Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 2000 por VARELA CASTRO, LUCIANO fallo : Estima tipo : Sentencia

Filtros

Voces

Orden

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Fallo: Estima Num. recurso: 233 Orden: Penal Ponente: Varela Castro, Luciano Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Pontevedra Año: 2000

Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 233 de 11 de Febrero de 2000

Orden: Penal Fecha: 11/02/2000 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Varela Castro, Luciano Núm. Recurso: 233

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL  SECCIÓN PRIMEIRA   PONTEVEDRA   Rolo: 0233/99 X.Faltas: 0003/99 XDO. 1ª INST. E INSTR. LALÍN-2 ACTO   Ilmo. Sr. D. LUCIANO VARELA CASTRO --------------------------/       Pontevedra, o once de febreiro do dous mil. ANTECEDENTES DE FEITO         ÚNICO. Con data 15 de novembro de 1999 emitiuse sentencia no recurso de apelación de onde este rolo é vindo. Tras a devandita... ...VARELA CASTRO, LUCIANO Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 233 de 11 de Febrero de 2000 Sentencia Penal AP - Pontevedra, Rec 233, 11-02-2000...
1 Resultados