Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2014 por NIUBO CLAVERIA, JOSEP fallo : Estima tipo : Sentencia

Fallo: Estima Orden: Penal Ponente: Niubo Claveria, Josep Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Barcelona Año: 2014

Sentencia Penal Nº 833/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 103/2014 de 11 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 11/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 833/2014 Núm. Recurso: 103/2014

Resumen: S'ACCEPTEN i DONEN per reproduïts els de la sentència objecte de recurs en el que no s'oposin als que s'apliquen de més i que són els següents: PRIMER.- El Ministeri Fiscal reclama mitjançant la interposició del recurs, l'aplicació de l' article 89 del codi penal , a fi que se substitueixi la pena de presó imposada a Gerardo per la seva expulsió de territori nacional i se li prohibeixi tornar... NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 833/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 103/2014 de 11 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 833/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 103/2014, 11-11-2014

Sentencia Penal Nº 846/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 107/2014 de 13 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 13/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 846/2014 Núm. Recurso: 107/2014

Resumen: No accepto els de la sentència apel·lada que són substituïts pels següents: 1. Es demana o bé la nul·litat de la sentència o l'absolució de les condemnades en primera instància. La nul·litat no procedirà perquè la sentència recull tot el que s'exigeix leglment: encapçalament, antecedents fàctics, una declaració de fets provats en el que es descriuen uns fets típics, una fonamentació jurídica... NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 846/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 107/2014 de 13 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 846/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 107/2014, 13-11-2014

Sentencia Penal Nº 851/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 117/2014 de 17 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 17/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 851/2014 Núm. Recurso: 117/2014

Resumen: 1.S'accepten els de la sentència apel·lada en tant no siguin incompatibles amb el que s'aplica de més, que és el següent. 2. El recurs es fonamenta en la suposada inexistència de prova de càrrec per a desvitutar la presumpció d'innocència, amb vulneració de l' article 24 de la CE . Aquest argument no pot prosperar atès que la prova consistent en la declaració de la víctima resulta per si sola... NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 851/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 117/2014 de 17 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 851/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 117/2014, 17-11-2014

Sentencia Penal Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 133/2014 de 13 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 13/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Recurso: 133/2014

Resumen: ...1.S'accepten els de la sentència apel·lada i s'aplica més el següent. 2. El recurs es fonamenta en la suposada infracció del dret a la presumpció d'innocència, així com en la indeguda aplicació errònia dels articles 550 o 551 del codi penal , i també en la suposada falta de motivació de la sentència i en la incorrecta aplicació de la mesura. L'autoria dels fets per part del menor Ismael queda... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 133/2014 de 13 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 133/2014, 13-11-2014...

Sentencia Penal Nº 794/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 197/2014 de 03 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 03/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 794/2014 Núm. Recurso: 197/2014

Resumen: ...S'accepten els de la sentència apel·lada que es donen per reproduïts, i s'apliquen a més els següents: 1. En l'escrit d'interposició del recurs es diu que s'ha produït en dictar la sentència un error en l'apreciació de la prova, i que no s'ha acreditat que l'apel·lant hagi impedit durant sis anys el gaudi del període de vacances del Sr. Oscar amb la seva filla, cosa que la sentència no diu, ja... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 794/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 197/2014 de 03 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 794/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 197/2014, 03-11-2014...

Sentencia Penal Nº 777/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 113/2014 de 27 de Octubre de 2014

Orden: Penal Fecha: 27/10/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 777/2014 Núm. Recurso: 113/2014

Resumen: ...S'ACCEPTEN i DONEN per reproduïts els de la sentència objecte de recurs només en allò que no s'oposin als que s'apliquen de més, que són els següents: PRIMER.- La sentència, com diu el Ministeri Fiscal en l'escrit mitjançant el qual presenta el recurs parteix de què el valor del que declara provat es va apoderar Justiniano , no superava els 400 euros en excloure l'import amb el que es grava el... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 777/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 113/2014 de 27 de Octubre de 2014 Sentencia Penal Nº 777/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 113/2014, 27-10-2014...

Sentencia Penal Nº 749/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 97/2014 de 20 de Octubre de 2014

Orden: Penal Fecha: 20/10/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 749/2014 Núm. Recurso: 97/2014

Resumen: ...No s'accepten els de la sentència apel·lada que són substituïts pels següents: 1. Les quatre apel·lants, condemnades totes elles per la comissió de dues faltes de lesions, discrepen de la sentència condemnatòria que les afecta. Al·leguen en el seu descàrrec, que o van ser agredides, o que es limitaren a defensar a una altra de les condemnades. Està clar, i així es declara provat, que va sorgir... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 749/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 97/2014 de 20 de Octubre de 2014 Sentencia Penal Nº 749/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 97/2014, 20-10-2014...

Sentencia Penal Nº 694/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 147/2014 de 01 de Octubre de 2014

Orden: Penal Fecha: 01/10/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 694/2014 Núm. Recurso: 147/2014

Resumen: ...S'ACCEPTEN i DONEN per reproduïts els de la sentència objecte de recurs en tot allò que no s'oposi als que s'apliquen de més i que són els següents: PRIMER.- Es fonamenta el recurs en primer terme el suposat error en l'apreciació de la prova que hauria patit la magistrada jutgessa del jutjat penal que dictà la sentència d'instància. En l'acte del judici es van practicar proves testificals que... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 694/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 147/2014 de 01 de Octubre de 2014 Sentencia Penal Nº 694/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 147/2014, 01-10-2014...

Sentencia Penal Nº 622/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 127/2014 de 04 de Septiembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 04/09/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 622/2014 Núm. Recurso: 127/2014

Resumen: ...la sentència contra la qual s'ha interposat el recurs i que es considera que han estat malament valorades, especialment perquè es diu que l'ànim de l'acusat no va ser en cap cas ofendre l'orientació sexual ni l'integritat de la persona -la víctima- ofesa. Està clar que l'ànim amb el que s'actua pertany a l'esfera íntima del subjecte que ho fa, i que pels tercers esdevé una incertesa, però pels fets... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 622/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 127/2014 de 04 de Septiembre de 2014 Sentencia Penal Nº 622/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 127/2014, 04-09-2014...

Sentencia Penal Nº 642/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 73/2014 de 15 de Septiembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 15/09/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 642/2014 Núm. Recurso: 73/2014

Resumen: ...declaració dels agents de policia que van intervenir amb motiu dels fets objecte de judici, que juntament amb l'anàlisi de les substàncies intervingudes amb motiu d'aquells fets, han servit de base per a dictar la sentència contra la qual s'ha interposat el recurs. Aquests testimonis, imparcials com reconeix una de les mateixes parts recorrents, han estat concloents i han estat tinguts en consideració de... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 642/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 73/2014 de 15 de Septiembre de 2014 Sentencia Penal Nº 642/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 73/2014, 15-09-2014...
29 Resultados