Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2014 por NIUBO CLAVERIA, JOSEP fallo : Estima

Fallo: Estima Orden: Penal Ponente: Niubo Claveria, Josep Tribunal: AP - Barcelona Año: 2014

Sentencia Penal Nº 833/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 103/2014 de 11 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 11/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 833/2014 Núm. Recurso: 103/2014

Resumen: S'ACCEPTEN i DONEN per reproduïts els de la sentència objecte de recurs en el que no s'oposin als que s'apliquen de més i que són els següents: PRIMER.- El Ministeri Fiscal reclama mitjançant la interposició del recurs, l'aplicació de l' article 89 del codi penal , a fi que se substitueixi la pena de presó imposada a Gerardo per la seva expulsió de territori nacional i se li prohibeixi tornar... NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 833/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 103/2014 de 11 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 833/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 103/2014, 11-11-2014

Sentencia Penal Nº 846/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 107/2014 de 13 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 13/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 846/2014 Núm. Recurso: 107/2014

Resumen: NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 846/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 107/2014 de 13 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 846/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 107/2014, 13-11-2014

Sentencia Penal Nº 851/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 117/2014 de 17 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 17/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 851/2014 Núm. Recurso: 117/2014

Resumen: NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 851/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 117/2014 de 17 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 851/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 117/2014, 17-11-2014

Sentencia Penal Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 133/2014 de 13 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 13/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Recurso: 133/2014

Resumen: ...lògica per principi està renyida amb el delicte. Per tant, s'ha de tenir per correcta en la fonamentació de perquè es declaren provats els fets que es declaren provats, havent estat respectat el dret del menor a una sentència motivada. Pel que fa a la qüestió relativa a la indeguda aplicació dels articles 550 i 551 del codi penal , articles que han justificat el pronunciament condemnatori de la... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 133/2014 de 13 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 133/2014, 13-11-2014...

Sentencia Penal Nº 794/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 197/2014 de 03 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 03/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 794/2014 Núm. Recurso: 197/2014

Resumen: ...qual cosa aquelles es declararan d'ofici, atès que l' article 14.5 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics del 16 desembre de 1966 celebrat a Nova York reconeix el dret a la doble instància a la persona que és condemnada en causa penal, sent a més obligatòria aquella declaració quan prosperen els recursos, ni que sigui les seves pretensions subsidiàries. En conseqüència, es pronuncia el... NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 794/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 197/2014 de 03 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 794/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 197/2014, 03-11-2014

Sentencia Penal Nº 777/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 113/2014 de 27 de Octubre de 2014

Orden: Penal Fecha: 27/10/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 777/2014 Núm. Recurso: 113/2014

Resumen: ...contingut, procedirà l'estimació del recurs, i considerar que els fets atribuïts (perquè així es declara provat en la sentència impugnada) a Justiniano constitueixen el delicte de furt previst i penat en l' article 234 del codi penal ja que va apoderar-se d'uns béns mobles aliens sense autorització del seu propietari, sense emprar ni força en les coses ni violència ni violència ni intimidació en cap... ...establerta en tres mesos de presó, imposant-se a més les costes de la primera instància en aplicació de l ' article 12e del codi penal , qua obliga a fer-ho en cas de condemna. SEGON.-El Ministeri Fiscal, que és qui interposà el recurs, està exempt per llei del pagament de costes. NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 777/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 113/2014 de 27 de Octubre de 2014 Sentencia Penal Nº 777/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 113/2014, 27-10-2014

Sentencia Penal Nº 749/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 97/2014 de 20 de Octubre de 2014

Orden: Penal Fecha: 20/10/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 749/2014 Núm. Recurso: 97/2014

Resumen: ...acompanyaven a les esmentades María Milagros i Florian . Aquest relat de fets provats no estableix de manera precisa cap actuació que sigui constitutiva d'infracció penal, per la qual cosa tot i que és evident que es va produir un incident entre totes les apel·lants, el dret a la presumpció a la innocència que les empara resulta incompatible amb un pronunciament condemnatori fonamentat només en les... NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 749/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 97/2014 de 20 de Octubre de 2014 Sentencia Penal Nº 749/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 97/2014, 20-10-2014

Sentencia Penal Nº 694/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 147/2014 de 01 de Octubre de 2014

Orden: Penal Fecha: 01/10/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 694/2014 Núm. Recurso: 147/2014

Resumen: ...ser obtinguts perfectament, sense resultar la pena tan gravosa per a qui l'ha de complir. SEGON.-L' article 14 . 5 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de desembre de 1966 celebrat a Nova York reconeix el dret a la doble instància a qui és condemnat en causa penal, raó per la qual les possibles costes que es generin de resultes del recurs interposat, es declararan d'ofici, cosa que... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 694/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 147/2014 de 01 de Octubre de 2014 Sentencia Penal Nº 694/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 147/2014, 01-10-2014...

Sentencia Penal Nº 622/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 127/2014 de 04 de Septiembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 04/09/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 622/2014 Núm. Recurso: 127/2014

Resumen: ...de l'agent. La víctima reconeix que va replicar a l'acusat emprant la mateixa expressió que ell li havia adreçat, però això no exclou que el comportament de l'acusat fos mereixedor de la sanció penal que se li ha aplicat. Igualment resulta ajustada a dret la fixació d'una indemnització en favor de la víctima, perquè tot i assumir-se el fet de què respongués de paraula l'ofensa -també oral- rebuda... ...' article 14 . 5 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de desembre de 1966 celebrat a Nova York reconeix el dret a la doble instància a qui és condemnat en causa penal, raó per la qual les possibles costes que es generin de resultes del recurs interposat, es declararan d'ofici, sent per altra part obligatori aquest pronunciament en cas d'estimació -ni que sigui parcial- del recurs. NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 622/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 127/2014 de 04 de Septiembre de 2014 Sentencia Penal Nº 622/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 127/2014, 04-09-2014

Sentencia Penal Nº 642/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 73/2014 de 15 de Septiembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 15/09/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 642/2014 Núm. Recurso: 73/2014

Resumen: ..., i de les circumstàncies personals de tots dos apel·lants (que digueren ser consumidors habituals de les substàncies amb les que traficaren), serà d'aplicació el segon paràgraf de l' article 368 del codi penal en el que es preveu una rebaixa d'un grau en la pena a imposar. SEGON.-En cas de prosperar els recursos, les possibles costes que es generin de resultes de la seva interposició, es... NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 642/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 73/2014 de 15 de Septiembre de 2014 Sentencia Penal Nº 642/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 73/2014, 15-09-2014
29 Resultados