Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2008 por BACHS ESTANY, JOSE MARIA fallo : Estima

Fallo: Estima Orden: Civil Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Tribunal: AP - Barcelona Año: 2008

Sentencia Civil Nº 548/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 47/2008 de 15 de Octubre de 2008

Orden: Civil Fecha: 15/10/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 548/2008 Núm. Recurso: 47/2008

Resumen: BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 548/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 47/2008 de 15 de Octubre de 2008 Sentencia Civil Nº 548/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 47/2008, 15-10-2008

Sentencia Civil Nº 179/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 604/2007 de 14 de Marzo de 2008

Orden: Civil Fecha: 14/03/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 179/2008 Núm. Recurso: 604/2007

Resumen: BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 179/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 604/2007 de 14 de Marzo de 2008 Sentencia Civil Nº 179/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 604/2007, 14-03-2008

Sentencia Civil Nº 468/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 836/2007 de 21 de Julio de 2008

Orden: Civil Fecha: 21/07/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 468/2008 Núm. Recurso: 836/2007

Resumen: ....) estima en part la demanda. No considera reclamables els ports perquè s'indiquen "pagats", i, per tant, estima la reconvenció en part, solament quant a 2.677,09 euros. Quant a la minva, com sigui que a la contestació es fixa en el 3% que en certa carta va indicar l'actora, considera que no s'ultrapassa, en el conjunt, en aquest cas. Quant a la totalitat de la comanda, no considerant determinades... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 468/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 836/2007 de 21 de Julio de 2008 Sentencia Civil Nº 468/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 836/2007, 21-07-2008...

Sentencia Civil Nº 332/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 787/2007 de 28 de Mayo de 2008

Orden: Civil Fecha: 28/05/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 332/2008 Núm. Recurso: 787/2007

Resumen: BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 332/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 787/2007 de 28 de Mayo de 2008 Sentencia Civil Nº 332/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 787/2007, 28-05-2008

Sentencia Civil Nº 14/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 372/2007 de 16 de Enero de 2008

Orden: Civil Fecha: 16/01/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 14/2008 Núm. Recurso: 372/2007

Resumen: ..., solidàriament, altres agents de la construcció estant clarament delimitades les autories concretes de cada desperfecte, la Sala entén que no és possible; màxim, havent estat demandats tots els possibles responsables. Per tant, cal estimar el recurs de la promotora íntegrament.I el de la constructora respecte d'altres danys que no siguin estrictament aquells dels que entenem ha de respondre com hem dit més... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 14/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 372/2007 de 16 de Enero de 2008 Sentencia Civil Nº 14/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 372/2007, 16-01-2008...

Sentencia Civil Nº 15/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 376/2007 de 16 de Enero de 2008

Orden: Civil Fecha: 16/01/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 15/2008 Núm. Recurso: 376/2007

Resumen: ...incompliment contractual de l' art. 1124 CC que ha de resoldre el lliurament de quantitats, quant al certificat de referits; invoca jurisprudència entorn de la nul·litat o resolució del préstec associat ( AP Barcelona -17a-, sent. de 23-12-2004 ) i quant a la nul·litat del contracte per manca d'informació relativa als terminis de desistiment ( AP València -9a-, sent. 5-11-2003 ); 4rt) sorprèn que Caja de... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 15/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 376/2007 de 16 de Enero de 2008 Sentencia Civil Nº 15/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 376/2007, 16-01-2008...

Sentencia Civil Nº 11/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 336/2007 de 16 de Enero de 2008

Orden: Civil Fecha: 16/01/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 11/2008 Núm. Recurso: 336/2007

Resumen: ...3.697 m2 reivindicats- ni tan sols estimaen part la reivindicatòria quant a dita superfície; el que fa és variar l'objecte del procés a entendre de la part recurrent, en excloure com objecte del debat el terreny que d'entrada es reconeix per les demandades com ocupat a la seva propietària; tot i que Fiatc manté aquesta part tancada i barrada al pas a la seva propietària; 3er) no solament la pista... BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 11/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 336/2007 de 16 de Enero de 2008 Sentencia Civil Nº 11/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 336/2007, 16-01-2008

Sentencia Civil Nº 209/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 634/2007 de 01 de Abril de 2008

Orden: Civil Fecha: 01/04/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 209/2008 Núm. Recurso: 634/2007

Resumen: . La part dispositiva de la Sentència apel·lada és la següent: "FALLO.- Que estimando la demanda interpuesta por D. Augusto , representado por el procurador Sr. Cucala Puig y asistido por el letrado Sr. mallen Clua, contra la entidad Teyco SL, representada por el procurador Sr. Puig de la Bellacasa y asistida por el letrado Sr. Obeso Riess, debo declarar y declaro que la vivienda unifamiliar sita en... BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 209/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 634/2007 de 01 de Abril de 2008 Sentencia Civil Nº 209/2008, AP - Barcelona, Rec 634/2007, 01-04-2008

Sentencia Civil Nº 151/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 568/2007 de 05 de Marzo de 2008

Orden: Civil Fecha: 05/03/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 151/2008 Núm. Recurso: 568/2007

Resumen: BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 151/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 568/2007 de 05 de Marzo de 2008 Sentencia Civil Nº 151/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 568/2007, 05-03-2008

Sentencia Civil Nº 150/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 561/2007 de 05 de Marzo de 2008

Orden: Civil Fecha: 05/03/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 150/2008 Núm. Recurso: 561/2007

Resumen: ...demanat; 5) quant a la pintura també s'interpreta per la sentència que l'anotació al pressupost "PL 082 APRICOT", referència d'un color, vol dir que es va pintar gratuïtament; està fora de tota lògica; 3er) informe pericial: l'informe aportat, de part, refereix que existeix una partida d'arrancament, subministrament i col·locació de parquet que estima en uns 957 euros; partidaque en cap cas pot ser... BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 150/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 561/2007 de 05 de Marzo de 2008 Sentencia Civil Nº 150/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 561/2007, 05-03-2008
60 Resultados