Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2011 por SOLAZ PONSIRENAS, JULI fallo : Estima tipo : Sentencia

Fallo: Estima Orden: Penal Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Barcelona Año: 2011

Sentencia Penal Nº 542/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 184/2011 de 06 de Octubre de 2011

Orden: Penal Fecha: 06/10/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 542/2011 Núm. Recurso: 184/2011

Resumen: ...Primer. L'apel·lant impugna la sentència dictada en primera instància adduint com a motius: 1. error en la valoració de la prova i 2.- trencament de de normes i garanties processals. Segon. El primer motiu ha de ser estimat, donat que, la sentència condemnatòria d'instància es fonamenta en la declaració de la víctima i, malgrat que el jutjat penal argumenta que aquesta declaració... ...SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 542/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 184/2011 de 06 de Octubre de 2011 Sentencia Penal Nº 542/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 184/2011, 06-10-2011...

Sentencia Penal Nº 214/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 68/2011 de 05 de Abril de 2011

Orden: Penal Fecha: 05/04/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 214/2011 Núm. Recurso: 68/2011

Resumen: ..., es constata que la condemna, dictada pel Jutjat penal, es fonamenta única i exclusivament en la declaració de la denunciant. Aquesta única prova, a la vista de la forma en que s' ha practicat, resulta a judici d' aquesta sala completament insuficient per destruir el principi de presumpció d' innocència que empara a qualsevol acusat. Així, malgrat que en els fets provats de la sentència impugnada... ...SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 214/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 68/2011 de 05 de Abril de 2011 Sentencia Penal Nº 214/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 68/2011, 05-04-2011...

Sentencia Penal Nº 160/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 56/2011 de 15 de Marzo de 2011

Orden: Penal Fecha: 15/03/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 160/2011 Núm. Recurso: 56/2011

Resumen: ...Primer. L'apel·lant impugna la sentència dictada en primera instància adduint, bàsicament, com a únic motiu: l' error en la valoració de la prova. Segon. La sentència impugnada condemna al recurrent com autor de dos delictes: per amenaces en l'àmbit familiar ( article 171.4 i 6 del Codi penal ) i per abandonament de família per impagament de pensions ( article 227. 1 i 3 del Codi... ...SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 160/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 56/2011 de 15 de Marzo de 2011 Sentencia Penal Nº 160/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 56/2011, 15-03-2011...

Sentencia Penal Nº 118/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 32/2011 de 23 de Febrero de 2011

Orden: Penal Fecha: 23/02/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 118/2011 Núm. Recurso: 32/2011

Resumen: ...Suprem esmentada per la defensa, no es pot concloure que l' acusat tingués cap intenció de incomplir amb la sentència dictada pel jutjat del penal núm. 5 de Barcelona i, al no quedar acreditada aquesta voluntat d' incompliment, no es pot aplicar l' article 468.2 del Codi Penal ; donat que, per apreciar la comissió del delicte de trencament de condemna, tipificat en l' esmentat article, s' ha de provar... ...SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 118/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 32/2011 de 23 de Febrero de 2011 Sentencia Penal Nº 118/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 32/2011, 23-02-2011...

Sentencia Penal Nº 490/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 216/2011 de 07 de Septiembre de 2011

Orden: Penal Fecha: 07/09/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 490/2011 Núm. Recurso: 216/2011

Resumen: ...l'estimació del seu recurs, donat que, d'una simple lectura dels fets provats de la sentència impugnada es fa evident que el Jutjat d'instància ha comés, en la redacció dels referits fets provats, un greu error material i de fons a partir del qual es fa impossible fonamentar una sentència condemnatòria. Així, en el primer paràgraf del citats fets provats, es diu textualment que "Ha resultado probado y así... ...SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 490/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 216/2011 de 07 de Septiembre de 2011 Sentencia Penal Nº 490/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 216/2011, 07-09-2011...

Sentencia Penal Nº 146/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 44/2011 de 09 de Marzo de 2011

Orden: Penal Fecha: 09/03/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 146/2011 Núm. Recurso: 44/2011

Resumen: ...utilitzats pel Jutjat d'instància és clar, com bé s'exposa en la sentència recorreguda, que no existeix cap prova directa que pugui servir per dictar una sentència condemnatòria contra l'ara recurrent i que el fonament fet servir pel Jutjat Penal és una prova estrictament indiciària basada essencialment en quatre indicis que, segons la sentència impugnada, són: 1.- El denunciat va ser retingut pels... ...SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 146/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 44/2011 de 09 de Marzo de 2011 Sentencia Penal Nº 146/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 44/2011, 09-03-2011...

Sentencia Penal Nº 513/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 232/2011 de 16 de Septiembre de 2011

Orden: Penal Fecha: 16/09/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 513/2011 Núm. Recurso: 232/2011

Resumen: ...mena de força, hagi estat negada en l'argumentació del recurs. Per tot això, procedeix estimar parcialment el recurs d'apel·lació objecte d'aquesta resolució i, en virtut d'aquesta estimació parcial, s'ha de revocar la sentència condemnatòria, dictada pel Jutjat penal número 28 de Barcelona, i en el seu lloc s'ha de dictar una altra sentència per la qual s'absol a Alexis del delicte intentat de... ...SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 513/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 232/2011 de 16 de Septiembre de 2011 Sentencia Penal Nº 513/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 232/2011, 16-09-2011...

Sentencia Penal Nº 223/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 84/2011 de 06 de Abril de 2011

Orden: Penal Fecha: 06/04/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 223/2011 Núm. Recurso: 84/2011

Resumen: ...en tot moment ha negat que donés un cop de puny a la denunciant. En conseqüència, al no existir prova de càrrec suficient per fonamentar una sentència condemnatòria, és procedent estimar el recurs, interposat per la representació processal del condemnat i, en virtut d' aquesta estimació revocar la sentència impugnada i, en el seu lloc, s' ha de dictar una sentència absolutòria en favor del... ...SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 223/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 84/2011 de 06 de Abril de 2011 Sentencia Penal Nº 223/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 84/2011, 06-04-2011...

Sentencia Penal Nº 575/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 180/2011 de 25 de Octubre de 2011

Orden: Penal Fecha: 25/10/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 575/2011 Núm. Recurso: 180/2011

Resumen: ...Primer. L'apel·lant impugna la sentència dictada en primera instància adduint bàsicament aquests motius: 1. Indeguda aplicació de l' article 153.1 i 153.3 del Codi Penal per no haver estat acreditada la relació de dominació de l'acusat respecte de la víctima; 2. Indeguda aplicació de l' article 171.4 del Codi Penal , del principi in dubio pro reo i erronia valoració de la prova; i 3... ...SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 575/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 180/2011 de 25 de Octubre de 2011 Sentencia Penal Nº 575/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 180/2011, 25-10-2011...

Sentencia Penal Nº 241/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 88/2011 de 12 de Abril de 2011

Orden: Penal Fecha: 12/04/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 241/2011 Núm. Recurso: 88/2011

Resumen: ...prova realitzada pel Jutjat penal és perfectament coherent i enraonada. Per tot això, no existeix cap motiu fàctic per revocar la sentència dictada pel Jutjat penal núm. 26 de Barcelona i, en conseqüència, el recurs d' apel·lació presentat per la representació processal de Feliciano ha de ser desestimat en relació a la petició d' absolució que es demana en el referit recurs. Tercer. En relació... ...SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 241/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 88/2011 de 12 de Abril de 2011 Sentencia Penal Nº 241/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 88/2011, 12-04-2011...
26 Resultados