Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2017 por VIÑAS MAESTRE, MARIA DOLORES tipo : Sentencia

Filtros

Orden

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Num. recurso: 210/2016 Num. sentencia: 24/2017 Orden: Civil Ponente: Viñas Maestre, Maria Dolores Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Barcelona Año: 2017

Sentencia CIVIL Nº 24/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 18, Rec 210/2016 de 17 de Enero de 2017

Orden: Civil Fecha: 17/01/2017 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Viñas Maestre, Maria Dolores Núm. Sentencia: 24/2017 Núm. Recurso: 210/2016

Resumen: ...PRIMER.- Modalitat de guarda.La sentència ha denegat la guarda compartida demanada pel pare en relació a la filla Otilia nascuda el NUM000 -2010. En relació a la modalitat de guarda la sentència es remet a la fonamentació de la Interlocutòria de Mesures Prèvies de 25-2-2014 en la qual es deia que el pare tenia poca consideració, sensibilitat i empatia vers els sentiments de la nena i deduïa... ...VIÑAS MAESTRE, MARIA DOLORES Sentencia CIVIL24/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 18, Rec 210/2016 de 17 de Enero de 2017 Sentencia CIVIL24/2017, AP - Barcelona, Sec. 18, Rec 210/2016, 17-01-2017...
1 Resultados