm. 838/2006 en el qual s'ha recorregut contra la part Servicio Público de EmpleoPrimer. En data 22 de novembre de 2006 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Atur, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 2305/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 4191/2007 de 12 de Marzo de 2008 Sentencia Social Nº 2305/2008, TSJ Cataluña, Rec 4191/2007, 12-03-2008...

Sentencia Social Nº 2258/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 56/2008 de 11 de Marzo de 2008

Orden: Social Fecha: 11/03/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 2258/2008 Núm. Recurso: 56/2008

Resumen: ...Miguel a la sentència del Jutjat Social 1 Barcelona de data 27 de juliol de 2007 dictada en el procediment núm. 370/2007 en el qual s'ha recorregut contra la part Paula i -F.G.S.-Primer. En data 21.05.07 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Acomiadament disciplinari, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 2258/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 56/2008 de 11 de Marzo de 2008 Sentencia Social Nº 2258/2008, TSJ Cataluña, Rec 56/2008, 11-03-2008...

Sentencia Social Nº 3212/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 8952/2007 de 15 de Abril de 2008

Orden: Social Fecha: 15/04/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 3212/2008 Núm. Recurso: 8952/2007

Resumen: ...Geriatrica Bell Resguard a la sentència del Jutjat Social 2 Mataró de data 3 d'agost de 2007 dictada en el procediment núm. 117/2007 en el qual s'ha recorregut contra la part Eugenia ,Primer. En data 12.03.07 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Conflicte col·lectiu, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 3212/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 8952/2007 de 15 de Abril de 2008 Sentencia Social Nº 3212/2008, TSJ Cataluña, Rec 8952/2007, 15-04-2008...
398 Resultados