Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Tarragona del año 2012 por ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO fallo : Estima

Fallo: Estima Orden: Civil Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Tribunal: AP - Tarragona Año: 2012

Sentencia Civil Nº 59/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 340/2011 de 31 de Enero de 2012

Orden: Civil Fecha: 31/01/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 59/2012 Núm. Recurso: 340/2011

Resumen: ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 59/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 340/2011 de 31 de Enero de 2012 Sentencia Civil Nº 59/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 340/2011, 31-01-2012

Sentencia Civil Nº 298/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 289/2012 de 24 de Julio de 2012

Orden: Civil Fecha: 24/07/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 298/2012 Núm. Recurso: 289/2012

Resumen: ...mitjançant la cessió de béns -veieu, en aquest sentit, la previsió de l' article 1 175 del Codi civil espanyol- Quant al fet que el preu de la venda no hagi assolit la suma que la demandant ha fixat sobre la base d'una referència que pren com a base un automòbil amb una data de matriculació diferent i que fa abstracció del seu concret estat, no pot ser, tampoc, rellevant. D'entrada, com a vicissitud... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 298/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 289/2012 de 24 de Julio de 2012 Sentencia Civil Nº 298/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 289/2012, 24-07-2012...

Sentencia Civil Nº 22/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 491/2011 de 24 de Enero de 2012

Orden: Civil Fecha: 24/01/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 22/2012 Núm. Recurso: 491/2011

Resumen: ...conformitat amb la redacció de l' article 10 bis 2 de la Llei General que resultava de la reforma legal, hom havia de reputar radicalment nul·les les clàusules abusives incorporades al contracte. De manera que el jutge havia d'interpretar el contracte en qüestió com si no hi hagués les clàusules abusives i integrar-ne el contingut amb subjecció al règim de l' article 1 258 del Codi civil espanyol i a les... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 22/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 491/2011 de 24 de Enero de 2012 Sentencia Civil Nº 22/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 491/2011, 24-01-2012...

Sentencia Civil Nº 89/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 439/2011 de 21 de Febrero de 2012

Orden: Civil Fecha: 21/02/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 89/2012 Núm. Recurso: 439/2011

Resumen: ...exemple, a la sentència de quatre d'octubre de dos mil onze . L' article 815 de la Llei d'Enjudiciament civil imposa a la persona interpel·lada la càrrega d'expressar, si formula oposició, ni que sigui de forma succinta, els motius que en té. Si lliguem aquesta càrrega amb el principi processal de bona fe que postula l'article 247 de la mateixa Llei, hem de concloure que el deure d'esgrimir des d'un... ...disposa l' article 398.2 de la Llei d'Enjudiciament civil, que l'apel·lant sigui condemnat a pagar les costes de la segona instància. ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 89/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 439/2011 de 21 de Febrero de 2012 Sentencia Civil Nº 89/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 439/2011, 21-02-2012

Sentencia Civil Nº 43/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 513/2011 de 14 de Febrero de 2012

Orden: Civil Fecha: 14/02/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 43/2012 Núm. Recurso: 513/2011

Resumen: ...acabat el període del lloguer, la companyia que ha facilitat el vehicle de substitució a l'afectat exerceix contra l'asseguradora que cobreix la responsabilitat civil de la persona que ha causat l'accident l'acció que li han cedit. Li reclama el preu en diners del lloguer, que fixa segons unes tarifes pròpies. Segona. MANCA DE RESPOSTA UNÀNIME ALS TRIBUNALS. Sense arribar a l'extrem de la dita tants... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 43/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 513/2011 de 14 de Febrero de 2012 Sentencia Civil Nº 43/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 513/2011, 14-02-2012...

Sentencia Civil Nº 141/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 36/2012 de 17 de Abril de 2012

Orden: Civil Fecha: 17/04/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 141/2012 Núm. Recurso: 36/2012

Resumen: ...data de lliurament, i en vista que l'obtenció de la llicència de primera ocupació s'havia retardat fins el mes de setembre de dos mil nou, que s'havia produït una significativa demora en el compliment de l'obligació de la promotora. Admet que la jurisprudència de la Sala Civil del Tribunal Suprem no equipara sense més la mora en el lliurament de la cosa venuda amb el propi i genuí incompliment... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 141/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 36/2012 de 17 de Abril de 2012 Sentencia Civil Nº 141/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 36/2012, 17-04-2012...

Sentencia Civil Nº 324/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 277/2012 de 13 de Septiembre de 2012

Orden: Civil Fecha: 13/09/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 324/2012 Núm. Recurso: 277/2012

Resumen: ...conductor que havia causat l'accident i la companyia que cobria la seva responsabilitat civil, perquè la indemnitzessin dels mals que havia patit com a conseqüència del sinistre, que estimava en cinquanta-un dies de baixa impeditiva -el període comprès entre la data de l'accident i la de l'alta mèdica- Acceptat el fet que la culpa de l'accident havia estat del conductor demandat, l'únic que s'hi havia... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 324/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 277/2012 de 13 de Septiembre de 2012 Sentencia Civil Nº 324/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 277/2012, 13-09-2012...

Sentencia Civil Nº 147/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 481/2011 de 17 de Abril de 2012

Orden: Civil Fecha: 17/04/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 147/2012 Núm. Recurso: 481/2011

Resumen: ...pas durant el temps necessari per entendre adquirit, segons la legislació aplicable, el corresponent dret real. En va estimar, però, la subsidiària, ja que, com sigui que la finca de la demandant no tenia accés propi a la via pública, havia de trobar-ne un a través de la finca veïna. Tot i així, la sentència de primera instància, en considerar que l'estimació de la demanda havia estat parcial, no va... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 147/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 481/2011 de 17 de Abril de 2012 Sentencia Civil Nº 147/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 481/2011, 17-04-2012...

Sentencia Civil Nº 191/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 59/2012 de 29 de Mayo de 2012

Orden: Civil Fecha: 29/05/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 191/2012 Núm. Recurso: 59/2012

Resumen: ...desestimar. Posteriorment, abans de la vista, el demandat va designar una nova procuradora, i va ser assistit, des d'aleshores, per un altre lletrat. Segon. La jutge de primera instància va estimar de forma parcial la demanda. Va considerar que, en efecte, l'obra realitzada pel demandat es dolia d'una mala praxi, la qual cosa, de conformitat amb el que disposa l' article 1 124 del Codi civil espanyol... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 191/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 59/2012 de 29 de Mayo de 2012 Sentencia Civil Nº 191/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 59/2012, 29-05-2012...

Sentencia Civil Nº 19/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 429/2011 de 17 de Enero de 2012

Orden: Civil Fecha: 17/01/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 19/2012 Núm. Recurso: 429/2011

Resumen: ...demandants. Quart. APLICACIÓ DEL DRET ALS FETS QUE RESULTEN DE LA REVISIÓ DE LA PROVA. De conformitat amb el que disposa l' article 546-13 del Codi civil , el propietari que pateix una immissió provinent del terreny veí té accions per fer que cessi -la qual cosa es desprèn de la definició legal de les immissions com a accions prohibides- i per fer respondre el causant dels danys que se n'hagin derivat... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 19/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 429/2011 de 17 de Enero de 2012 Sentencia Civil Nº 19/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 429/2011, 17-01-2012...
47 Resultados