Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Tarragona del año 2014 por PERARNAU MOYA, JOAN fallo : Estima tipo : Sentencia

Fallo: Estima Orden: Civil Ponente: Perarnau Moya, Joan Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Tarragona Año: 2014

Sentencia Civil Nº 397/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 326/2014 de 02 de Diciembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 02/12/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 397/2014 Núm. Recurso: 326/2014

Resumen: ...un incumplimiento total de la obligación, la equidad reclama una disminución de aquella si el deudor cumple en parte o deficientemente ésta. Precisamente por ello la jurisprudencia ( sentencias de 10 de mayo de 2.001 , 5 de diciembre de 2.003 y 14 de junio de 2.006 ), por respeto a la potencialidad normativa creadora de los contratantes ( artículo 1.255 del Código Civil ) y al efecto vinculante... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 397/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 326/2014 de 02 de Diciembre de 2014 Sentencia Civil Nº 397/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 326/2014, 02-12-2014...

Sentencia Civil Nº 385/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 298/2014 de 21 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 21/11/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 385/2014 Núm. Recurso: 298/2014

Resumen: ...que en el present cas és de més de cinc anys. Atenent a totes les anteriors circumstàncies, procedeix fixar prudencialment la indemnització en el 50% de la quantitat reclamada, que és la de 8.600 euros. En conclusió, procedeix estimar parcialment el recurs, revocar la sentència impugnada, estimar parcialment la demanda i condemnar a la demandada a pagar a la part actora la quantitat de 8.600 euros... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 385/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 298/2014 de 21 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 385/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 298/2014, 21-11-2014...

Sentencia Civil Nº 366/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 281/2014 de 11 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 11/11/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 366/2014 Núm. Recurso: 281/2014

Resumen: ...afers que ja portava al client, dades més que suficients per a redactar-la. En definitiva, si bé queda acreditat que es va parlar de la possibilitat de presentar la demanda, no queda suficientment provat que l'advocat rebés l'encàrrec ferm per part del client de fer-la. Procedeix, en conseqüència, estimar parcialment el recurs, revocar parcialment la sentència impugnada, estimar parcialment la... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 366/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 281/2014 de 11 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 366/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 281/2014, 11-11-2014...

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 60/2014 de 14 de Octubre de 2014

Orden: Civil Fecha: 14/10/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Recurso: 60/2014

Resumen: ...compte a l'hora de dictar la sentència i en base a les quals aquesta s'ha de dictar, s'aprecia error en la sentència impugnada. És obvi que es va produir una modificació del projecte pel que fa a la cimentació: En el projecte es fixava que s'hauria de fer una llosa de formigó com a cimentació a cota -3 m; arribats als -2,40 m es troba aigua; llavors es fa la llosa de formigó a -2,40 m, cosa que va... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 60/2014 de 14 de Octubre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 60/2014, 14-10-2014...

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 180/2014 de 30 de Septiembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 30/09/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Recurso: 180/2014

Resumen: ...PRIMER.-S'interposa demanda reclamant la indemnització de 9.247 euros pels danys ocasionats en el bany i habitatge de l'actor el dia 28-11-2009, quan una fuita d'aigua comunitària va causar danys i inundació. Es va oposar la demandada al legant únicament que el valor dels danys és de 3.998,50 euros (2.004 pels danys + 1.994 per danys estètics). Front a sentència que estima parcialment la... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 180/2014 de 30 de Septiembre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 180/2014, 30-09-2014...

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 45/2014 de 07 de Octubre de 2014

Orden: Civil Fecha: 07/10/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Recurso: 45/2014

Resumen: ...contestació a la demanda, no havent provat aquesta -i a ella corresponia la càrrega- haver pagat tal mercaderia. Per tant, procedeix estimar el recurs, revocar la sentència impugnada, estimar la demanda i condemnar a la demandada a que pagui a l'actora la quantitat de 4.772,20 euros més els interessos de la Llei 3/2004 de 1.901,56 euros (total 6.673,76 euros), més els interessos legals des de la demanda de... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 45/2014 de 07 de Octubre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 45/2014, 07-10-2014...

Sentencia Civil Nº 306/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 129/2014 de 25 de Septiembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 25/09/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 306/2014 Núm. Recurso: 129/2014

Resumen: ...PRIMER.-S'interposa demanda reclamant indemnització de 12.817,48 euros (13.479,48 per danys - 662 de la fiança) per part de l'arrendador als arrendataris pels danys ocasionats per aquests en l'habitatge; l'arrendament va durar 5 anys (de l'any 2006 a 2011). Front a sentència que estima la demanda s'interposa recurs al·legant error en la valoració de la prova. Segons reiterat criteri... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 306/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 129/2014 de 25 de Septiembre de 2014 Sentencia Civil Nº 306/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 129/2014, 25-09-2014...

Sentencia Civil Nº 301/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 124/2014 de 16 de Septiembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 16/09/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 301/2014 Núm. Recurso: 124/2014

Resumen: ...inexistent. Ara bé, com estableix la recent Sentència del Tribunal de la Unió Europea de data 30-4-2014 , aquesta prohibició d'integració en cap cas suposa que el jutge nacional no pugui suprimir la clàusula abusiva i substituir-la per una disposició supletòria del Dret nacional. Aquesta última solució era la ja seguida per aquest Tribunal des de fa temps. Els interessos moratoris en els contractes de... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 301/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 124/2014 de 16 de Septiembre de 2014 Sentencia Civil Nº 301/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 124/2014, 16-09-2014...

Sentencia Civil Nº 278/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 97/2014 de 29 de Julio de 2014

Orden: Civil Fecha: 29/07/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 278/2014 Núm. Recurso: 97/2014

Resumen: ...varen pagar els actors per a reparar la canonada comunitària d'evacuació d'aigües residuals. La sentència impugnada estima la demanda, considerant provat que la canonada comunitària d'evacuació d'aigües residuals es va obturar per arrels de l'arbrat de la urbanització, que s'introdueixen per les juntes de les canonades d'evacuació d'aigües residuals buscant la humitat, canonades que són de formigó... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 278/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 97/2014 de 29 de Julio de 2014 Sentencia Civil Nº 278/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 97/2014, 29-07-2014...

Sentencia Civil Nº 272/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 534/2013 de 22 de Julio de 2014

Orden: Civil Fecha: 22/07/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 272/2014 Núm. Recurso: 534/2013

Resumen: ...de les costes de primera instància, considerant que s'ha estimat parcialment la demanda. La sentència impugnada considera que estima substancialment la demanda, al donar més del 88% reclamat (quantitat aquesta fixada per aquesta Audiència com a límit de l'estimació substancial), ja que redueix la quantitat reclamada en 0,51 euros + 1.327,26 euros dels interessos moratoris capitalitzats al tancament... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 272/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 534/2013 de 22 de Julio de 2014 Sentencia Civil Nº 272/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 534/2013, 22-07-2014...
30 Resultados