Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Tarragona del año 2012 por ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO fallo : Estima tipo : Sentencia

Filtros

Orden

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Fallo: Estima Num. recurso: 400/2011 Num. sentencia: 18/2012 Orden: Civil Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Tarragona Año: 2012

Sentencia Civil Nº 18/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 400/2011 de 17 de Enero de 2012

Orden: Civil Fecha: 17/01/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 18/2012 Núm. Recurso: 400/2011

Resumen: ...s'ha de mantenir el pronunciament de condemna a costes de la sentència de primera instància. Cinquè. COSTES DE LA SEGONA INSTÀNCIA. L'estimació, ni que sigui parcial, del recurs d'apel·lació sí que impedeix, però, de conformitat amb el que disposa l' article 398.2 de la Llei d'Enjudiciament civil, que l'apel·lant sigui condemnat a pagar les costes de la segona instància. Primer. TEMA DE DEBAT. Davant de la sentència que el condemna a pagar el saldo d'un contracte de préstec subscrit el dotze de setembre de dos mil cinc , el demandat hi ha interposat un recurs d'apel·lació en què al·lega, únicament, que no han estat tinguts en compte els motius de defensa que va expressar en ocasió del procediment monitori que va precedir aquest procediment ordinari (arguments... ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil18/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 400/2011 de 17 de Enero de 2012 Sentencia Civil18/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 400/2011, 17-01-2012
1 Resultados