Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Tarragona del año 2014 por PERARNAU MOYA, JOAN fallo : Estima tipo : Sentencia

Filtros

Orden

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Fallo: Estima Num. recurso: 45/2014 Orden: Civil Ponente: Perarnau Moya, Joan Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Tarragona Año: 2014

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 45/2014 de 07 de Octubre de 2014

Orden: Civil Fecha: 07/10/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Recurso: 45/2014

Resumen: ...contestació a la demanda, no havent provat aquesta -i a ella corresponia la càrrega- haver pagat tal mercaderia. Per tant, procedeix estimar el recurs, revocar la sentència impugnada, estimar la demanda i condemnar a la demandada a que pagui a l'actora la quantitat de 4.772,20 euros més els interessos de la Llei 3/2004 de 1.901,56 euros (total 6.673,76 euros), més els interessos legals des de la demanda de... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 45/2014 de 07 de Octubre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 45/2014, 07-10-2014...
1 Resultados