Jurisprudencia Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2016 por BASSOLS MUNTADA, NURIA tipo : Auto

Filtros

Orden

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Num. recurso: 81/2016 Orden: Civil Ponente: Bassols Muntada, Nuria Tipo Sentencia: Auto Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2016

Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 81/2016 de 24 de Noviembre de 2016

Orden: Civil Fecha: 24/11/2016 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Recurso: 81/2016

Resumen: ...remet l'article 451-17.1, apartat a).SEGON.-El recurs de cassació, diu la recurrent que el presenta per interès cassacional a l'empara de l' article 3, apartats a i b, de la Llei 4/2012 reguladora del recurs de cassació en matèria de Dret civil de Catalunya, escau doncs transcriure aquesta disposició, a saber:'Article 3Requisits d'accés a la cassacióÂ? davant el Tribunal Superior de JustiÂ?cia de... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 81/2016 de 24 de Noviembre de 2016 Auto CIVIL TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 81/2016, 24-11-2016...
1 Resultados