Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Tarragona del año 2014 por PERARNAU MOYA, JOAN fallo : Estima

Fallo: Estima Orden: Civil Ponente: Perarnau Moya, Joan Tribunal: AP - Tarragona Año: 2014

Sentencia Civil Nº 397/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 326/2014 de 02 de Diciembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 02/12/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 397/2014 Núm. Recurso: 326/2014

Resumen: ...consumís part dels kg de café pactats. Segons la sentència TS de 1 de junio de 2009, RC núm. 2637/2004 , 'del análisis del artículo 1154 CC y sus precedentes históricos y de derecho comparado ( artículo 1085 del Proyecto de Código Civil de 1851 y artículo 1231 del CC francés) resulta que dicho precepto remite al juicio de equidad del Juez para la moderación de la pena convencional -cuando la... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 397/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 326/2014 de 02 de Diciembre de 2014 Sentencia Civil Nº 397/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 326/2014, 02-12-2014...

Sentencia Civil Nº 385/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 298/2014 de 21 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 21/11/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 385/2014 Núm. Recurso: 298/2014

Resumen: ...sens perjudici de les que corresponen al venedor dels edificis o les parts edificades davant el comprador d'acord amb el contracte de compravenda subscrit entre ells, als arts. 1.484 i següents del Codi Civil i altra legislació aplicable a la compravenda'), com del que disposa inclús més clarament l' art. 18 LOE ('1. Les accions per exigir la responsabilitat que preveu l'article anterior per danys... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 385/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 298/2014 de 21 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 385/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 298/2014, 21-11-2014...

Sentencia Civil Nº 366/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 281/2014 de 11 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 11/11/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 366/2014 Núm. Recurso: 281/2014

Resumen: ...afers que ja portava al client, dades més que suficients per a redactar-la. En definitiva, si bé queda acreditat que es va parlar de la possibilitat de presentar la demanda, no queda suficientment provat que l'advocat rebés l'encàrrec ferm per part del client de fer-la. Procedeix, en conseqüència, estimar parcialment el recurs, revocar parcialment la sentència impugnada, estimar parcialment la... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 366/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 281/2014 de 11 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 366/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 281/2014, 11-11-2014...

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 60/2014 de 14 de Octubre de 2014

Orden: Civil Fecha: 14/10/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Recurso: 60/2014

Resumen: ...seguidament la possible responsabilitat de l'asseguradora de l'arquitecte, Asemas S.A., que oposa la no cobertura de l'assegurança per no haver declarat l'arquitecte l'obra, tal i com la pòlissa exigeix. Procedeix estimar l'oposició. Certament la pòlissa estableix (Clàusula 1.6.c) que no hi ha cobertura de l'assegurança en les obres no declarades, clàusula perfectament coneguda per l'arquitecte com... PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 60/2014 de 14 de Octubre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 60/2014, 14-10-2014

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 180/2014 de 30 de Septiembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 30/09/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Recurso: 180/2014

Resumen: ...tenia a la seva disposició la pericial feta pel seu perit, Don. Diego , el 10- 1-2010, per la qual cosa podia haver pagat o consignat, al menys, tal quantitat, cosa que no va fer, per la qual cosa la imposició dels interessos de l' art. 20 LCS és imperativa. Per tant, procedeix estimar parcialment el recurs en el sentit de condemnar a pagar, com a principal, 3.998,50 euros (2.004 pels danys + 1.994... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 180/2014 de 30 de Septiembre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 180/2014, 30-09-2014...

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 45/2014 de 07 de Octubre de 2014

Orden: Civil Fecha: 07/10/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Recurso: 45/2014

Resumen: ...contestació a la demanda, no havent provat aquesta -i a ella corresponia la càrrega- haver pagat tal mercaderia. Per tant, procedeix estimar el recurs, revocar la sentència impugnada, estimar la demanda i condemnar a la demandada a que pagui a l'actora la quantitat de 4.772,20 euros més els interessos de la Llei 3/2004 de 1.901,56 euros (total 6.673,76 euros), més els interessos legals des de la demanda de... PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 45/2014 de 07 de Octubre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 45/2014, 07-10-2014

Sentencia Civil Nº 306/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 129/2014 de 25 de Septiembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 25/09/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 306/2014 Núm. Recurso: 129/2014

Resumen: ...funcioni, no havent aportat cap prova al respecte. Per tant, procedeix estimar parcialment el recurs en el sentit de condemnar a pagar 4.386 euros (5.048 - 662 de la fiança), més els interessos legals des de la demanda, sense fer imposició de les costes de primera instància a l'haver una estimació parcial de la demanda. TERCER.-Conforme als arts. 394 i 398 LEC , l'estimar parcialment el recurs, no... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 306/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 129/2014 de 25 de Septiembre de 2014 Sentencia Civil Nº 306/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 129/2014, 25-09-2014...

Sentencia Civil Nº 301/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 124/2014 de 16 de Septiembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 16/09/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 301/2014 Núm. Recurso: 124/2014

Resumen: ...inexistent. Ara bé, com estableix la recent Sentència del Tribunal de la Unió Europea de data 30-4-2014 , aquesta prohibició d'integració en cap cas suposa que el jutge nacional no pugui suprimir la clàusula abusiva i substituir-la per una disposició supletòria del Dret nacional. Aquesta última solució era la ja seguida per aquest Tribunal des de fa temps. Els interessos moratoris en els contractes de... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 301/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 124/2014 de 16 de Septiembre de 2014 Sentencia Civil Nº 301/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 124/2014, 16-09-2014...

Sentencia Civil Nº 278/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 97/2014 de 29 de Julio de 2014

Orden: Civil Fecha: 29/07/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 278/2014 Núm. Recurso: 97/2014

Resumen: ...varen pagar els actors per a reparar la canonada comunitària d'evacuació d'aigües residuals. La sentència impugnada estima la demanda, considerant provat que la canonada comunitària d'evacuació d'aigües residuals es va obturar per arrels de l'arbrat de la urbanització, que s'introdueixen per les juntes de les canonades d'evacuació d'aigües residuals buscant la humitat, canonades que són de formigó... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 278/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 97/2014 de 29 de Julio de 2014 Sentencia Civil Nº 278/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 97/2014, 29-07-2014...

Sentencia Civil Nº 272/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 534/2013 de 22 de Julio de 2014

Orden: Civil Fecha: 22/07/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 272/2014 Núm. Recurso: 534/2013

Resumen: ...causa al no excloure'n cap la pòlissa, s'ha de retornar la part de prima no consumida, el que és també lògic per no tenir ja operativitat ni sentit l'assegurança una vegada cancel lat anticipadament el préstec. Procedeix, per tant, estimar el motiu d'impugnació i descomptar del que s'ha de retornar la quantitat de 914,69 euros (73 quotes a 12,53 euros la quota). IV) Impugnen, finalment, la imposició... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 272/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 534/2013 de 22 de Julio de 2014 Sentencia Civil Nº 272/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 534/2013, 22-07-2014...
30 Resultados